NO
HR-jus

Sykefravær i Norden

logo
Jusnytt
calendar 28. januar 2024
globus Norge, Danmark, Sverige

Vintersesongen er her med alle sine under og utfordringer. En av utfordringene er at medarbeidere blir oftere syke enn ellers i året. Sykefravær kan være vanskelig å navigere, og dette blir enda vanskeligere når sykefraværet blir langvarig eller hyppig. Virksomheter må være oppmerksomme på nyansene av reglene om sykefravær på tvers av Norden, for å unngå at arbeidsmiljøet blir kaldere enn den nordiske vinteren.

Det er ingen regler om hvordan og når medarbeiderne skal varsle virksomheter om sykefravær. Medarbeidere skal imidlertid varsle virksomhetene så snart som mulig. Virksomhetene kan innføre mer detaljerte regler om hvordan og når sykefravær skal varsles gjennom policies eller personalhåndboken.

Å håndtere sykefravær i praksis

Virksomheter er forpliktet til å kompensere medarbeidere under sykefravær, men hvor lenge og hvor mye avhenger av landet. I Danmark må virksomheter betale funksjonærer full lønn under hele sykefraværet. I Sverige må virksomheter betale sykepenger tilsvarende 80 % av lønnen under de første 14 kalenderdagene av sykefraværet. I Norge må virksomheter betale full lønn opp til seks ganger grunnbeløpet de første 16 kalenderdagene av sykefraværet.

Det varierer når virksomhetene kan be om legeerklæring i Norden. I Danmark kan virksomheten kreve en legeerklæring når som helst. I Sverige er ikke virksomheten forpliktet til å betale sykepenger etter syv dagers sykefravær, med mindre medarbeideren kan fremlegge legeerklæring fra dag åtte. I Norge kan virksomheter kreve legeerklæring fra den fjerde dagen av sykefraværet.

Hvis medarbeideren ofte er syk, kan virksomhetene bruke legeerklæringen som en bekreftelse på sykdom. I Sverige kan virksomheter be om legeerklæring tidligere enn den åttende dagen hvis spesielle omstendigheter foreligger. I Norge kan virksomheter trekke tilbake retten til egenerklæring ved sykefravær, hvis det mistenkes at denne retten misbrukes.

Sykdom vil generelt være lovlig fravær og ikke en oppsigelsesgrunn. Virksomheter kan ha en vidtrekkende plikt til å tilrettelegge og rehabilitere. I Norge kan virksomheter først ta i bruk sykefravær som oppsigelsesgrunn etter sykefraværet har vart et år. I Danmark kan virksomheter gå til oppsigelse etter 120 sykedager hvis dette er avtalt. I Sverige kan virksomheter gå til oppsigelse når medarbeideren har blitt tilkjent full kompensasjon for sykefravær.

IUNO’s opinion

Tilnærmelsen til sykefravær kan være vanskelig både når det kommer til redusert kapasitet og virksomhetens forpliktelser overfor medarbeideren. Virksomheter bør alltid be om en legeerklæring når sykefraværet blir lengre eller hyppigere, for å forstå hva som med rimelighet kan forventes av virksomheten.

IUNO anbefaler at virksomheter er oppmerksomme på hvor mange ressurser som går til å dekke en fraværende medarbeiders arbeidsmengde, inkludert dagene med sykefravær. Dette, kombinert med hvor stor del av arbeidskapasiteten som har blitt redusert siden medarbeiderens sykefravær ble påbegynt kan være nok til å gå til oppsigelse hvis nødvendig.

Dette nyhetsbrevet er en del av en serie av nyhetsbrev som forklarer omstrukturering og oppsigelser i Norden. Du kan lese mer om overtallighet her, mislighold her, mangelfulle arbeidsprestasjoner her og endring av arbeidsvilkår her.

Det er ingen regler om hvordan og når medarbeiderne skal varsle virksomheter om sykefravær. Medarbeidere skal imidlertid varsle virksomhetene så snart som mulig. Virksomhetene kan innføre mer detaljerte regler om hvordan og når sykefravær skal varsles gjennom policies eller personalhåndboken.

Å håndtere sykefravær i praksis

Virksomheter er forpliktet til å kompensere medarbeidere under sykefravær, men hvor lenge og hvor mye avhenger av landet. I Danmark må virksomheter betale funksjonærer full lønn under hele sykefraværet. I Sverige må virksomheter betale sykepenger tilsvarende 80 % av lønnen under de første 14 kalenderdagene av sykefraværet. I Norge må virksomheter betale full lønn opp til seks ganger grunnbeløpet de første 16 kalenderdagene av sykefraværet.

Det varierer når virksomhetene kan be om legeerklæring i Norden. I Danmark kan virksomheten kreve en legeerklæring når som helst. I Sverige er ikke virksomheten forpliktet til å betale sykepenger etter syv dagers sykefravær, med mindre medarbeideren kan fremlegge legeerklæring fra dag åtte. I Norge kan virksomheter kreve legeerklæring fra den fjerde dagen av sykefraværet.

Hvis medarbeideren ofte er syk, kan virksomhetene bruke legeerklæringen som en bekreftelse på sykdom. I Sverige kan virksomheter be om legeerklæring tidligere enn den åttende dagen hvis spesielle omstendigheter foreligger. I Norge kan virksomheter trekke tilbake retten til egenerklæring ved sykefravær, hvis det mistenkes at denne retten misbrukes.

Sykdom vil generelt være lovlig fravær og ikke en oppsigelsesgrunn. Virksomheter kan ha en vidtrekkende plikt til å tilrettelegge og rehabilitere. I Norge kan virksomheter først ta i bruk sykefravær som oppsigelsesgrunn etter sykefraværet har vart et år. I Danmark kan virksomheter gå til oppsigelse etter 120 sykedager hvis dette er avtalt. I Sverige kan virksomheter gå til oppsigelse når medarbeideren har blitt tilkjent full kompensasjon for sykefravær.

IUNO’s opinion

Tilnærmelsen til sykefravær kan være vanskelig både når det kommer til redusert kapasitet og virksomhetens forpliktelser overfor medarbeideren. Virksomheter bør alltid be om en legeerklæring når sykefraværet blir lengre eller hyppigere, for å forstå hva som med rimelighet kan forventes av virksomheten.

IUNO anbefaler at virksomheter er oppmerksomme på hvor mange ressurser som går til å dekke en fraværende medarbeiders arbeidsmengde, inkludert dagene med sykefravær. Dette, kombinert med hvor stor del av arbeidskapasiteten som har blitt redusert siden medarbeiderens sykefravær ble påbegynt kan være nok til å gå til oppsigelse hvis nødvendig.

Dette nyhetsbrevet er en del av en serie av nyhetsbrev som forklarer omstrukturering og oppsigelser i Norden. Du kan lese mer om overtallighet her, mislighold her, mangelfulle arbeidsprestasjoner her og endring av arbeidsvilkår her.

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

logo
HR-jus

25 februar 2024

En lønnsfrys er ikke alltid en dans på roser i Norden

logo
HR-jus

18 februar 2024

Varsler på slakterbenken

logo
HR-jus

28 januar 2024

Like piloter flyr best

logo
HR-jus

17 desember 2023

Overtallighet i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner