NO
HR-jus

Mislighold i Norden

logo
Jusnytt
calendar 29. oktober 2023
globus Norge, Danmark, Sverige

Mislighold kan ha mange former, og det kan være vanskelig å vite hvordan man skal håndtere situasjonen når en arbeidstaker ikke overholder reglene. Avhengig av omstendighetene kan virksomheter ha mulighet for å gå til oppsigelse eller avskjed. En skriftlig advarsel kan imidlertid være nødvendig først. Reglene og risikoene varierer på tvers av Norden, og den riktige fremgangsmåten vil vanligvis variere fra sak til sak.

Virksomheter kan ta i bruk forskjellige fremgangsmåter når en medarbeider bryter forpliktelsene sine. Avhengig av typen brudd kan virksomheten gå til oppsigelse eller til avskjed.

Oppsigelse er mulig når medarbeideren misligholder arbeidsforholdets arbeidsvilkår. Avskjed kan finne sted når medarbeideren er skyldig i grovt mislighold av arbeidsforholdets arbeidsvilkår.

Oppsigelser vil typisk være saklige i tilfeller av:

 • Mangelfulle arbeidsprestasjoner
 • Brudd på virksomhetens policy
 • Brudd på lojalitetsplikten

Avskjed vil typisk være saklig i tilfeller av:

 • Ulovlig fravær
 • Tyveri
 • Konkurrerende virksomhet
 • Trakassering

Avhengig av omstendighetene kan en forutgående skriftlig advarsel være nødvendig. Vi har tidligere skrevet om “den gode skriftlige advarselen” her.

Konsekvenser av en usaklig oppsigelse

Når en oppsigelse er usaklig kan dette gi medarbeideren krav på oppreisningserstatning. Avhengig av hvor oppsigelsen finner sted kan virksomheter stå ovenfor krav tilsvarende:

 • Opp til seks måneders lønn i Danmark
 • Opp til 36 måneders lønn i Sverige

I Norge vil erstatningens størrelse avhenge av de konkrete omstendighetene i hver enkelt sak. Det varierer når en medarbeider har krav på erstatning. I Danmark må for eksempel medarbeideren ha vært ansatt i ett år for å kunne motta erstatning, mens det ikke er et tilsvarende ansiennitetskrav i Sverige eller Norge.

Hvorvidt arbeidsforholdet fortsetter under en tvist, og hvorvidt arbeidsforholdet består ved en ugyldig oppsigelse vil også variere I Norden. For eksempel kan medarbeidere kreve å komme tilbake til stillingen i Norge, men ikke i Danmark. I Sverige vil en usaklig oppsigelse automatisk være ugyldig, men virksomheter kan velge å betale erstatning istedet. Det vil i tillegg vareiere hvorvidt medarbeiderne har krav på ytterligere erstatning eller erstatning for økonomisk tap.

IUNO mener

Når en medarbeider ikke overholdet sine plikter er det viktig å fokusere på typen av brudd. Jo mer alvorlig bruddet er, jo større er sannsynligheten for at virksomheten kan gå til avskjed. Virksomheter må imidlertid alltid gå forsiktig frem for å unngå krav om erstatning.

IUNO anbefaler at virksomheter dokumenterer medarbeiderbrudd, særlig hvis den samme medarbeideren bryter sine forpliktelser mer enn en gang. Hvis virksomheten bestemmer seg for å gå til oppsigelse er det helt essensielt å ha tilstrekkelig dokumentasjon. Dette vil også begrense risikoen for at medarbeideren anfører at oppsigelsen var usaklig.

Dette nyhetsbrevet er i en serie som forklarer omstruktureringer og oppsigelser i Norden. Les om endring av arbeidsvilkår her og om mangelfulle arbeidsprestasjoner her.

Virksomheter kan ta i bruk forskjellige fremgangsmåter når en medarbeider bryter forpliktelsene sine. Avhengig av typen brudd kan virksomheten gå til oppsigelse eller til avskjed.

Oppsigelse er mulig når medarbeideren misligholder arbeidsforholdets arbeidsvilkår. Avskjed kan finne sted når medarbeideren er skyldig i grovt mislighold av arbeidsforholdets arbeidsvilkår.

Oppsigelser vil typisk være saklige i tilfeller av:

 • Mangelfulle arbeidsprestasjoner
 • Brudd på virksomhetens policy
 • Brudd på lojalitetsplikten

Avskjed vil typisk være saklig i tilfeller av:

 • Ulovlig fravær
 • Tyveri
 • Konkurrerende virksomhet
 • Trakassering

Avhengig av omstendighetene kan en forutgående skriftlig advarsel være nødvendig. Vi har tidligere skrevet om “den gode skriftlige advarselen” her.

Konsekvenser av en usaklig oppsigelse

Når en oppsigelse er usaklig kan dette gi medarbeideren krav på oppreisningserstatning. Avhengig av hvor oppsigelsen finner sted kan virksomheter stå ovenfor krav tilsvarende:

 • Opp til seks måneders lønn i Danmark
 • Opp til 36 måneders lønn i Sverige

I Norge vil erstatningens størrelse avhenge av de konkrete omstendighetene i hver enkelt sak. Det varierer når en medarbeider har krav på erstatning. I Danmark må for eksempel medarbeideren ha vært ansatt i ett år for å kunne motta erstatning, mens det ikke er et tilsvarende ansiennitetskrav i Sverige eller Norge.

Hvorvidt arbeidsforholdet fortsetter under en tvist, og hvorvidt arbeidsforholdet består ved en ugyldig oppsigelse vil også variere I Norden. For eksempel kan medarbeidere kreve å komme tilbake til stillingen i Norge, men ikke i Danmark. I Sverige vil en usaklig oppsigelse automatisk være ugyldig, men virksomheter kan velge å betale erstatning istedet. Det vil i tillegg vareiere hvorvidt medarbeiderne har krav på ytterligere erstatning eller erstatning for økonomisk tap.

IUNO mener

Når en medarbeider ikke overholdet sine plikter er det viktig å fokusere på typen av brudd. Jo mer alvorlig bruddet er, jo større er sannsynligheten for at virksomheten kan gå til avskjed. Virksomheter må imidlertid alltid gå forsiktig frem for å unngå krav om erstatning.

IUNO anbefaler at virksomheter dokumenterer medarbeiderbrudd, særlig hvis den samme medarbeideren bryter sine forpliktelser mer enn en gang. Hvis virksomheten bestemmer seg for å gå til oppsigelse er det helt essensielt å ha tilstrekkelig dokumentasjon. Dette vil også begrense risikoen for at medarbeideren anfører at oppsigelsen var usaklig.

Dette nyhetsbrevet er i en serie som forklarer omstruktureringer og oppsigelser i Norden. Les om endring av arbeidsvilkår her og om mangelfulle arbeidsprestasjoner her.

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

28 juni 2024

Den rampete barnehagelæreren

logo
HR-jus

6 juni 2024

From Russia with love

logo
HR-jus

15 mai 2024

Hjelp, vi må på ferie!

logo
HR-jus

8 mai 2024

Sorry not sorry

logo
HR-jus

25 april 2024

Nye sanksjoner vil koste skjorta

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner