NO

Forståelige spesialister

Velg en spesialist

Virksomheten din har ikke tid til feil eller intetsigende svar. Du trenger spesialister som forstår virksomhetens kjernebehov og som kan løse juridiske utfordringer. Dermed kan du fokusere på det vesentlige, nemlig bedriften selv.

Hos IUNO er det ingen tvil om den faglige kvaliteten. Vi tror på spesialisering og engasjerer oss bare på saksområder hvor vi har den nødvendige kompetansen.

Velg en spesialist

Virksomheten din har ikke tid til feil eller intetsigende svar. Du trenger spesialister som forstår virksomhetens kjernebehov og som kan løse juridiske utfordringer. Dermed kan du fokusere på det vesentlige, nemlig bedriften selv.

Hos IUNO er det ingen tvil om den faglige kvaliteten. Vi tror på spesialisering og engasjerer oss bare på saksområder hvor vi har den nødvendige kompetansen.

Våre spesialfelt

HR-jus

En profesjonell tilnærming til virksomhetens medarbeidere handler ikke bare om god ledelse, men også om en god forståelse for betydningen av HR og HR-jus.

Transport

Mange forskjellige typer virksomheter er involvert når man transporterer varer og passasjerer. Det er et virvar av lover og regler på dansk, europeisk og internasjonalt nivå, og når noe går galt, kan konsekvensene være store.

Corporate

God forretningsdrift handler ikke bare om mersalg og vekst. Du må også holde orden på kontrakter og selskapsrettslige forhold.

Teknologi

Behandling av personopplysninger er et strengt regulert område. Samtidig utvikler teknologien seg hver eneste dag, og det stilles store krav til alle virksomheter.

Litigation

Hvis uhellet er ute for virksomheten eller medarbeiderne, er det avgjørende å ha en forsikring og eventuelle regressmuligheter på plass, slik at virksomheten ikke ender opp med ansvaret for et omfattende erstatningskrav.

Aviation

Lufttransport er den transportformen som øker raskest, og samtidig er luftfartsindustrien underlagt omfattende internasjonal lovgivning og kompliserte industristandarder.