NO
Corporate

Kom problemene i forkjøpet

Spesialister innen corporate

God forretningsdrift handler ikke bare om mersalg og vekst. Du må også holde orden på kontrakter og selskapsrettslige forhold.

IUNO kan hjelpe bedriften din med alt innen corporate i Danmark og i utlandet.

Spesialister innen corporate

God forretningsdrift handler ikke bare om mersalg og vekst. Du må også holde orden på kontrakter og selskapsrettslige forhold.

IUNO kan hjelpe bedriften din med alt innen corporate i Danmark og i utlandet.

Etablering

Når du vil etablere eller utvide en bedrift, må du foreta en rekke viktige valg. Dette gjelder for alle virksomheter, enten de opererer nasjonalt eller på tvers av landegrenser.

IUNO kan hjelpe bedriften din gjennom hele prosessen, og vi sørger for at du går i den riktige retningen fra start til slutt.

Etablering

Når du vil etablere eller utvide en bedrift, må du foreta en rekke viktige valg. Dette gjelder for alle virksomheter, enten de opererer nasjonalt eller på tvers av landegrenser.

IUNO kan hjelpe bedriften din gjennom hele prosessen, og vi sørger for at du går i den riktige retningen fra start til slutt.

Det er viktig at bedriften gjør de rette valgene fra starten av, uansett hvilken modell du ender opp med å velge. På den måten blir prosessen enklere og billigere enn om du senere må rette opp en feil beslutning – eller en forglemmelse.

IUNO kan hjelpe deg med å ta de riktige avgjørelsene. Det gjelder alt fra valg av selskapsform og utarbeidelse av eieravtale, til forskjellige muligheter for finansiering. Vi tar også gjerne samtalen med bank og revisor, slik at prosessen blir enklere og mer oversiktlig for deg og bedriften.

Kontrakter

En god kontrakt er et viktig grunnlag for et godt samarbeid. Kontraktsvilkårene er dessuten viktige for å understøtte bedriftens risikoprofil.

IUNO kan hjelpe med alle former for kommersielle kontrakter og vilkår.

Kontrakter

En god kontrakt er et viktig grunnlag for et godt samarbeid. Kontraktsvilkårene er dessuten viktige for å understøtte bedriftens risikoprofil.

IUNO kan hjelpe med alle former for kommersielle kontrakter og vilkår.

Kontrakter og standardvilkår danner rammene rundt bedriftens kundeforhold, og de bidrar til å opprette et omdømme for bedriften. Ingen bedrifter er like; derfor bør vilkårene tilpasses hver enkelt bedrift. Det er viktig at bedriften tenker nøye gjennom vilkårene for å unngå uønsket risiko. Samtidig må kontrakten kunne brukes kommersielt uten å virke avskrekkende.

IUNO kan hjelpe med utforming av vilkår, kontraktforhandlinger, vurdering av bedriftens risikoprofil og mye annet.

Corporate /fusjoner og oppkjøp

Når det skjer endringer i en bedrift, eller når bedriften står overfor kjøp, salg eller større investeringer, må ledelsen håndtere en kompleks og omfattende prosess i løpet av kort tid.

IUNO kan hjelpe med å manøvrere i reglene, og vi bistår gjerne med de mer strategiske og kommersielle vurderingene.

Corporate /fusjoner og oppkjøp

Når det skjer endringer i en bedrift, eller når bedriften står overfor kjøp, salg eller større investeringer, må ledelsen håndtere en kompleks og omfattende prosess i løpet av kort tid.

IUNO kan hjelpe med å manøvrere i reglene, og vi bistår gjerne med de mer strategiske og kommersielle vurderingene.

Enten det gjelder tilbud om oppkjøp, fusjoner, investeringer eller lignende, er det en rekke juridiske og skattemessige forhold som bedriften og dens ledelse og eiere må være oppmerksomme på.

IUNO kan hjelpe bedriften gjennom hele prosessen, fra planlegging og strukturering til gjennomføring og integrering.

IT og teknologi

Teknologi spiller en stadig større rolle, og nesten alle bedrifter bruker teknologi i den daglige driften. Samtidig øker mengden av offentlig regulering.

IUNO kan hjelpe bedriften din med å navigere i reglene om IT og teknologi.

IT og teknologi

Teknologi spiller en stadig større rolle, og nesten alle bedrifter bruker teknologi i den daglige driften. Samtidig øker mengden av offentlig regulering.

IUNO kan hjelpe bedriften din med å navigere i reglene om IT og teknologi.

Utviklingen av programmer og systemer utkontrakteres, og teknologi kjøpes og selges. Samtidig prøver myndighetene å følge med på utviklingen ved å lage nye regler og endre de gamle.

IUNO kan gi råd om alle former for IT-kontrakter, outsourcing av IT, beskyttelse av domenenavn og mye, mye mer.

Innkjøp og drift

Innkjøp kan være minst like avgjørende for bunnlinjen som salg.

IUNO kan hjelpe bedriften din med de juridiske vilkårene for innkjøp av varer, leie av lokaler, leasing av inventar eller biler og så videre.

Innkjøp og drift

Innkjøp kan være minst like avgjørende for bunnlinjen som salg.

IUNO kan hjelpe bedriften din med de juridiske vilkårene for innkjøp av varer, leie av lokaler, leasing av inventar eller biler og så videre.

De fleste bedrifter må kjøpe inn varer eller andre ressurser. Det er viktig å holde kostnadene nede og unngå uforutsette risikoer eller lange bindingstider, som etter hvert kan bli svært dyrt.

IUNO kan hjelpe med å skrive bedriftens standardvilkår for innkjøp eller med å gå gjennom leverandørens salgsvilkår.

Immaterielle rettigheter

I mange bedrifter er de viktigste verdiene varemerker, patenter og ekspertise.

IUNO kan hjelpe bedriften din med å beskytte og forsvare bedriftens immaterielle rettigheter.

Immaterielle rettigheter

I mange bedrifter er de viktigste verdiene varemerker, patenter og ekspertise.

IUNO kan hjelpe bedriften din med å beskytte og forsvare bedriftens immaterielle rettigheter.

Mange bedrifter glemmer å beskytte sine immaterielle rettigheter, og når konkurrentene kommer for nær, blir det nødvendig å sette en klar markering før verdiene er forsvunnet.

IUNO kan hjelpe med alt fra beskyttelse av immaterielle rettigheter til tvister om overtredelse av bedriftens immaterielle rettigheter.

Nytt

logo
Corporate

25 september 2019

Learning

icon-livestream
Corporate Teknologi Online event HR-jus
15 desember 2021

Varsling i arbeidslivet

Varsling i arbeidslivet

icon-documents
Dokument HR-jus Corporate Technology
15 desember 2021

Varsling i arbeidslivet

icon-livestream
Corporate Teknologi Online event HR-jus
4 november 2021

Varslingsordninger i Norden

Varslingsordninger i Norden

icon-documents
Dokument HR-jus Corporate Technology
4 november 2021

Varslingsordninger i Norden

Laget

Aage

Krogh

Partner

Ask

Baaner

Junior juridisk assistent

Cecilie

Marie Hoff Schmidt

Juridisk rådgiver

Lucca

Powers Bates

Senior juridisk assistent

Mai

Haaning Kristensen

Junior juridisk assistent

Mathias

Ringsholm

Junior juridisk assistent

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfullmektig

Signe

Kræmer Pedersen

Senior juridisk assistent

Victoria

Valentin Olsen

Senior juridisk assistent