NO
Teknologi

Teknologi og data er en kritisk del av enhver bedrift

Spesialister i teknologi og data

Behandlingen av personopplysninger er et strengt regulert lovområde. Det kan være vanskelig å identifisere hva dette vil innebære for din virksomhet. Samtidig utvikler teknologien seg hver dag, og gjør det vanskelig å holde tritt med de beste løsningene, og hvilke regler som gjelder.

IUNO kan assistere virksomheter med alle aspekter av på persondataområdet og implementeringen av ny teknologi. Vi kan hjelpe til hvor det er bruk for det – så enkelt er det.

Spesialister i teknologi og data

Behandlingen av personopplysninger er et strengt regulert lovområde. Det kan være vanskelig å identifisere hva dette vil innebære for din virksomhet. Samtidig utvikler teknologien seg hver dag, og gjør det vanskelig å holde tritt med de beste løsningene, og hvilke regler som gjelder.

IUNO kan assistere virksomheter med alle aspekter av på persondataområdet og implementeringen av ny teknologi. Vi kan hjelpe til hvor det er bruk for det – så enkelt er det.

Ekstern DPO

Mange virksomheter må ha et personvernombud (DPO). Når man skal utpeke en DPO er det viktig å være oppmerksom på at DPO’en skal oppfylle forordningens høye krav. Dette innebærer at virksomhetens DPO må ha forskjellige ferdigheter og ekspertise innenfor personopplysningsrett, men må også kunne fungere som et kontaktpunkt og ikke minst ha de nødvendige ressursene til å kunne ivareta alle disse oppgavene.

IUNO kan fungere som virksomhetens DPO.

Ekstern DPO

Mange virksomheter må ha et personvernombud (DPO). Når man skal utpeke en DPO er det viktig å være oppmerksom på at DPO’en skal oppfylle forordningens høye krav. Dette innebærer at virksomhetens DPO må ha forskjellige ferdigheter og ekspertise innenfor personopplysningsrett, men må også kunne fungere som et kontaktpunkt og ikke minst ha de nødvendige ressursene til å kunne ivareta alle disse oppgavene.

IUNO kan fungere som virksomhetens DPO.

Det kan være både vanskelig og kostbart å fylle DPO-rollen internt – i tillegg kommer ansvaret og risikoen som følger med det å fylle rollen etter reglene.

Hos IUNO kan vi både ivareta DPO-funksjonen midlertidig eller permanent, ved at din virksomhet outsourcer funksjonen til oss. Samtidig blir deres ansvar for å overholde personvernsforordningens regler flyttet over til oss.

IUNO kan også være det nasjonale benet i deres internasjonale DPO-løsning.

Personvern-compliance

De fleste virksomheter bruker store mengder personopplysninger, uten å være oppmerksomme hverken på de interne eller eksterne retningslinjene eller grunnlaget for behandlingsaktivitetene. Det er viktig å identifisere fallgruver og mangler i virksomhetens personvernsstrategi fra starten, da det kan få store negative konsekvenser hvis reglene overtres.

Hos IUNO kan vi hjelpe virksomheten din med en effektivt compliance-sjekk, samt med å fastlegge en strategi innenfor alle aspekter av personvern.

Personvern-compliance

De fleste virksomheter bruker store mengder personopplysninger, uten å være oppmerksomme hverken på de interne eller eksterne retningslinjene eller grunnlaget for behandlingsaktivitetene. Det er viktig å identifisere fallgruver og mangler i virksomhetens personvernsstrategi fra starten, da det kan få store negative konsekvenser hvis reglene overtres.

Hos IUNO kan vi hjelpe virksomheten din med en effektivt compliance-sjekk, samt med å fastlegge en strategi innenfor alle aspekter av personvern.

Mange virksomheter har oppdaget at flere prosesser i virksomheten kan effektiviseres ved å bruke personopplysninger. Effektiviseringen er en klar fordel, forutsatt at personvernsforordningens krav til virksomhetens håndtering av personopplysninger samtidig blir overholdt. Derfor er det avgjørende at din virksomhet har en klar politikk og gjennomtenkte prosesser fra start til slutt.

Hos IUNO kan vi undersøke om din virksomhet overholder personvernsforordningens krav, for eksempel gjennom «data mapping», hvor vi undersøker datastrømmene deres. Vi tilbyr også workshops, hvor vi hjelper med å strukturere og utarbeide en handlingsplan som kan sikre personvern-compliance i fremtiden.

Ny teknologi

AI og ny teknologi er under konstant utvikling. Når virksomheter imidlertid introduserer AI og annen ny teknologi, for eksempel teknologi om virtual reality, droner, Internet of Things osv., er det helt avgjørende at personvern og andre konsekvenser dette kan ha for virksomheten blir vurdert helt fra starten av.

Hos IUNO kan vi hjelpe virksomheten din med å oppfylle personvernskravene med utvikling eller implementering av ny teknologi.

Ny teknologi

AI og ny teknologi er under konstant utvikling. Når virksomheter imidlertid introduserer AI og annen ny teknologi, for eksempel teknologi om virtual reality, droner, Internet of Things osv., er det helt avgjørende at personvern og andre konsekvenser dette kan ha for virksomheten blir vurdert helt fra starten av.

Hos IUNO kan vi hjelpe virksomheten din med å oppfylle personvernskravene med utvikling eller implementering av ny teknologi.

Personvern gjennom design betyr at virksomheter blant annet skal innarbeide personvern når de utvikler og implementerer ny teknologi eller nye metoder i forbindelse med innsamling eller bruk av personopplysninger. Samtidig er det nødvendig å vurdere hvilke andre konsekvenser introduksjonen av dette får for andre prosesser og forretningsmodeller.

Hos IUNO kan vi hjelpe med å tilpasse teknologien eller fastsette klare retningslinjer for hvordan virksomheten bruker teknologien. På denne måten kan virksomheten sikre at de innsamler og behandler personopplysninger innenfor lovens regler.

Varslingsordning

Hvis virksomheten ønsker å etablere eller opprettholde en varslingsordning er det viktig å være oppmerksom på om ordningen oppfyller personvernsforordningens strenge krav.

Hos IUNO kan vi hjelpe virksomheten din med alle aspekter av varslingsordninger.

Vilkår

Med de mange reglene som gjelder for teknologi og personopplysninger kan det være vanskelig å utarbeide de riktige kontraktene og oppfylle de forskjellige dokumentasjonskravene for å sikre at virksomheten alltid overholder de nyeste kravene.

Hos IUNO kan vi hjelpe virksomheten din med å navigere rundt i reglene om IT og teknologi, og utarbeide de nødvendige kontraktene, vilkårene og andre nødvendige dokumenter.

Vilkår

Med de mange reglene som gjelder for teknologi og personopplysninger kan det være vanskelig å utarbeide de riktige kontraktene og oppfylle de forskjellige dokumentasjonskravene for å sikre at virksomheten alltid overholder de nyeste kravene.

Hos IUNO kan vi hjelpe virksomheten din med å navigere rundt i reglene om IT og teknologi, og utarbeide de nødvendige kontraktene, vilkårene og andre nødvendige dokumenter.

Teknologi spiller stadig en større og større rolle for virksomheternes effektivisering, og nesten alle virksomheter tar i bruk teknologi i den daglige driften. Utviklingen av programmer og systemer blir outsourcet, og teknologi blir kjøpt og solgt. Samtidig prøver myndighetene å følge med på utviklingen ved å lage nye regler og endre de gamle.

Hos IUNO kan vi rådgi om alle former for IT-kontrakter, outsourcing av IT og mye mer.

Nytt

logo
Teknologi

14 september 2023

Fristen for etablering av varslingsordning for mellomstore virksomheter nærmer seg

logo
Teknologi

15 juni 2023

Løfter blir gitt for å bli holdt

logo
Teknologi

13 april 2023

En dyr forsinkelse

logo
Teknologi

26 januar 2023

Personvernombud på tvers av Norden

logo
Teknologi

31 mai 2022

Manglende informasjon til aksjonærer var brudd på personvernsreglene

logo
Teknologi

31 mars 2022

24/7 kameraovervåkning på arbeidsplassen var et brudd på personvernreglene

Learning

icon-livestream
Corporate Teknologi Online event HR-jus
15 desember 2021

Varsling i arbeidslivet

Varsling i arbeidslivet

icon-livestream
Corporate Teknologi Online event HR-jus
4 november 2021

Varslingsordninger i Norden

Varslingsordninger i Norden

icon-livestream
Corporate Teknologi Online event HR-jus
2 september 2021

Varslingsordninger i Norden

Varslingsordninger i Norden

Laget

Anders

Etgen Reitz

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)