NO
HR-jus

De ansatte utgjør bedriftens viktigste ressurs

Spesialister i HR og HR-jus

En profesjonell tilnærming til virksomhetens medarbeidere handler ikke bare om god ledelse, men også om en god forståelse for betydningen av HR og HR-jus.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alt innen HR og HR-jus, både i Danmark og i utlandet.

Spesialister i HR og HR-jus

En profesjonell tilnærming til virksomhetens medarbeidere handler ikke bare om god ledelse, men også om en god forståelse for betydningen av HR og HR-jus.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alt innen HR og HR-jus, både i Danmark og i utlandet.

Internasjonal HR-jus

Virksomheter med internasjonale aktiviteter har behov for oversikt og forutsigbarhet når det gjelder andre lands regler og kulturer.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med HR og HR-jus over hele verden.

Internasjonal HR-jus

Virksomheter med internasjonale aktiviteter har behov for oversikt og forutsigbarhet når det gjelder andre lands regler og kulturer.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med HR og HR-jus over hele verden.

Verden blir mer og mer globalisert. Dessverre følger ikke reglene etter, og særlig innen HR-jus er de fremdeles svært forskjellige fra land til land.

Multinasjonale selskaper har behov for å kunne rulle ut strategiene sine i alle land der de har aktiviteter. Dette skjer ofte i dialog med den lokale ledelsen, men konsernledelsen trenger idéutveksling og støtte for å skape den rette balansen mellom den globale strategien og de lokale forholdene.

IUNO kan hjelpe virksomheter med alt fra mobilitet (arbeidstillatelser, utstasjoneringskontrakter o.l.) til multinasjonale prosjekter (omstruktureringer i flere land, globale standardkontrakter og retningslinjer tilpasset de enkelte land osv.).

Lønn og fordeler

Virksomhetens lønnspolitikk er kritisk for dens evne til å tiltrekke, motivere og beholde de rette medarbeiderne. Samtidig kan de mange juridiske og skattemessige fallgruvene få betydning for valg av ordning.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alle aspekter av lønn og fordeler.

Lønn og fordeler

Virksomhetens lønnspolitikk er kritisk for dens evne til å tiltrekke, motivere og beholde de rette medarbeiderne. Samtidig kan de mange juridiske og skattemessige fallgruvene få betydning for valg av ordning.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alle aspekter av lønn og fordeler.

Alle virksomheter ønsker å beholde sine beste medarbeidere og tiltrekke seg andre talenter. Her bidrar lønnen ofte til å utgjøre forskjellen. 

Å betale medarbeiderne en attraktiv lønn handler om beløp, lønnsform og ikke minst hva andre på markedet gjør. Vi kjenner de juridiske mulighetene og utfordringene, og vi vet hva som fungerer. 

IUNO kan hjelpe virksomheter med å strukturere og utarbeide programmer for alle former for lønn og fordeler. Vi hjelper også gjerne med håndtering av endringer i programmet og medarbeidernes rettigheter i forbindelse med oppsigelser eller virksomhetsoverdragelser.

Personopplysninger

Mange virksomheter ser de mange fordelene som den teknologiske utviklingen har skapt – også innen HR. Samtidig skaper den økte reguleringen av personopplysninger et stadig større behov for å navigere utenom de mange fallgruvene.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alle sidene innen personopplysninger. Les mer her.

Personopplysninger

Mange virksomheter ser de mange fordelene som den teknologiske utviklingen har skapt – også innen HR. Samtidig skaper den økte reguleringen av personopplysninger et stadig større behov for å navigere utenom de mange fallgruvene.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alle sidene innen personopplysninger. Les mer her.

Mange virksomheter har sett at nye teknologiske muligheter og bruk av data åpner en rekke muligheter for optimalisering av bedriften, også når det gjelder medarbeiderne. HR er i dag et av de områdene hvor det behandles flest personopplysninger i en virksomhet. Med EUs personvernforordning stilles det større krav til virksomhetens håndtering av personopplysninger, og med de høye bøtene er det behov for en klar politikk og gjennomtenkte prosesser på dette området.

IUNO kan hjelpe virksomheter med alle sidene innen personopplysninger. Vi kan hjelpe med alt fra utvikling av retningslinjer for personvern til opplæring av medarbeidere i forbindelse med inspeksjoner, administrasjon av direktelinje for varsling, utkontraktering av personvernombudsfunksjonen osv. Les mer her.

Generell HR

Hvordan en virksomhet behandler medarbeiderne har stor betydning for dens suksess. Det gjelder ikke bare ledelse, men også HR-policy, prosesser, utvikling osv. 

IUNO har inngått et eksklusivt samarbeid med personalfirmaet Works™. Sammen tilbyr vi fullstendige HR-løsninger til alle typer virksomheter.

Generell HR

Hvordan en virksomhet behandler medarbeiderne har stor betydning for dens suksess. Det gjelder ikke bare ledelse, men også HR-policy, prosesser, utvikling osv. 

IUNO har inngått et eksklusivt samarbeid med personalfirmaet Works™. Sammen tilbyr vi fullstendige HR-løsninger til alle typer virksomheter.

Ledere har behov for profesjonell HR-støtte for å kunne nå virksomhetens mål. Avhengig av virksomhetens størrelse er det fornuftig å ha visse HR-funksjoner internt.

IUNO har lang erfaring med alle aspekter av personaladministrasjon, fra utarbeidelse av personalhåndboken og virksomhetens standardkontrakter til utarbeidelse av bonusavtaler, gjennomføring av oppsigelser osv.

I samarbeid med Works™ hjelper vi gjerne virksomheter med alle aspekter av HR, fra utvikling av selve HR-strategien til implementering av HR-prosesser, opplæring av ledere, rekruttering, mål- og resultatstyring, karrièrerådgivning til oppsagte osv.

Avhengig av hva virksomheten trenger, hjelper vi med spesialiserte behov, som utvikling av et nytt stimulansprogram til fullstendig outsourcing av HR-funksjonen.

Les mer om Works™ her.

Arbeidsmiljø

Arbejdsmiljøet i en virksomhet er avgjørende for medarbeidernes produktivitet. Samtidig stilles det stadig flere krav til arbeidsgiveren om å sikre et godt arbeidsmiljø.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alle aspekter av arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljø

Arbejdsmiljøet i en virksomhet er avgjørende for medarbeidernes produktivitet. Samtidig stilles det stadig flere krav til arbeidsgiveren om å sikre et godt arbeidsmiljø.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alle aspekter av arbeidsmiljøet.

Selv på de beste arbeidsplassene må man fokusere på arbeidsmiljøet. Vi ser en økning i antallet og kompleksiteten av sakene i dette området, og kravene til arbeidsgiverens proaktive innsats for å sikre et godt arbeidsmiljø øker kraftig. 

IUNO kan hjelpe virksomheter med å etablere arbeidsmiljøorganisasjoner og med de kontinuerlige kravene til arbeidsplassvurdering og andre arbeidsmiljøkrav. Ved inspeksjoner og pålegg kan vi være til hjelp i dialogen med myndighetene, og når uhellet er ute, kan vi hjelpe virksomheter med å rapportere arbeidsskader. Vi kan også føre saker for virksomheter og forsikringsselskaper på dette området. 

HR i fusjoner og oppkjøp

Kjøp eller salg av en virksomhet er en kritisk og strategisk transaksjon for enhver bedriftsledelse. Ofte blir HR og personaljuridiske aspekter nedprioritert, og nesten like ofte er disse aspektene avgjørende for transaksjonens suksess.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alle HR- og personaljuridiske aspekter innen kjøp og salg av en virksomhet.

HR i fusjoner og oppkjøp

Kjøp eller salg av en virksomhet er en kritisk og strategisk transaksjon for enhver bedriftsledelse. Ofte blir HR og personaljuridiske aspekter nedprioritert, og nesten like ofte er disse aspektene avgjørende for transaksjonens suksess.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alle HR- og personaljuridiske aspekter innen kjøp og salg av en virksomhet.

Mange virksomheter har innsett at medarbeiderne utgjør den største verdien i virksomheten. I forbindelse med en bedriftshandel er det derfor svært viktig med en gjennomgang av virksomhetens HR og personaljuridiske forhold, både i forbindelse med planleggingen, gjennomføringen og den etterfølgende integreringen.

Sammen med spesialistene våre innen Corporate kan IUNO hjelpe i alle aspekter av kjøp og salg av virksomheter.

Vår spisskompetanse innen HR og personaljus gjør at vi også hjelper mange virksomheter som selv har ansvaret for de andre aspektene. Her hjelper vi med alt fra HR og personaljuridisk selskapsgjennomgang før kjøp eller salg, til den påfølgende integreringen av de to virksomheterne.

Nytt

logo
HR-jus

28 juni 2024

Den rampete barnehagelæreren

logo
HR-jus

6 juni 2024

From Russia with love

logo
HR-jus

15 mai 2024

Hjelp, vi må på ferie!

logo
HR-jus

8 mai 2024

Sorry not sorry

logo
HR-jus

25 april 2024

Nye sanksjoner vil koste skjorta

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

Learning

icon-chat
Seminar HR-jus
9 september 2024

International HR Legal Day 2024

icon-chat
Seminar HR-jus
9 september 2024

Working Time and Pay Transparency in a Global Context

icon-chat
Seminar HR-jus
20 november 2023

International HR Legal Day 2023

icon-chat
Seminar HR-jus
20 november 2023

Performance management and retention in a global context

icon-livestream
Online event HR-jus
27 juni 2023

Nye regler om ansettelsesvilkår

icon-chat
Seminar HR-jus
6 februar 2023

Restruktureringer og oppsigelser i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner