NO
HR-jus

De ansatte utgjør bedriftens viktigste ressurs

Spesialister i HR og HR-jus

En profesjonell tilnærming til bedriftens ansatte handler ikke bare om god ledelse, men også om en god forståelse for betydningen av HR og HR-jus.

IUNO kan hjelpe bedriften din med alt innen HR og HR-jus, både i Danmark og i utlandet.

Spesialister i HR og HR-jus

En profesjonell tilnærming til bedriftens ansatte handler ikke bare om god ledelse, men også om en god forståelse for betydningen av HR og HR-jus.

IUNO kan hjelpe bedriften din med alt innen HR og HR-jus, både i Danmark og i utlandet.

Internasjonal HR-jus

Bedrifter med internasjonale aktiviteter har behov for oversikt og forutsigbarhet når det gjelder andre lands regler og kulturer.

IUNO kan hjelpe bedriften din med HR og HR-jus over hele verden.

Internasjonal HR-jus

Bedrifter med internasjonale aktiviteter har behov for oversikt og forutsigbarhet når det gjelder andre lands regler og kulturer.

IUNO kan hjelpe bedriften din med HR og HR-jus over hele verden.

Verden blir mer og mer globalisert. Dessverre følger ikke reglene etter, og særlig innen HR-jus er de fremdeles svært forskjellige fra land til land.

Multinasjonale selskaper har behov for å kunne rulle ut strategiene sine i alle land der de har aktiviteter. Dette skjer ofte i dialog med den lokale ledelsen, men konsernledelsen trenger idéutveksling og støtte for å skape den rette balansen mellom den globale strategien og de lokale forholdene.

IUNO kan hjelpe bedrifter med alt fra mobilitet (arbeidstillatelser, utstasjoneringskontrakter o.l.) til multinasjonale prosjekter (omstruktureringer i flere land, globale standardkontrakter og retningslinjer tilpasset de enkelte land osv.).

Lønn og fordeler

Bedriftens lønnspolitikk er kritisk for dens evne til å tiltrekke, motivere og beholde de rette medarbeiderne. Samtidig kan de mange juridiske og skattemessige fallgruvene få betydning for valg av ordning.

IUNO kan hjelpe bedriften din med alle aspekter av lønn og fordeler.

Lønn og fordeler

Bedriftens lønnspolitikk er kritisk for dens evne til å tiltrekke, motivere og beholde de rette medarbeiderne. Samtidig kan de mange juridiske og skattemessige fallgruvene få betydning for valg av ordning.

IUNO kan hjelpe bedriften din med alle aspekter av lønn og fordeler.

Alle bedrifter ønsker å beholde sine beste ansatte og tiltrekke seg andre talenter. Her bidrar lønnen ofte til å utgjøre forskjellen. 

Å betale de ansatte en attraktiv lønn handler om beløp, lønnsform og ikke minst hva andre på markedet gjør. Vi kjenner de juridiske mulighetene og utfordringene, og vi vet hva som fungerer. 

IUNO kan hjelpe bedrifter med å strukturere og utarbeide programmer for alle former for lønn og fordeler. Vi hjelper også gjerne med håndtering av endringer i programmet og ansattes rettigheter i forbindelse med oppsigelser eller virksomhetsoverdragelser.

Personopplysninger

Mange bedrifter ser de mange fordelene som den teknologiske utviklingen har skapt – også innen HR. Samtidig skaper den økte reguleringen av personopplysninger et stadig større behov for å navigere utenom de mange fallgruvene.

IUNO kan hjelpe bedriften din med alle sidene innen personopplysninger. Les mer her.

Personopplysninger

Mange bedrifter ser de mange fordelene som den teknologiske utviklingen har skapt – også innen HR. Samtidig skaper den økte reguleringen av personopplysninger et stadig større behov for å navigere utenom de mange fallgruvene.

IUNO kan hjelpe bedriften din med alle sidene innen personopplysninger. Les mer her.

Mange bedrifter har sett at nye teknologiske muligheter og bruk av data åpner en rekke muligheter for optimalisering av bedriften, også når det gjelder de ansatte. HR er i dag et av de områdene hvor det behandles flest personopplysninger i en bedrift. Med EUs personvernforordning stilles det større krav til bedriftens håndtering av personopplysninger, og med de høye bøtene er det behov for en klar politikk og gjennomtenkte prosesser på dette området.

IUNO kan hjelpe bedrifter med alle sidene innen personopplysninger. Vi kan hjelpe med alt fra utvikling av retningslinjer for personvern til opplæring av ansatte i forbindelse med inspeksjoner, administrasjon av direktelinje for varsling, utkontraktering av personvernombudsfunksjonen osv. Les mer her.

Generell HR

Hvordan en bedrift behandler de ansatte har stor betydning for dens suksess. Det gjelder ikke bare ledelse, men også HR-policy, prosesser, utvikling osv. 

IUNO har inngått et eksklusivt samarbeid med personalfirmaet Works™. Sammen tilbyr vi fullstendige HR-løsninger til alle typer bedrifter.

Generell HR

Hvordan en bedrift behandler de ansatte har stor betydning for dens suksess. Det gjelder ikke bare ledelse, men også HR-policy, prosesser, utvikling osv. 

IUNO har inngått et eksklusivt samarbeid med personalfirmaet Works™. Sammen tilbyr vi fullstendige HR-løsninger til alle typer bedrifter.

Ledere har behov for profesjonell HR-støtte for å kunne nå bedriftens mål. Avhengig av bedriftens størrelse er det fornuftig å ha visse HR-funksjoner internt.

IUNO har lang erfaring med alle aspekter av personaladministrasjon, fra utarbeidelse av personalhåndboken og bedriftens standardkontrakter til utarbeidelse av bonusavtaler, gjennomføring av oppsigelser osv.

I samarbeid med Works™ hjelper vi gjerne bedrifter med alle aspekter av HR, fra utvikling av selve HR-strategien til implementering av HR-prosesser, opplæring av ledere, rekruttering, mål- og resultatstyring, karrièrerådgivning til oppsagte osv.

Avhengig av hva bedriften trenger, hjelper vi med spesialiserte behov, som utvikling av et nytt stimulansprogram til fullstendig outsourcing av HR-funksjonen.

Les mer om Works™ her.

Arbeidsmiljø

Arbejdsmiljøet i en bedrift er avgjørende for de ansattes produktivitet. Samtidig stilles det stadig flere krav til arbeidsgiveren om å sikre et godt arbeidsmiljø.

IUNO kan hjelpe bedriften din med alle aspekter av arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljø

Arbejdsmiljøet i en bedrift er avgjørende for de ansattes produktivitet. Samtidig stilles det stadig flere krav til arbeidsgiveren om å sikre et godt arbeidsmiljø.

IUNO kan hjelpe bedriften din med alle aspekter av arbeidsmiljøet.

Selv på de beste arbeidsplassene må man fokusere på arbeidsmiljøet. Vi ser en økning i antallet og kompleksiteten av sakene i dette området, og kravene til arbeidsgiverens proaktive innsats for å sikre et godt arbeidsmiljø øker kraftig. 

IUNO kan hjelpe bedrifter med å etablere arbeidsmiljøorganisasjoner og med de kontinuerlige kravene til arbeidsplassvurdering og andre arbeidsmiljøkrav. Ved inspeksjoner og pålegg kan vi være til hjelp i dialogen med myndighetene, og når uhellet er ute, kan vi hjelpe bedrifter med å rapportere arbeidsskader. Vi kan også føre saker for bedrifter og forsikringsselskaper på dette området. 

HR i fusjoner og oppkjøp

Kjøp eller salg av en bedrift er en kritisk og strategisk transaksjon for enhver bedriftsledelse. Ofte blir HR og personaljuridiske aspekter nedprioritert, og nesten like ofte er disse aspektene avgjørende for transaksjonens suksess.

IUNO kan hjelpe bedriften din med alle HR- og personaljuridiske aspekter innen kjøp og salg av en bedrift.

HR i fusjoner og oppkjøp

Kjøp eller salg av en bedrift er en kritisk og strategisk transaksjon for enhver bedriftsledelse. Ofte blir HR og personaljuridiske aspekter nedprioritert, og nesten like ofte er disse aspektene avgjørende for transaksjonens suksess.

IUNO kan hjelpe bedriften din med alle HR- og personaljuridiske aspekter innen kjøp og salg av en bedrift.

Mange bedrifter har innsett at de ansatte utgjør den største verdien i bedriften. I forbindelse med en bedriftshandel er det derfor svært viktig med en gjennomgang av bedriftens HR og personaljuridiske forhold, både i forbindelse med planleggingen, gjennomføringen og den etterfølgende integreringen.

Sammen med spesialistene våre innen Corporate kan IUNO hjelpe i alle aspekter av kjøp og salg av bedrifter.

Vår spisskompetanse innen HR og personaljus gjør at vi også hjelper mange bedrifter som selv har ansvaret for de andre aspektene. Her hjelper vi med alt fra HR og personaljuridisk selskapsgjennomgang før kjøp eller salg, til den påfølgende integreringen av de to bedriftene.

Nytt

logo
HR-jus

12 juni 2022

Aleneforsørger kunne stå i stilling tross avskjedigelse

logo
HR-jus

29 mai 2022

Bedrifter fikk ikke gjøre trekke for kostnader i medarbeidernes tips

logo
HR-jus

8 mai 2022

Nye tiltak for å hjelpe bedrifter å ansette personer fra Ukraina

logo
HR-jus

24 april 2022

Nye regler for hjemmekontor

logo
HR-jus

13 mars 2022

Avskjed var usaklig som følge av saksbehandlingsfeil

logo
HR-jus

27 februar 2022

Nytt forslag begrenser bruken av innleide medarbeidere

Learning

icon-chat
Seminar HR-jus
15 juni 2022

Arbeidsvilkår i Norden

icon-chat
Seminar HR-jus
14 juni 2022

Arbeidsvilkår i Norden

icon-chat
Seminar HR-jus
8 juni 2022

Arbeidsvilkår i Norden

icon-livestream
Online event HR-jus
8 juni 2022

Arbeidsvilkår i Norden

icon-documents
Dokument HR-jus
8 juni 2022

Arbeidsvilkår i Norden

icon-livestream
Corporate Teknologi Online event HR-jus
15 desember 2021

Varsling i arbeidslivet

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfullmektig

Johan

Gustav Dein

Juridisk rådgiver

Julie

Meyer

Kommunikasjon assistent

Katrine

Matilde Ahlberg Purhus

Advokatfullmektig

Kirsten

Astrup

Advokat

Mathilde

Baudry

Kommunikasjon assistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner