NO

Her har vi samlet svar på vanlige spørsmål og det loven krever at vi skriver

Vår rolle

IUNO er et advokatfirma. Vi er etablert med uavhengige advokatfirmaer og kontorer i Danmark, Norge og Sverige, og er medlemmer av de danske, svenske og norske advokatforeningene.

Vår rolle

IUNO er et advokatfirma. Vi er etablert med uavhengige advokatfirmaer og kontorer i Danmark, Norge og Sverige, og er medlemmer av de danske, svenske og norske advokatforeningene.

Som advokater er vi omfattet av reglene for advokater, for eksempel reglene om god advokatskikk i Danmark, Sverige og Norge.

Som advokater er vi omfattet av hvitvaskingsloven i Danmark, Sverige og Norge.

Vårt samarbeid

IUNO yter juridisk rådgivning, og vi avtaler oppgavens omfang i samarbeid med kunden.

Vårt samarbeid

IUNO yter juridisk rådgivning, og vi avtaler oppgavens omfang i samarbeid med kunden.

Vi handler ut fra kundens ønsker, men vi sier nei til en oppgave hvis den strider mot verdiene våre, god advokatskikk eller andre gjeldende regler.

Vi har rett til å si nei takk til enhver forespørsel hvis forespørselen ikke stemmer overens med våre verdier, økonomiske forventninger eller generelle arbeidsganger.

IUNO lagrer alle opplysninger vi mottar i forbindelse med behandlingen av en sak, i minst tre år etter at saken er avsluttet. Så langt som mulig oppbevarer vi opplysningene bare elektronisk. Fysiske saker makuleres fem år etter at saken er avsluttet.

Vi sender bare e-poster kryptert hvis det er uttrykkelig avtalt. 

Både IUNO og kunden har rett til når som helst å si opp samarbeidet, med mindre noe annet er avtalt. Hvis samarbeidet sies opp før oppgaven er løst, er IUNO berettiget til godtgjørelse for det arbeidet som ble utført inntil oppsigelsen.  

Hos IUNO bruker vi ikke avtaleklausuler om lovvalg og/eller verneting. 

Vårt ansvar

Vi er erstatningsansvarlige etter de alminnelige reglene i dansk lov. Vårt ansvar overfor kundene våre er derfor begrenset til ti ganger honoraret på hver enkelt oppgave og maksimalt fire millioner kroner per oppgave. En kunde kan reise krav på maksimum fire millioner kroner per år for alle kundens saker.

Vårt ansvar

Vi er erstatningsansvarlige etter de alminnelige reglene i dansk lov. Vårt ansvar overfor kundene våre er derfor begrenset til ti ganger honoraret på hver enkelt oppgave og maksimalt fire millioner kroner per oppgave. En kunde kan reise krav på maksimum fire millioner kroner per år for alle kundens saker.

IUNO er ansvarsforsikret gjennom CODAN, som dekker ansvar og garanti etter Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dekker all advokatvirksomhet, uansett hvor advokatvirksomheten utøves. 

Ansvaret vårt omfatter ikke konsekvenstap; hverken driftstap, tap av data eller andre former for indirekte tap.

Kunden kan kun reise krav mot IUNO advokatpartnerselskap og ikke mot en enkelt partner eller medarbeider.

Vår regning

Hvis oppgaven kan avgrenses, gir vi gjerne en fast pris eller et anslag. Hvis vi ikke har avtalt noe annet, fakturerer vi med utgangspunkt i våre gjeldende timepriser, sakens betydning og verdi for kunden, sakens utfall, arten og omfanget av arbeidet vi har utført, og ansvaret som er forbundet med saken.

Vår regning

Hvis oppgaven kan avgrenses, gir vi gjerne en fast pris eller et anslag. Hvis vi ikke har avtalt noe annet, fakturerer vi med utgangspunkt i våre gjeldende timepriser, sakens betydning og verdi for kunden, sakens utfall, arten og omfanget av arbeidet vi har utført, og ansvaret som er forbundet med saken.

Med mindre noe annet er avtalt, håndterer den ansvarlige partneren saken.

Vi fakturerer etterskuddsvis en gang i måneden med ti dagers betalingsfrist.

Omkostninger faktureres separat. IUNO er ikke forpliktet til å legge ut på vegne av kunden.

IUNO har kundekonto hos Nordea.

Vår person-vernerklæring

Du etterlater personopplysninger når du bruker forskjellige tjenester på nettstedet vårt. I vår personvernerklæring kan du lese hvordan vi behandler opplysningene dine.

Vår person-vernerklæring

Du etterlater personopplysninger når du bruker forskjellige tjenester på nettstedet vårt. I vår personvernerklæring kan du lese hvordan vi behandler opplysningene dine.

Innsamling av personopplysninger

Du vil alltid bli informert før vi samler inn opplysninger om deg. De personopplysningene vi samler inn, kan for eksempel være navnet ditt, e-postadressen og adressen din.

Hva bruker vi opplysningene til?

Vi samler personopplysninger blant annet for å kunne registrere deg på kurs eller nyhetsbrev, gjennomføre arrangementer eller for å sende deg brosjyrer, invitasjoner og andre opplysninger om våre tjenester og virksomhet.

Du har alltid muligheten til å gi oss beskjed om at du ikke ønsker å motta flere e-poster eller andre opplysninger fra oss fremover.

Vi videresender ikke opplysningene dine til andre, med mindre du uttrykkelig gir samtykke til det.

Cookies

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet. Les mer om cookies.

Sikkerhet

Vi er opptatt av datasikkerhet og oppfyller alle krav til personvern.

Lenker til andre nettsteder

På nettstedet vårt har vi lenker til andre nettsteder og til integrerte nettsteder. IUNO kan av gode grunner ikke være ansvarlig for deres praksis i forbindelse med innsamling av personopplysninger.

Når du besøker andre nettsteder, bør du alltid lese nettstedets personvernerklæring angående beskyttelse av personopplysninger og andre relevante retningslinjer.

Tilgang til personopplysningene dine

Du har rett til å få innsikt i de opplysningene vi har samlet inn om deg. Du har også rett til å motsette deg innsamlingen og videre behandling av personopplysningene dine. Du har dessuten rett til å få korrigert personopplysningene hvis det er behov for det.

Vil du endre opplysningene dine eller si opp tjenester?

Skriv til communication@iuno.law hvis du vil at vi skal endre eller slette personopplysninger vi har registrert om deg, hvis du ikke ønsker å motta flere meldinger fra oss, eller hvis du har spørsmål om personvernerklæringen.

Våre cookies

Ja, vi bruker også informasjonskapsler. Det er bare Google Analytics, som vi bruker til å gjøre nettstedet og produktene våre enda bedre.

Våre cookies

Ja, vi bruker også informasjonskapsler. Det er bare Google Analytics, som vi bruker til å gjøre nettstedet og produktene våre enda bedre.