NO

Her har vi samlet svar på vanlige spørsmål og det loven krever at vi skriver

Vår rolle

IUNO er et advokatfirma. Vi er etablert med uavhengige advokatfirmaer og kontorer i Danmark, Norge og Sverige, og er medlemmer av de danske, svenske og norske advokatforeningene.

Vår rolle

IUNO er et advokatfirma. Vi er etablert med uavhengige advokatfirmaer og kontorer i Danmark, Norge og Sverige, og er medlemmer av de danske, svenske og norske advokatforeningene.

Som advokater er vi omfattet av reglene for advokater, for eksempel reglene om god advokatskikk i Danmark, Sverige og Norge.

Som advokater omfattes vi av hvitvaskingsregelverket i Danmark, Sverige og Norge. Vi er forpliktet til å samle inn og lagre ID-opplysninger om våre kunder i saker som omfattes av hvitvaskingsregelverket. Dessuten er vi forpliktet til å undersøke transaksjoner hvis det oppstår mistanke om at de er knyttet til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. I den forbindelse er vi også forpliktet til å informere myndighetene eller advokatforeningene i Danmark, Sverige og Norge.

Hvis du som kunde er misfornøyd med advokatbistanden eller salærregningen, oppfordres du til å ta dette opp med ansvarlig partner.

Klager hvor advokaten har opptrådt i strid med reglene for god advokatskikk eller har krevd for høyt honorar, behandles av:

Danmark: Advokatnævnet

Sverige: Advokatsamfundets disciplinnämnd

Norge: Disiplinærnemnden for advokater

Disiplinærnemndene kan kritisere, irettesette og advare advokaten og redusere et salærkrav mot klienten. Den respektive disiplinærnemnden kan påklages.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Danmark: Advokatnævnet

Sverige: Advokatsamfundets disciplinnämnd

Norge: Disiplinærnemnden for advokater

Vårt samarbeid

IUNO yter juridisk rådgivning, og vi avtaler oppgavens omfang i samarbeid med kunden.

Vårt samarbeid

IUNO yter juridisk rådgivning, og vi avtaler oppgavens omfang i samarbeid med kunden.

Vi handler ut fra kundens ønsker, men vi sier nei til en oppgave hvis den strider mot verdiene våre, god advokatskikk eller andre gjeldende regler.

Vi har rett til å si nei takk til enhver forespørsel hvis forespørselen ikke stemmer overens med våre verdier, økonomiske forventninger eller generelle arbeidsganger.

IUNO lagrer alle opplysninger vi mottar i forbindelse med behandlingen av en sak, i minst tre år etter at saken er avsluttet. Så langt som mulig oppbevarer vi opplysningene bare elektronisk. Fysiske saker makuleres fem år etter at saken er avsluttet.

Vi sender bare e-poster kryptert hvis det er uttrykkelig avtalt. 

Både IUNO og kunden har rett til når som helst å si opp samarbeidet, med mindre noe annet er avtalt. Hvis samarbeidet sies opp før oppgaven er løst, er IUNO berettiget til godtgjørelse for det arbeidet som ble utført inntil oppsigelsen.  

Enhver tvist vedrørende IUNOs juridiske rådgivning avgjøres i henhold til retten i det landet hvor IUNO-enheten som har ytet den juridiske rådgivningen, har hjemsted, ved de alminnelige domstoler i det aktuelle landet.

Vårt ansvar

Vi er erstatningsansvarlige under de generelle prinsipper i den aktuelle jurisdiksjonen.

Som de fleste advokatfirmaer er vårt erstatningsansvar overfor kunder imidlertid blitt begrenset som en del av våre standardvilkår.

Vårt ansvar

Vi er erstatningsansvarlige under de generelle prinsipper i den aktuelle jurisdiksjonen.

Som de fleste advokatfirmaer er vårt erstatningsansvar overfor kunder imidlertid blitt begrenset som en del av våre standardvilkår.

Vårt erstatningsansvar er begrenset til det laveste beløpet på (1) ti ganger honoraret på det enkelte oppdrag og (2) følgende beløpsgrenser:

  • Danmark: fire millioner DKK per oppdrag og fire millioner DKK per år totalt.
  • Sverige: ti millioner SEK per oppdrag og ti millioner SEK per år totalt.
  • Norge: åtte millioner NOK per oppdrag og åtte millioner NOK per år totalt.

IUNO Danmark og Norge er ansvarsforsikret gjennom CODAN, og IUNO Sverige er ansvarsforsikret gjennom Advokatsamfundets grunnforsikring. Ansvarsforsikring dekker ansvar og garanti i henhold til reglene fastsatt av advokatmyndighetene. Ansvarsforsikringen dekker all advokatvirksomhet, uansett hvor advokatvirksomheten utøves.

Vårt ansvar dekker ikke økonomiske konsekvenstap, dvs. driftstap, tap av data eller andre indirekte tap.

Det kan kun fremmes tap mot den ansvarlige IUNO-enheten og ikke mot den enkelte partner eller ansatt.

Vår regning

Hvis oppgaven kan avgrenses, gir vi gjerne en fast pris eller et anslag. Hvis vi ikke har avtalt noe annet, fakturerer vi med utgangspunkt i våre gjeldende timepriser, sakens betydning og verdi for kunden, sakens utfall, arten og omfanget av arbeidet vi har utført, og ansvaret som er forbundet med saken.

Vår regning

Hvis oppgaven kan avgrenses, gir vi gjerne en fast pris eller et anslag. Hvis vi ikke har avtalt noe annet, fakturerer vi med utgangspunkt i våre gjeldende timepriser, sakens betydning og verdi for kunden, sakens utfall, arten og omfanget av arbeidet vi har utført, og ansvaret som er forbundet med saken.

Med mindre noe annet er avtalt, håndterer den ansvarlige partneren saken.

Vi fakturerer etterskuddsvis en gang i måneden med ti dagers betalingsfrist.

Omkostninger faktureres separat. IUNO er ikke forpliktet til å legge ut på vegne av kunden.

IUNO har kundekonto hos Nordea. Klientmidler forrentes ikke.

Vår person-vernerklæring

Du etterlater personopplysninger når du bruker forskjellige tjenester på nettstedet vårt. I vår personvernerklæring kan du lese hvordan vi behandler opplysningene dine.

Vår person-vernerklæring

Du etterlater personopplysninger når du bruker forskjellige tjenester på nettstedet vårt. I vår personvernerklæring kan du lese hvordan vi behandler opplysningene dine.

Innsamling av personopplysninger

Du vil alltid bli informert før vi samler inn opplysninger om deg. De personopplysningene vi samler inn, kan for eksempel være navnet ditt, e-postadressen og adressen din.

Hva bruker vi opplysningene til?

Vi samler personopplysninger blant annet for å kunne registrere deg på kurs eller nyhetsbrev, gjennomføre arrangementer eller for å sende deg brosjyrer, invitasjoner og andre opplysninger om våre tjenester og virksomhet.

Du har alltid muligheten til å gi oss beskjed om at du ikke ønsker å motta flere e-poster eller andre opplysninger fra oss fremover.

Vi videresender ikke opplysningene dine til andre, med mindre du uttrykkelig gir samtykke til det.

Cookies

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet. Les mer om cookies.

Sikkerhet

Vi er opptatt av datasikkerhet og oppfyller alle krav til personvern.

Lenker til andre nettsteder

På nettstedet vårt har vi lenker til andre nettsteder og til integrerte nettsteder. IUNO kan av gode grunner ikke være ansvarlig for deres praksis i forbindelse med innsamling av personopplysninger.

Når du besøker andre nettsteder, bør du alltid lese nettstedets personvernerklæring angående beskyttelse av personopplysninger og andre relevante retningslinjer.

Tilgang til personopplysningene dine

Du har rett til å få innsikt i de opplysningene vi har samlet inn om deg. Du har også rett til å motsette deg innsamlingen og videre behandling av personopplysningene dine. Du har dessuten rett til å få korrigert personopplysningene hvis det er behov for det.

Vil du endre opplysningene dine eller si opp tjenester?

Skriv til communication@iuno.law hvis du vil at vi skal endre eller slette personopplysninger vi har registrert om deg, hvis du ikke ønsker å motta flere meldinger fra oss, eller hvis du har spørsmål om personvernerklæringen.

Våre cookies

Ja, vi bruker også informasjonskapsler. Det er bare Google Analytics, som vi bruker til å gjøre nettstedet og produktene våre enda bedre.

Våre cookies

Ja, vi bruker også informasjonskapsler. Det er bare Google Analytics, som vi bruker til å gjøre nettstedet og produktene våre enda bedre.