NO
E-learning HR-jus Corporate Teknologi

Varsling i arbeidslivet

play
E-learning
calendar 15 desember 2021
globus Norge

Ta denne e-learning for å få verdifull informasjon om varslingsordninger i Norge. Vi vil se nærmere på hvem kan varsle, hvordan skal varsleren beskyttes og hvilke krav må varslingsordninger leve opp til. Alt som trengs er et IUNO+ abonnement.

Fokus

De nye EU regler om varslingsordninger diskuteres fremdeles i Norge. Dersom de implementeres, vil dette medføre endringer av gjeldende regelverk om beskyttelse av varslere i Norge.

De gjeldende reglene om beskyttelse av varslere i Norge har imidlertid allerede i dag betydning for alle bedrifter med 5 medarbeidere eller flere. Under e-learningen vil vi gjennomgå de viktigste punktene av de gjeldende reglene og komme inn på hva de konkret betyr.

Vi vil blant annet komme inn på:

 • Hvem kan varsle?
 • Hva kan det varsles om?
 • Hvordan skal varslere beskyttes
 • Hvilke krav skal varslingsrutiner leve opp til?
 • Hvordan skal en varslingsrutine helt praktisk implementeres?
 • GDPR og andre overveielser
 • Sanksjoner hvis reglene blir tilsidesat

E-learningen vil gi deg en oversikt over de norske reglene om beskyttelse av varslere. Etterfølgende kan bedriften din gjennomgå om de gjeldende reglene faktisk overholdes.

Fokus

De nye EU regler om varslingsordninger diskuteres fremdeles i Norge. Dersom de implementeres, vil dette medføre endringer av gjeldende regelverk om beskyttelse av varslere i Norge.

De gjeldende reglene om beskyttelse av varslere i Norge har imidlertid allerede i dag betydning for alle bedrifter med 5 medarbeidere eller flere. Under e-learningen vil vi gjennomgå de viktigste punktene av de gjeldende reglene og komme inn på hva de konkret betyr.

Vi vil blant annet komme inn på:

 • Hvem kan varsle?
 • Hva kan det varsles om?
 • Hvordan skal varslere beskyttes
 • Hvilke krav skal varslingsrutiner leve opp til?
 • Hvordan skal en varslingsrutine helt praktisk implementeres?
 • GDPR og andre overveielser
 • Sanksjoner hvis reglene blir tilsidesat

E-learningen vil gi deg en oversikt over de norske reglene om beskyttelse av varslere. Etterfølgende kan bedriften din gjennomgå om de gjeldende reglene faktisk overholdes.

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Du kan träffa dem

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

IUNO+

Dette innholdet krever IUNO+ -medlemskap. Med IUNO+ har du blant annet tilgang til alle dokumenter og videoer fra arrangementene våre. Du får muligheten til å bli klokere på ulike emner innen loven igjen og igjen.

Hvis du vil høre mer om IUNO+, kan du kontakte oss på communication@iuno.law.

IUNO+

Dette innholdet krever IUNO+ -medlemskap. Med IUNO+ har du blant annet tilgang til alle dokumenter og videoer fra arrangementene våre. Du får muligheten til å bli klokere på ulike emner innen loven igjen og igjen.

Hvis du vil høre mer om IUNO+, kan du kontakte oss på communication@iuno.law.

Lignende

icon-chat
Seminar HR-jus
6 februar 2023

Restruktureringer og oppsigelser i Norden

icon-livestream
Online event HR-jus
31 januar 2023

Arbeidsmiljø i Norden

icon-chat
Seminar HR-jus
31 januar 2023

Arbeidsmiljø i Norden

icon-chat
Seminar HR-jus
30 januar 2023

Arbeidsmiljø i Norden

icon-chat
Seminar HR-jus
21 november 2022

International HR Legal Day 2022

icon-chat
Seminar HR-jus
21 november 2022

Hiring and working from anywhere

Laget

Aage

Krogh

Partner

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgiver

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfullmektig

Emma

Sandner

Junior juridisk assistent

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Lucca

Powers Bates

Senior juridisk assistent

Madeleine

Grønning Madsen

Junior juridisk assistent

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfullmektig

Signe

Kræmer Pedersen

Senior juridisk assistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Victoria

Valentin Olsen

Senior juridisk assistent