NO
Teknologi

Fristen for etablering av varslingsordning for mellomstore virksomheter nærmer seg

logo
Jusnytt
calendar 14. september 2023
globus Norge

Større virksomheter med mer enn 249 medarbeidere har allerede etablert varslingsordning under de nye reglene. Virksomheter med 50 til 249 medarbeidere har en utvidet frist til 17. desember 2023, som fort begynner å nærme seg. Mellomstore virksomheter bør derfor nå forberede etableringen av varslingsordninger under de nye reglene.

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (on leave)

Reglene om beskyttelsen av varslere implementerer EU-direktivet og introduserer krav om å etablere whistleblower-ordninger. Reglene gjelder allerede for større virksomheter, men vil også gjelde for mellomstore virksomheter fra 17. desember 2023.

Danmark og Sverige har implementert reglene, mens Norge allerede har omfattende regler om varsling. Vi har tidligere skrevet om reglene for varsling i Danmark, Sverige og Norge her, her og her.

Varslingsordning by design

Ved etableringen av varslingsordning er det mange forskjellige krav og måter å overholde reglene på. På grunn av dette er det mange virksomheter som kan dra fordel av å vurdere en effektivisering av prosessen for å etablere en samlet ordning på tvers av forskjellige regelverk.

I Danmark, Sverige og Norge skiller kravene seg på noen punkter og harmoniserer på andre, slik at virksomheter kan etablere en skreddersydd ordning på tvers av Norden:

Reglene om beskyttelsen av varslere implementerer EU-direktivet og introduserer krav om å etablere whistleblower-ordninger. Reglene gjelder allerede for større virksomheter, men vil også gjelde for mellomstore virksomheter fra 17. desember 2023.

Danmark og Sverige har implementert reglene, mens Norge allerede har omfattende regler om varsling. Vi har tidligere skrevet om reglene for varsling i Danmark, Sverige og Norge her, her og her.

Varslingsordning by design

Ved etableringen av varslingsordning er det mange forskjellige krav og måter å overholde reglene på. På grunn av dette er det mange virksomheter som kan dra fordel av å vurdere en effektivisering av prosessen for å etablere en samlet ordning på tvers av forskjellige regelverk.

I Danmark, Sverige og Norge skiller kravene seg på noen punkter og harmoniserer på andre, slik at virksomheter kan etablere en skreddersydd ordning på tvers av Norden:

  Danmark Sverige Norge
Mulighet for en intern transnasjonal fellesordning
Mulighet for en ekstern transnasjonal fellesordning
Mulighet for muntlig varsling

Frivillig

Obligatorisk

Frivillig

Mulighet for personlig møte

Kun ved mulighet for muntlig varsling

Obligatorisk

Frivillig

Lokalt språkkrav

Anbefalt

Anbefalt

Mulighet for varsling om visse tilleggsforhold

Ja, alvorlige lovbrudd og andre alvorlige forhold

Ja, uredelighet av offentlig interesse, alvorlige lovbrudd og andre alvorlige forhold

Ja, forhold i strid med rettsregler, virksomhetens skriftlige etiske retningslinjer eller samfunnets etiske normer

Mulighet for å outsource ordningen internt

IUNO mener

Virksomheter kan allerede begynne å forberede seg på å ha en intern whistleblower-ordning klar til bruk den 17. desember 2023. Tidlige forberedelser er essensielle for multinasjonale virksomheter med mål om å etablere en felles whistleblower-ordning i to eller flere land, ettersom kravene varierer i noen former i hvert medlemsland. Årsaken til dette er at virksomheter vil måtte etablere en detaljert oversikt for å etablere en ordning som overholder reglene.

IUNO anbefaler at virksomheter har en klar handlingsplan for å implementere reglene og vurderer hvordan en whistleblower-ordning best kan etableres innen fristen. Vurderingen kan, for eksempel, relatere seg til interne versus eksterne løsninger, omfang, frister, ansvarlige enheter og informasjonsforpliktelser.

Les mer om hvordan IUNO kan hjelpe her.

IUNO mener

Virksomheter kan allerede begynne å forberede seg på å ha en intern whistleblower-ordning klar til bruk den 17. desember 2023. Tidlige forberedelser er essensielle for multinasjonale virksomheter med mål om å etablere en felles whistleblower-ordning i to eller flere land, ettersom kravene varierer i noen former i hvert medlemsland. Årsaken til dette er at virksomheter vil måtte etablere en detaljert oversikt for å etablere en ordning som overholder reglene.

IUNO anbefaler at virksomheter har en klar handlingsplan for å implementere reglene og vurderer hvordan en whistleblower-ordning best kan etableres innen fristen. Vurderingen kan, for eksempel, relatere seg til interne versus eksterne løsninger, omfang, frister, ansvarlige enheter og informasjonsforpliktelser.

Les mer om hvordan IUNO kan hjelpe her.

Lignende

logo
Teknologi

15 juni 2023

Løfter blir gitt for å bli holdt

logo
Teknologi

13 april 2023

En dyr forsinkelse

logo
Teknologi

26 januar 2023

Personvernombud på tvers av Norden

logo
Teknologi

31 mai 2022

Manglende informasjon til aksjonærer var brudd på personvernsreglene

logo
Teknologi

31 mars 2022

24/7 kameraovervåkning på arbeidsplassen var et brudd på personvernreglene

logo
Teknologi

9 september 2021

Manglende overholdelse av lagringsperioder resulterte i gebyr på EUR 1.75 millioner

Laget

Anders

Etgen Reitz

Partner

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)