NO
Transport

Global økonomi krever transport av varer og personer

Spesialister i transportsaker

Mange forskjellige typer virksomheter er involvert når man transporterer varer og passasjerer. Det er et virvar av lover og regler på dansk, europeisk og internasjonalt nivå, og når noe går galt, kan konsekvensene være store.

IUNO kan gi råd i alle ledd i transportkjeden, uansett hvilken transportform det er snakk om.

Spesialister i transportsaker

Mange forskjellige typer virksomheter er involvert når man transporterer varer og passasjerer. Det er et virvar av lover og regler på dansk, europeisk og internasjonalt nivå, og når noe går galt, kan konsekvensene være store.

IUNO kan gi råd i alle ledd i transportkjeden, uansett hvilken transportform det er snakk om.

Transportansvar

Når man transporterer varer fra A til B, kan det oppstå mange problemer underveis. Varene kan bli forsinket eller skadet eller gå tapt, og det kan være vanskelig å fastslå hvem som har ansvaret.

Det kan vi hjelpe med, enten du er transportkjøper, transportør eller forsikringsselskap.

Transportansvar

Når man transporterer varer fra A til B, kan det oppstå mange problemer underveis. Varene kan bli forsinket eller skadet eller gå tapt, og det kan være vanskelig å fastslå hvem som har ansvaret.

Det kan vi hjelpe med, enten du er transportkjøper, transportør eller forsikringsselskap.

Generelt er transportøren underlagt et strengt ansvar. Men ikke alle krav en transportør blir møtt med, er berettiget. Og selv når transportøren faktisk er ansvarlig, kan det være spørsmål om ansvarsbegrensning og forsikringsdekning. Husk også på at det kan være at ballen kan sendes videre til en undertransportør.

IUNO kan hjelpe med å plassere eller avverge transportansvaret, og vi bistår gjerne allerede fra kravet blir reist, til Høyesterett har avgjort saken, om det går så langt.

Spedisjon og logistikk

Internasjonal transporter utføres raskere og mer effektivt enn noensinne. Det stilles store krav til logistikken, men håndteringen av transport- og tolldokumenter skal også utføres raskt og sikkert. Hvis det går galt, kan store pengesummer settes på spill.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alle aspekter innen spedisjon og logistikk.

Spedisjon og logistikk

Internasjonal transporter utføres raskere og mer effektivt enn noensinne. Det stilles store krav til logistikken, men håndteringen av transport- og tolldokumenter skal også utføres raskt og sikkert. Hvis det går galt, kan store pengesummer settes på spill.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alle aspekter innen spedisjon og logistikk.

En speditør kan løse mange forskjellige oppgaver, men det kan også medføre en risiko for mange former for erstatningskrav. Krav angående overliggetid, tollproblemer og skader på varer er bare noen få av dem. Derfor er det viktig at det er orden på avtalevilkårene og reglene, og at det handles raskt når problemene oppstår.

IUNO kan hjelpe med å få klarhet i relevant lovgivning og få avtalevilkårene på plass. Vi er klare til å hjelpe med en løsning hvis varen holdes tilbake på havnen, hvis det blir behov for å ta pant i varen, eller hvis regresskrav skal rettes mot transportøren som utførte jobben.

Transportvilkår

Enten det gjelder nasjonal eller internasjonal transport, er det viktig at de juridiske transportvilkårene er egnet til de spesifikke formene for transport. Standardvilkårene vil dessuten ofte se forskjellige ut avhengig av om du er transportør eller transportkjøper.

IUNO kan hjelpe med de ofte lange og kompliserte transportvilkårene som bransjen bruker.

Transportvilkår

Enten det gjelder nasjonal eller internasjonal transport, er det viktig at de juridiske transportvilkårene er egnet til de spesifikke formene for transport. Standardvilkårene vil dessuten ofte se forskjellige ut avhengig av om du er transportør eller transportkjøper.

IUNO kan hjelpe med de ofte lange og kompliserte transportvilkårene som bransjen bruker.

Hvis en transportør utfører nasjonal eller flermodal transport, kan det være avgjørende å ha en avtalt ansvarsbegrensning – ellers er det mulig at transportøren må betale full erstatning. Ofte er flere transportører involvert i en skadesak, og ofte resulterer dette i kompliserte juridiske tvister.

IUNO kan hjelpe med alle typer transportvilkår, slik at det er klarhet i hvem som er ansvarlig for hva, og slik at hele transportkjeden er dekket fra begynnelse til slutt.

Laget

Aage

Krogh

Partner