NO
Litigation

Kunsten er å identifisere risikomomenter og håndtere saker profesjonelt

Spesialister innen Risk Management & Commercial Litigation

Hvis uhellet er ute for virksomheten eller de ansatte, er det avgjørende å ha forsikring og eventuelle regressmuligheter på plass, så virksomheten ikke ender opp med ansvaret for et omfattende erstatningskrav.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alle aspekter innen erstatning og forsikring.

Spesialister innen Risk Management & Commercial Litigation

Hvis uhellet er ute for virksomheten eller de ansatte, er det avgjørende å ha forsikring og eventuelle regressmuligheter på plass, så virksomheten ikke ender opp med ansvaret for et omfattende erstatningskrav.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alle aspekter innen erstatning og forsikring.

Profesjons-ansvar

Når en bedrift står overfor et erstatningskrav, er det forskjellige regler som kan påvirke kravets berettigelse og størrelse.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alle aspekter innen profesjonsansvar.

Profesjons-ansvar

Når en bedrift står overfor et erstatningskrav, er det forskjellige regler som kan påvirke kravets berettigelse og størrelse.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alle aspekter innen profesjonsansvar.

Når uhellet er ute, og en virksomhet er skyld i at det blir påført skade på en person eller en gjenstand, vil det alltid være en fare for at virksomheten mottar et erstatningskrav. Det er ofte viktig å handle raskt i slike situasjoner. Hvis du ikke treffer de nødvendige forholdsreglene umiddelbart, kan det få store konsekvenser, og selv små krav kan ende med å være kritiske for virksomheten.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alt fra tilrettelegging av en strategi, bevissikring o.l., til håndtering av rettssaker, dialog med forsikringsselskaper o.l.

Yrkesskader

Arbeidsgivers ansvar overfor medarbeidere er i stadig utvikling. I de senere årene har vi sett en gradvis endring av sakstyper. 

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alle aspekter innen arbeidsmiljø og yrkesskader.

Yrkesskader

Arbeidsgivers ansvar overfor medarbeidere er i stadig utvikling. I de senere årene har vi sett en gradvis endring av sakstyper. 

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alle aspekter innen arbeidsmiljø og yrkesskader.

Virksomhetens ansvar vurderes forskjellig fra sak til sak. Samtidig blir flere og flere yrkesskader utløst på grunn av problemer med trivselen på arbeidsplassen, som mobbing, massivt overarbeid eller manglende eller dårlig kommunikasjon mellom ledelse og ansatte.

IUNO kan hjelpe virksomheter med alt fra gjennomgang av retningslinjer og arbeidsganger til dialog med Arbeidstilsynet og myndigheter samt håndtering av yrkesskadesaker.

Profesjonelt ansvar

I de senere årene har vi sett flere og flere saker som omhandler ledelses- og rådgiveransvar.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alle aspekter innen profesjonelt ansvar. 

Profesjonelt ansvar

I de senere årene har vi sett flere og flere saker som omhandler ledelses- og rådgiveransvar.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alle aspekter innen profesjonelt ansvar. 

Ledelsen i enhver virksomhet er ansvarlig for å sikre at virksomheten drives på forsvarlig vis. Andre bedrifter er underlagt et særskilt ansvar i forbindelse med virksomheten deres, f.eks. advokater, revisorer m.fl. 

IUNO kan hjelpe virksomheter med alle former for profesjonelt ansvar, fra ledelsesansvar til rådgiveransvar, advokatansvar og lignende.

Transport-forsikring

Det transporteres varer for mange millioner kroner, så det er viktig å tegne tilstrekkelig forsikring for både varene og speditører og transportører som er ansvarlige for transporten av varene.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alle aspekter innen transport- og ansvarsforsikring.

Transport-forsikring

Det transporteres varer for mange millioner kroner, så det er viktig å tegne tilstrekkelig forsikring for både varene og speditører og transportører som er ansvarlige for transporten av varene.

IUNO kan hjelpe virksomheten din med alle aspekter innen transport- og ansvarsforsikring.

En god forsikring kan være avgjørende for en virksomhet hvis det skulle skje noe. Men det holder ikke å bare tegne forsikringen; forsikringsvilkårene må være overholdt, relevante parter skal holdes ansvarlige, og eventuelt regresskrav må etterfølges innen foreldelsesfristen.

IUNO kan hjelpe fra skaden rapporteres til behandling av forsikringssaken og sikring av regressmuligheter.

Laget

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner