NO
HR-jus

Overtallighet i Norden

logo
Jusnytt
calendar 17. december 2023
globus Norge, Danmark, Sverige

Virksomheter må vurdere en rekke spørsmål før de gjennomfører oppsigelser på bakgrunn av overtallighet. Fremgangsmåten og rettighetene varierer på tvers av Norden. For eksempel vil medarbeidernes rettigheter variere når det kommer til oppsigelsesperioden, lovfestet sluttvederlag og konsultasjonsforpliktelser. Virksomheter må derfor trå varsomt når de håndterer en nedbemanningsprosess på tvers av Danmark, Norge og Sverige.

Virksomheter som vurderer å gå til oppsigelse, må først vurdere det rettslige grunnlaget for oppsigelsen. Hvis oppsigelsen skyldes overtallighet må bedriften være klar til å dokumentere årsakene til overtalligheten. En stilling blir overtallig når det er nødvendig å si opp en eller flere medarbeidere på grunn av forhold som ikke er knyttet til dem personlig. Årsaker til overtallighet kan være økonomiske vanskeligheter, bortfall av en bestemt rolle, eller beslutning om å legge ned virksomheten.

Når en oppsigelse skyldes overtallighet, er utvelgelsen av de berørte medarbeiderne ofte et av de viktigste spørsmålene. I Danmark står virksomhetene fritt til å foreta utvelgelsen på grunnlag av ikke-diskriminerende kriterier, forutsatt at medarbeiderne ikke nyter noen spesiell beskyttelse. I Norge er virksomhetene mer begrenset fordi kriteriene også må være saklige, i tillegg til at de i de fleste tilfeller også må inkludere ansiennitet som et kriterium. Virksomhetene er underlagt flest restriksjoner i Sverige, der det såkalte "last in, first out"-prinsippet definerer de berørte medarbeiderne ved å identifisere dem på LIFO-listen, med noen få unntak.

I tillegg til utvelgelsesprosessen må virksomhetene vurdere om det finnes informasjons- og konsultasjonskrav i det enkelte landet. I Danmark er det kun krav om informasjon og drøftelser i begrensede situasjoner. I Norge kreves det alltid individuelle drøftelsesmøter før en oppsigelse kan finne sted. I Sverige er det konsultasjonsplikt overfor fagforeningene når en medarbeider er medlem av en fagforening eller bedriften er omfattet av en tariffavtale.

Medarbeider-rettigheter

Berørte medarbeidere har en rekke lov- og avtalefestede rettigheter som utløses ved en oppsigelse. Disse rettighetene varierer ofte fra land til land i Norden. Til tross for disse forskjellene er det en rekke forhold som går igjen:

 • Lengden på oppsigelsestiden
 • Prosedyre frem til oppsigelsestidspunktet (arbeid som vanlig, fritak fra arbeidsoppgaver osv.)
 • Lovbestemte og/eller ekstraordinære sluttvederlag
 • Ledige stillinger som kan være aktuelle for de berørte medarbeiderne
 • Rettigheter til omplassering
 • Ferie
 • Attest
 • Rett til gjenansettelse (kun i Sverige og Norge)
 • Medarbeidere i beskyttede grupper

Det er spesielt viktig å identifisere beskyttede grupper når man skal velge mellom flere ansatte. De beskyttede gruppene er ikke de samme i hele Norden. For eksempel er medarbeidere i foreldrepermisjon beskyttet i Danmark, men ikke i Sverige og Norge, der de kun har rett til utsatt oppsigelsestid.

IUNO mener

IUNO anbefaler at virksomheter tar den nødvendige tiden til å forberede seg før de gjennomfører en oppsigelsesprosess. Forberedelsene bør omfatte en oversikt over de individuelle rettighetene, utvelgelseskriteriene, begrunnelsen for oppsigelsen og dokumentasjonspakken. Slike forberedelser vil vanligvis også redusere risikoen for forsinkelser og krav om kompensasjon.

Dette nyhetsbrevet er det fjerde i en serie av nyhetsbrev om omstrukturering og oppsigelse i Norden. Du kan lese om mislighold her, mangelfulle arbeidsprestasjoner her, og endring av arbeidsvilkår her.  

Virksomheter som vurderer å gå til oppsigelse, må først vurdere det rettslige grunnlaget for oppsigelsen. Hvis oppsigelsen skyldes overtallighet må bedriften være klar til å dokumentere årsakene til overtalligheten. En stilling blir overtallig når det er nødvendig å si opp en eller flere medarbeidere på grunn av forhold som ikke er knyttet til dem personlig. Årsaker til overtallighet kan være økonomiske vanskeligheter, bortfall av en bestemt rolle, eller beslutning om å legge ned virksomheten.

Når en oppsigelse skyldes overtallighet, er utvelgelsen av de berørte medarbeiderne ofte et av de viktigste spørsmålene. I Danmark står virksomhetene fritt til å foreta utvelgelsen på grunnlag av ikke-diskriminerende kriterier, forutsatt at medarbeiderne ikke nyter noen spesiell beskyttelse. I Norge er virksomhetene mer begrenset fordi kriteriene også må være saklige, i tillegg til at de i de fleste tilfeller også må inkludere ansiennitet som et kriterium. Virksomhetene er underlagt flest restriksjoner i Sverige, der det såkalte "last in, first out"-prinsippet definerer de berørte medarbeiderne ved å identifisere dem på LIFO-listen, med noen få unntak.

I tillegg til utvelgelsesprosessen må virksomhetene vurdere om det finnes informasjons- og konsultasjonskrav i det enkelte landet. I Danmark er det kun krav om informasjon og drøftelser i begrensede situasjoner. I Norge kreves det alltid individuelle drøftelsesmøter før en oppsigelse kan finne sted. I Sverige er det konsultasjonsplikt overfor fagforeningene når en medarbeider er medlem av en fagforening eller bedriften er omfattet av en tariffavtale.

Medarbeider-rettigheter

Berørte medarbeidere har en rekke lov- og avtalefestede rettigheter som utløses ved en oppsigelse. Disse rettighetene varierer ofte fra land til land i Norden. Til tross for disse forskjellene er det en rekke forhold som går igjen:

 • Lengden på oppsigelsestiden
 • Prosedyre frem til oppsigelsestidspunktet (arbeid som vanlig, fritak fra arbeidsoppgaver osv.)
 • Lovbestemte og/eller ekstraordinære sluttvederlag
 • Ledige stillinger som kan være aktuelle for de berørte medarbeiderne
 • Rettigheter til omplassering
 • Ferie
 • Attest
 • Rett til gjenansettelse (kun i Sverige og Norge)
 • Medarbeidere i beskyttede grupper

Det er spesielt viktig å identifisere beskyttede grupper når man skal velge mellom flere ansatte. De beskyttede gruppene er ikke de samme i hele Norden. For eksempel er medarbeidere i foreldrepermisjon beskyttet i Danmark, men ikke i Sverige og Norge, der de kun har rett til utsatt oppsigelsestid.

IUNO mener

IUNO anbefaler at virksomheter tar den nødvendige tiden til å forberede seg før de gjennomfører en oppsigelsesprosess. Forberedelsene bør omfatte en oversikt over de individuelle rettighetene, utvelgelseskriteriene, begrunnelsen for oppsigelsen og dokumentasjonspakken. Slike forberedelser vil vanligvis også redusere risikoen for forsinkelser og krav om kompensasjon.

Dette nyhetsbrevet er det fjerde i en serie av nyhetsbrev om omstrukturering og oppsigelse i Norden. Du kan lese om mislighold her, mangelfulle arbeidsprestasjoner her, og endring av arbeidsvilkår her.  

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

logo
HR-jus

25 februar 2024

En lønnsfrys er ikke alltid en dans på roser i Norden

logo
HR-jus

18 februar 2024

Varsler på slakterbenken

logo
HR-jus

28 januar 2024

Sykefravær i Norden

logo
HR-jus

28 januar 2024

Like piloter flyr best

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner