NO
HR-jus

Hjelp, vi må på ferie!

logo
Jusnytt
calendar 15. mai 2024
globus Norge

Sommeren nærmer seg med stormskritt, og mange ser frem til en velfortjent ferie. Før ferien er det imidlertid noen plikter virksomhetene må huske på.

Planlegging av ferien

Mange medarbeidere begynner planleggingen av sommerferien tidlig, og virksomheten kan også ha bruk for en ferieplan når mange skal bort til samme tid. Virksomheten er forpliktet til å drøfte plasseringen av ferien med medarbeideren i god tid, og medarbeiderne kan kreve beskjed om plasseringen minimum to måneder før ferien starter.

Hvis partene ikke blir enige om plasseringen av ferien er det virksomheten som bestemmer denne. Medarbeideren kan imidlertid kreve at hovedferien på 18 virkedager skal plasseres sammenhengende i hovedferieperioden som er fra 1. juni til 30. september.

Endring av ferien

Som det helt klare utgangspunktet kan ikke virksomheter endre medarbeideres fastsatte ferie. Noen ganger oppstår det imidlertid uforutsette hendelser. I slike tilfeller kan virksomheten kreve at den fastsatte ferien endres, hvis ferieavviklingen vil skape vesentlige driftsproblemer og det ikke er noen tilgjengelig vikar. Her vil også virksomheten være erstatningsansvarlige for medarbeiderens eventuelle merutgifter som følge av endringen.

Overføring av ferien

Noen medarbeidere ønsker å «spare opp» til lengre ferier. Dette kan gjøres ved å overføre ferie fra et ferieår til det neste, men krever skriftlig avtale mellom medarbeideren og virksomheten. Partene kan bli enige om å overføre inntil 12 virkedager til det påfølgende ferieåret.

Både virksomheten og medarbeideren har som ansvar å sikre at alle feriedager skal tas ut i løpet av ferieåret. Selv de best lagte planer kan imidlertid gå galt, og man kan komme i en situasjon hvor medarbeidere har utestående feriedager på slutten av ferieåret. I slike tilfeller kan virksomheten pålegge medarbeideren å ut ferie. På tross av begrensningen på overføring av 12 virkedager, vil imidlertid all ferie som ikke er avviklet overføres til det neste ferieåret.

IUNO mener

IUNO anbefaler at virksomheter spør inn til ferie i god tid, følger opp på medarbeiderne i forhold til plassering av ferie, og til å ha oversikt over medarbeidernes ferieuttak for det gjeldende ferieåret. Sist, men ikke minst, husk solkrem. 

Planlegging av ferien

Mange medarbeidere begynner planleggingen av sommerferien tidlig, og virksomheten kan også ha bruk for en ferieplan når mange skal bort til samme tid. Virksomheten er forpliktet til å drøfte plasseringen av ferien med medarbeideren i god tid, og medarbeiderne kan kreve beskjed om plasseringen minimum to måneder før ferien starter.

Hvis partene ikke blir enige om plasseringen av ferien er det virksomheten som bestemmer denne. Medarbeideren kan imidlertid kreve at hovedferien på 18 virkedager skal plasseres sammenhengende i hovedferieperioden som er fra 1. juni til 30. september.

Endring av ferien

Som det helt klare utgangspunktet kan ikke virksomheter endre medarbeideres fastsatte ferie. Noen ganger oppstår det imidlertid uforutsette hendelser. I slike tilfeller kan virksomheten kreve at den fastsatte ferien endres, hvis ferieavviklingen vil skape vesentlige driftsproblemer og det ikke er noen tilgjengelig vikar. Her vil også virksomheten være erstatningsansvarlige for medarbeiderens eventuelle merutgifter som følge av endringen.

Overføring av ferien

Noen medarbeidere ønsker å «spare opp» til lengre ferier. Dette kan gjøres ved å overføre ferie fra et ferieår til det neste, men krever skriftlig avtale mellom medarbeideren og virksomheten. Partene kan bli enige om å overføre inntil 12 virkedager til det påfølgende ferieåret.

Både virksomheten og medarbeideren har som ansvar å sikre at alle feriedager skal tas ut i løpet av ferieåret. Selv de best lagte planer kan imidlertid gå galt, og man kan komme i en situasjon hvor medarbeidere har utestående feriedager på slutten av ferieåret. I slike tilfeller kan virksomheten pålegge medarbeideren å ut ferie. På tross av begrensningen på overføring av 12 virkedager, vil imidlertid all ferie som ikke er avviklet overføres til det neste ferieåret.

IUNO mener

IUNO anbefaler at virksomheter spør inn til ferie i god tid, følger opp på medarbeiderne i forhold til plassering av ferie, og til å ha oversikt over medarbeidernes ferieuttak for det gjeldende ferieåret. Sist, men ikke minst, husk solkrem. 

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

6 juni 2024

From Russia with love

logo
HR-jus

8 mai 2024

Sorry not sorry

logo
HR-jus

25 april 2024

Nye sanksjoner vil koste skjorta

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

logo
HR-jus

25 februar 2024

En lønnsfrys er ikke alltid en dans på roser i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner