NO
HR-jus

Sorry not sorry

logo
Jusnytt
calendar 8. maj 2024
globus Norge

En medarbeider mente hun ble trakassert og diskriminert på bakgrunn av omsorgsoppgavene for barna sine. Diskrimineringsnemnda fant at medarbeideren hverken var diskriminert eller trakassert da medarbeideren ikke kunne dokumentere noen av delene.

En medarbeider i en cateringvirksomhet mente hun var trakassert og diskriminert på bakgrunn av omsorgsoppgaver for barna sine. Medarbeideren var alenemor til to barn med funksjonsnedsettelser, og hadde fravær fra jobb ved flere anledninger i forbindelse med barnas skole og helse.

Medarbeideren mente hun ble diskriminert gjennom manglende tilrettelegging i forbindelse med omsorgsoppgavene hennes. Vaktplanen hennes kom med få dagers varsel, og hennes skift ikke tok hensyn til at hun var alenemor.

Hun mente også at hun ble trakassert. Ved en anledning, når hun hadde nevnt at sønnen ikke ville spise, skal den personalansvarlige ha sagt «Da blir du jo kvitt problemet». Medarbeideren mente dette var en av mange trakasserende kommentarer fra personalansvarlig og flere andre kollegaer i virksomheten.

Dokumentasjon, dokumentasjon, dokumentasjon

Diskrimineringsnemnda konkluderte at medarbeideren verken var diskriminert eller trakassert fordi det ikke forelå noen dokumentasjon for dette.

I forhold til diskriminering kunne ikke vaktplanen gis i god tid som følge av coronavirus-tiltakene som var innført på den tiden. Det var ikke noen konkrete holdepunkter som skulle tilsi noen form for diskriminering.

For hva angår trakassering var partene uenige i om kommentaren fra personalansvarlig var enkeltstående eller gjentakende. Nemnda fant at ingen dokumentasjon eller annen informasjon tilsa at dette hadde skjedd ved flere anledninger. Fordi kommentaren var enkeltstående og personalansvarlig hadde gitt en uforbeholden beklagelse anså ikke nemnda kommentaren som objektivt alvorlig nok til å utgjøre trakassering.

IUNO mener

IUNO anbefaler at virksomheter tar påstander om trakassering på alvor. Virksomheter er forpliktet til både å forebygge og søke å hindre trakassering på arbeidsplassen. Ved påstander om trakassering må virksomheten derfor undersøke og foreslå en løsning.

[Diskrimineringsnemndas avgjørelse av 17. april 2024 i sak 22/1346]

En medarbeider i en cateringvirksomhet mente hun var trakassert og diskriminert på bakgrunn av omsorgsoppgaver for barna sine. Medarbeideren var alenemor til to barn med funksjonsnedsettelser, og hadde fravær fra jobb ved flere anledninger i forbindelse med barnas skole og helse.

Medarbeideren mente hun ble diskriminert gjennom manglende tilrettelegging i forbindelse med omsorgsoppgavene hennes. Vaktplanen hennes kom med få dagers varsel, og hennes skift ikke tok hensyn til at hun var alenemor.

Hun mente også at hun ble trakassert. Ved en anledning, når hun hadde nevnt at sønnen ikke ville spise, skal den personalansvarlige ha sagt «Da blir du jo kvitt problemet». Medarbeideren mente dette var en av mange trakasserende kommentarer fra personalansvarlig og flere andre kollegaer i virksomheten.

Dokumentasjon, dokumentasjon, dokumentasjon

Diskrimineringsnemnda konkluderte at medarbeideren verken var diskriminert eller trakassert fordi det ikke forelå noen dokumentasjon for dette.

I forhold til diskriminering kunne ikke vaktplanen gis i god tid som følge av coronavirus-tiltakene som var innført på den tiden. Det var ikke noen konkrete holdepunkter som skulle tilsi noen form for diskriminering.

For hva angår trakassering var partene uenige i om kommentaren fra personalansvarlig var enkeltstående eller gjentakende. Nemnda fant at ingen dokumentasjon eller annen informasjon tilsa at dette hadde skjedd ved flere anledninger. Fordi kommentaren var enkeltstående og personalansvarlig hadde gitt en uforbeholden beklagelse anså ikke nemnda kommentaren som objektivt alvorlig nok til å utgjøre trakassering.

IUNO mener

IUNO anbefaler at virksomheter tar påstander om trakassering på alvor. Virksomheter er forpliktet til både å forebygge og søke å hindre trakassering på arbeidsplassen. Ved påstander om trakassering må virksomheten derfor undersøke og foreslå en løsning.

[Diskrimineringsnemndas avgjørelse av 17. april 2024 i sak 22/1346]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

6 juni 2024

From Russia with love

logo
HR-jus

15 mai 2024

Hjelp, vi må på ferie!

logo
HR-jus

25 april 2024

Nye sanksjoner vil koste skjorta

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

logo
HR-jus

25 februar 2024

En lønnsfrys er ikke alltid en dans på roser i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner