NO
HR-jus

Every beard you take

logo
Jusnytt
calendar 10. mars 2024
globus Norge

En jobbsøker ville ikke barbere skjegget som følge av religionsutøvelse. Virksomheten hadde ikke diskriminert jobbsøkeren ved å ansette en annen, da den andre var bedre kvalifisert.

Under jobbintervju hos et fysioterapeutstudio ble en praktiserende sikh spurt om han ville barbere skjegget. Virksomheten bemerket at noen kunder stilte særlige krav til dresscode. Jobbsøkeren kunne ikke barere skjegget som følge av sin religion.

I en oppfølgingsmail insisterte virksomheten igjen at jobbsøkerens fremtoning med turban og skjegg ikke ville være i tråd med mange av kundenes preferanser. Virksomheten ansatte til slutt en annen.

Kunnskap er makt

Nemnda konkluderte at jobbsøkeren ikke hadde blitt diskriminert på bakgrunn av religion fordi den som ble ansatt var bedre kvalifisert.

Selv om det var klare indikasjoner på at virksomheten ikke valgte jobbsøkeren som følge av hans religion, var det ikke bevist at religion ble tillagt avgjørende vekt. Jobbsøkeren hadde markant lavere utdanningsnivå og arbeidserfaring enn den som ble ansatt. Virksomheten hadde imidlertid urettmessig spurt jobbsøkeren om hans religion under intervjuet.

IUNO mener

Avgjørelsen illustrerer at diskriminering finner sted når virksomheten har lagt avgjørende vekt på en diskriminerende faktor.

IUNO anbefaler at virksomheter er forsiktige med å implementere forbud mot religiøse symboler. Slike forbud må være saklige, begrenset til hva som er strengt nødvendig og gjelde generelt og uten forskjellsbehandling for alle medarbeidere.

[Diskrimineringsnemndas avgjørelse av 14. februar 2024 i sak 22/1129]

Under jobbintervju hos et fysioterapeutstudio ble en praktiserende sikh spurt om han ville barbere skjegget. Virksomheten bemerket at noen kunder stilte særlige krav til dresscode. Jobbsøkeren kunne ikke barere skjegget som følge av sin religion.

I en oppfølgingsmail insisterte virksomheten igjen at jobbsøkerens fremtoning med turban og skjegg ikke ville være i tråd med mange av kundenes preferanser. Virksomheten ansatte til slutt en annen.

Kunnskap er makt

Nemnda konkluderte at jobbsøkeren ikke hadde blitt diskriminert på bakgrunn av religion fordi den som ble ansatt var bedre kvalifisert.

Selv om det var klare indikasjoner på at virksomheten ikke valgte jobbsøkeren som følge av hans religion, var det ikke bevist at religion ble tillagt avgjørende vekt. Jobbsøkeren hadde markant lavere utdanningsnivå og arbeidserfaring enn den som ble ansatt. Virksomheten hadde imidlertid urettmessig spurt jobbsøkeren om hans religion under intervjuet.

IUNO mener

Avgjørelsen illustrerer at diskriminering finner sted når virksomheten har lagt avgjørende vekt på en diskriminerende faktor.

IUNO anbefaler at virksomheter er forsiktige med å implementere forbud mot religiøse symboler. Slike forbud må være saklige, begrenset til hva som er strengt nødvendig og gjelde generelt og uten forskjellsbehandling for alle medarbeidere.

[Diskrimineringsnemndas avgjørelse av 14. februar 2024 i sak 22/1129]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

logo
HR-jus

25 februar 2024

En lønnsfrys er ikke alltid en dans på roser i Norden

logo
HR-jus

18 februar 2024

Varsler på slakterbenken

logo
HR-jus

28 januar 2024

Sykefravær i Norden

logo
HR-jus

28 januar 2024

Like piloter flyr best

logo
HR-jus

17 desember 2023

Overtallighet i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner