NO
HR-jus

Nye sanksjoner vil koste skjorta

logo
Jusnytt
calendar 25. april 2024
globus Norge

Regjeringen ønsker å forebygge og forhindre arbeidslivskriminalitet. Som et konkret tiltak foreslår regjeringen å øke den maksimale økonomiske grensen for overtredelsesgebyr.

Regjeringen foreslår i et nytt lovforslag å øke maksgrensen på overtredelsesgebyr fra 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden (15 G) til 50 G eller alternativt inntil fire prosent av den virksomhetens årlige omsetning. Det høyeste av disse to beløpene utgjør maksgrensen i enkelttilfellet.

Overtredelsesgebyr er en sanksjon Arbeidstilsynet kan ta i bruk ved virksomheters brudd på for eksempel bestemmelsene om arbeidsmiljø eller arbeidstid.

Regjeringens forslag har som mål å forebygge og forhindre arbeidslivskriminalitet. Den ønsker å unngå en situasjon hvor et overtredelsesgebyr er mer lønnsomt fordi gevinsten av et brudd er større enn sanksjonen.

IUNO mener

Dersom regjeringens forslag vedtas, vil sanksjonene mot virksomhetene økes betraktelig. Dette vil særlig være tilfellet for større virksomsomheter. Det er imidlertid viktig å bemerke at endringene kun vil endre maksgrensen. Overtredelsesgebyrets størrelse vil behandles individuelt for hver enkelt sak, hvor blant annet alvorlighetsgrad vil spille en rolle.

IUNO anbefaler at virksomheter holder seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende reglene og de forskjellige dokumentasjonsforpliktelsene.

[Prop. 76 L (2023-2024) til endring av arbeidsmiljøloven av 1. januar 2024]

Regjeringen foreslår i et nytt lovforslag å øke maksgrensen på overtredelsesgebyr fra 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden (15 G) til 50 G eller alternativt inntil fire prosent av den virksomhetens årlige omsetning. Det høyeste av disse to beløpene utgjør maksgrensen i enkelttilfellet.

Overtredelsesgebyr er en sanksjon Arbeidstilsynet kan ta i bruk ved virksomheters brudd på for eksempel bestemmelsene om arbeidsmiljø eller arbeidstid.

Regjeringens forslag har som mål å forebygge og forhindre arbeidslivskriminalitet. Den ønsker å unngå en situasjon hvor et overtredelsesgebyr er mer lønnsomt fordi gevinsten av et brudd er større enn sanksjonen.

IUNO mener

Dersom regjeringens forslag vedtas, vil sanksjonene mot virksomhetene økes betraktelig. Dette vil særlig være tilfellet for større virksomsomheter. Det er imidlertid viktig å bemerke at endringene kun vil endre maksgrensen. Overtredelsesgebyrets størrelse vil behandles individuelt for hver enkelt sak, hvor blant annet alvorlighetsgrad vil spille en rolle.

IUNO anbefaler at virksomheter holder seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende reglene og de forskjellige dokumentasjonsforpliktelsene.

[Prop. 76 L (2023-2024) til endring av arbeidsmiljøloven av 1. januar 2024]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

6 juni 2024

From Russia with love

logo
HR-jus

15 mai 2024

Hjelp, vi må på ferie!

logo
HR-jus

8 mai 2024

Sorry not sorry

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

logo
HR-jus

25 februar 2024

En lønnsfrys er ikke alltid en dans på roser i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner