NO
HR-jus

Comply or die

logo
Jusnytt
calendar 18. juni 2023
globus Norge

Regjeringen har nylig implementert en ny godkjenningsordning for bemanningsforetak. Bemanningsforetak vil nå måtte dokumentere overholdelse av eksisterende juridiske forpliktelser. Blant annet vil bemanningsforetakene måtte dokumentere at alle medarbeidere har en skriftlig arbeidsavtale. Den nye godkjenningsordningen trer i kraft den 1. januar 2024.

Regjeringen har nå implementert en ny godkjenningsordning for å sikre at virksomheter leier inn fra seriøse foretak som overholder reglene. Med den nye ordningen vil foretakene måtte oppfylle nye materielle tilleggskrav for å bli godkjent.

I dag kan virksomheter kun ta i bruk bemanningsforetak som er registrert hos Arbeidstilsynet. For å bli registrert må bemanningsforetakene oppfylle spesifikke formelle krav, som å være registrert i Enhetsregisteret.

Fra 1. januar 2024 til 31. mars 2024 kan virksomheter kun leie inn fra foretak som er godkjent eller som har søknad under behandling i ordningen. Fra 31. mars 2024 kan virksomheter kun leie inn fra foretak som har blitt godkjent. Arbeidstilsynet vil fortsette å håndtere ordningen.

Få godkjenningsstempelet

Med den nye ordningen vil foretakene måtte dokumentere at de overholder følgende eksisterende juridiske forpliktelser:

 • Et verneombud når fem eller flere medarbeidere er ansatt ved bemanningsforetaket
 • Et arbeidsmiljøutvalg når 30 eller flere medarbeidere er ansatt ved bemanningsforetaket
 • Skriftlige arbeidsavtale som oppfyller minimumskravene for arbeidsavtaler til alle medarbeidere
 • Ha rutiner for å sikre at utleide medarbeidere har like lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte ved virksomheten
 • Sikre at alle medarbeidere har yrkesskadeforsikring
 • Registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftregisteret og AA-registeret

Foretakene vil måtte bekrefte overfor Arbeidstilsynet at disse kravene er oppfylt hvert år. Hvert tredje år vil foretakene måtte dokumentere dette.

IUNO mener

Den nye ordningen er den siste blant endringer for foretak i Norge. Før jul vedtok stortinget nye og strengere regler for bruken av foretak. Du kan lese mer om de nye reglene her.

Den nye godkjenningsordningen vil gjelde for eksisterende og nye foretak. IUNO anbefaler derfor at virksomheter følger opp på godkjenningsstatusen til foretakene de gjør bruk av. Virksomheter som tar i bruk foretak som ikke er godkjent risikerer at de innleide medarbeiderne har krav på fast ansettelse i virksomheten.

[Endringer til Forskrift om innleie fra bemanningsforetak av 1. april 2024]

Regjeringen har nå implementert en ny godkjenningsordning for å sikre at virksomheter leier inn fra seriøse foretak som overholder reglene. Med den nye ordningen vil foretakene måtte oppfylle nye materielle tilleggskrav for å bli godkjent.

I dag kan virksomheter kun ta i bruk bemanningsforetak som er registrert hos Arbeidstilsynet. For å bli registrert må bemanningsforetakene oppfylle spesifikke formelle krav, som å være registrert i Enhetsregisteret.

Fra 1. januar 2024 til 31. mars 2024 kan virksomheter kun leie inn fra foretak som er godkjent eller som har søknad under behandling i ordningen. Fra 31. mars 2024 kan virksomheter kun leie inn fra foretak som har blitt godkjent. Arbeidstilsynet vil fortsette å håndtere ordningen.

Få godkjenningsstempelet

Med den nye ordningen vil foretakene måtte dokumentere at de overholder følgende eksisterende juridiske forpliktelser:

 • Et verneombud når fem eller flere medarbeidere er ansatt ved bemanningsforetaket
 • Et arbeidsmiljøutvalg når 30 eller flere medarbeidere er ansatt ved bemanningsforetaket
 • Skriftlige arbeidsavtale som oppfyller minimumskravene for arbeidsavtaler til alle medarbeidere
 • Ha rutiner for å sikre at utleide medarbeidere har like lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte ved virksomheten
 • Sikre at alle medarbeidere har yrkesskadeforsikring
 • Registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftregisteret og AA-registeret

Foretakene vil måtte bekrefte overfor Arbeidstilsynet at disse kravene er oppfylt hvert år. Hvert tredje år vil foretakene måtte dokumentere dette.

IUNO mener

Den nye ordningen er den siste blant endringer for foretak i Norge. Før jul vedtok stortinget nye og strengere regler for bruken av foretak. Du kan lese mer om de nye reglene her.

Den nye godkjenningsordningen vil gjelde for eksisterende og nye foretak. IUNO anbefaler derfor at virksomheter følger opp på godkjenningsstatusen til foretakene de gjør bruk av. Virksomheter som tar i bruk foretak som ikke er godkjent risikerer at de innleide medarbeiderne har krav på fast ansettelse i virksomheten.

[Endringer til Forskrift om innleie fra bemanningsforetak av 1. april 2024]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

24 september 2023

Når virksomheten ikke var sjefen

logo
HR-jus

24 september 2023

Mangelfulle arbeidsprestasjoner

logo
HR-jus

10 september 2023

Nye regler om arbeidsvilkår på vei

logo
HR-jus

27 august 2023

Goodbye sailor

logo
HR-jus

25 august 2023

Endring av arbeidsvilkår

logo
HR-jus

29 mai 2023

Viktigheten av uforsvarlig oppsigelse

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Emma

Sandner

Legal manager

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner