NO
HR-jus

Comply or die

logo
Jusnytt
calendar 18. juni 2023
globus Norge

Regjeringen har nylig implementert en ny godkjenningsordning for bemanningsforetak. Bemanningsforetak vil nå måtte dokumentere overholdelse av eksisterende juridiske forpliktelser. Blant annet vil bemanningsforetakene måtte dokumentere at alle medarbeidere har en skriftlig arbeidsavtale. Den nye godkjenningsordningen trer i kraft den 1. januar 2024.

Regjeringen har nå implementert en ny godkjenningsordning for å sikre at virksomheter leier inn fra seriøse foretak som overholder reglene. Med den nye ordningen vil foretakene måtte oppfylle nye materielle tilleggskrav for å bli godkjent.

I dag kan virksomheter kun ta i bruk bemanningsforetak som er registrert hos Arbeidstilsynet. For å bli registrert må bemanningsforetakene oppfylle spesifikke formelle krav, som å være registrert i Enhetsregisteret.

Fra 1. januar 2024 til 31. mars 2024 kan virksomheter kun leie inn fra foretak som er godkjent eller som har søknad under behandling i ordningen. Fra 31. mars 2024 kan virksomheter kun leie inn fra foretak som har blitt godkjent. Arbeidstilsynet vil fortsette å håndtere ordningen.

Få godkjenningsstempelet

Med den nye ordningen vil foretakene måtte dokumentere at de overholder følgende eksisterende juridiske forpliktelser:

 • Et verneombud når fem eller flere medarbeidere er ansatt ved bemanningsforetaket
 • Et arbeidsmiljøutvalg når 30 eller flere medarbeidere er ansatt ved bemanningsforetaket
 • Skriftlige arbeidsavtale som oppfyller minimumskravene for arbeidsavtaler til alle medarbeidere
 • Ha rutiner for å sikre at utleide medarbeidere har like lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte ved virksomheten
 • Sikre at alle medarbeidere har yrkesskadeforsikring
 • Registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftregisteret og AA-registeret

Foretakene vil måtte bekrefte overfor Arbeidstilsynet at disse kravene er oppfylt hvert år. Hvert tredje år vil foretakene måtte dokumentere dette.

IUNO mener

Den nye ordningen er den siste blant endringer for foretak i Norge. Før jul vedtok stortinget nye og strengere regler for bruken av foretak. Du kan lese mer om de nye reglene her.

Den nye godkjenningsordningen vil gjelde for eksisterende og nye foretak. IUNO anbefaler derfor at virksomheter følger opp på godkjenningsstatusen til foretakene de gjør bruk av. Virksomheter som tar i bruk foretak som ikke er godkjent risikerer at de innleide medarbeiderne har krav på fast ansettelse i virksomheten.

[Endringer til Forskrift om innleie fra bemanningsforetak av 1. april 2024]

Regjeringen har nå implementert en ny godkjenningsordning for å sikre at virksomheter leier inn fra seriøse foretak som overholder reglene. Med den nye ordningen vil foretakene måtte oppfylle nye materielle tilleggskrav for å bli godkjent.

I dag kan virksomheter kun ta i bruk bemanningsforetak som er registrert hos Arbeidstilsynet. For å bli registrert må bemanningsforetakene oppfylle spesifikke formelle krav, som å være registrert i Enhetsregisteret.

Fra 1. januar 2024 til 31. mars 2024 kan virksomheter kun leie inn fra foretak som er godkjent eller som har søknad under behandling i ordningen. Fra 31. mars 2024 kan virksomheter kun leie inn fra foretak som har blitt godkjent. Arbeidstilsynet vil fortsette å håndtere ordningen.

Få godkjenningsstempelet

Med den nye ordningen vil foretakene måtte dokumentere at de overholder følgende eksisterende juridiske forpliktelser:

 • Et verneombud når fem eller flere medarbeidere er ansatt ved bemanningsforetaket
 • Et arbeidsmiljøutvalg når 30 eller flere medarbeidere er ansatt ved bemanningsforetaket
 • Skriftlige arbeidsavtale som oppfyller minimumskravene for arbeidsavtaler til alle medarbeidere
 • Ha rutiner for å sikre at utleide medarbeidere har like lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte ved virksomheten
 • Sikre at alle medarbeidere har yrkesskadeforsikring
 • Registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftregisteret og AA-registeret

Foretakene vil måtte bekrefte overfor Arbeidstilsynet at disse kravene er oppfylt hvert år. Hvert tredje år vil foretakene måtte dokumentere dette.

IUNO mener

Den nye ordningen er den siste blant endringer for foretak i Norge. Før jul vedtok stortinget nye og strengere regler for bruken av foretak. Du kan lese mer om de nye reglene her.

Den nye godkjenningsordningen vil gjelde for eksisterende og nye foretak. IUNO anbefaler derfor at virksomheter følger opp på godkjenningsstatusen til foretakene de gjør bruk av. Virksomheter som tar i bruk foretak som ikke er godkjent risikerer at de innleide medarbeiderne har krav på fast ansettelse i virksomheten.

[Endringer til Forskrift om innleie fra bemanningsforetak av 1. april 2024]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

logo
HR-jus

25 februar 2024

En lønnsfrys er ikke alltid en dans på roser i Norden

logo
HR-jus

18 februar 2024

Varsler på slakterbenken

logo
HR-jus

28 januar 2024

Sykefravær i Norden

logo
HR-jus

28 januar 2024

Like piloter flyr best

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner