NO
HR-jus

Nye regler om bruken av innleie

logo
Jusnytt
calendar 29. januar 2023
globus Norge

Før jul vedtok stortinget nye regler som avgrenser bruken av innleide medarbeidere i Norge. Reglene vil tre i kraft den 1. april 2023 og begrenser situasjonene hvor virksomheter kan ta i bruk innleide medarbeidere.

Stortinget har vedtatt nye regler som begrenser bruken av innleide arbeidstakere i Norge. De nye reglene trer i kraft 1. april 2023. For avtaler om innleie inngått før 1. april 2023 vil de nye reglene gjelde fra 1. juli 2023.

De nye reglene er det siste tilskuddet i en rekke endringer i norsk arbeidsliv, hvor fast fulltidsansettelse er hovedregelen. Vi har tidligere skrevet om de nye reglene for midlertidig ansettelse her, og de nye reglene for deltidsansettelse her.

Arbeid av midlertidig karakter er ikke et alternativ lengre

Ved å vedta de nye reglene er situasjonene hvor virksomheter kan ta i bruk innleide medarbeidere begrenset. De nye reglene inkluderer:

  • I dag kan innleide medarbeidere tas i bruk for arbeid av midlertidig karakter, som en midlertidig erstatning for en annen medarbeidere, for praksisarbeid, som deltaker i arbeidsmarkedstiltak eller innenfor organisert sport. Fremover vil ikke bruken av innleide medarbeidere for arbeid av midlertidig karakter være tillatt.
  • I dag er det ingen restriksjoner for bruken av innleide medarbeidere innenfor bygningsarbeid. Fremover vil bruken av innleide medarbeidere være forbudt for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
  • I dag er innleide medarbeidere berettiget fast ansettelse etter 3 til 4 år avhengig av bakgrunnen for bruken av innleide medarbeidere. Fremover vil innleide medarbeidere være berettiget fast ansettelse etter 3 år uavhengig av bakgrunnen.
  • Fremover vil arbeidsmiljøloven inneholde en ny bestemmelse som klargjør forskjellen mellom entreprise og innleie. Avtaler som tidligere ble sett på som entreprise kan nå bli sett på som innleie. Det er avgjørende å fastslå hvem som leder arbeidet og er ansvarlig for resultatet.

IUNO mener

Med de nye reglene vil det for noen virksomheter gi mening å utvide den permanente arbeidskraften, som et alternativ til bruk av innleide medarbeidere. For andre virksomheter, som ny-oppstartede virksomheter med begrenset økonomi, er ikke dette en mulighet.

Det er imidlertid andre alternativer tilgjengelige. Innleie av medarbeidere for arbeid av midlertidig karakter kan fremdeles avtales med de tillitsvalgte. Dette forutsetter at virksomheten er bundet av tariffavtale.

Virksomheter kan også ta i bruk midlertidig ansettelse for arbeid av midlertidig karakter. IUNO anbefaler at virksomheter tar tid til å vurdere hvilken alternativ som fungerer best i tiden fremover.

[Arbeidsmiljøloven av 1. april 2023]

Stortinget har vedtatt nye regler som begrenser bruken av innleide arbeidstakere i Norge. De nye reglene trer i kraft 1. april 2023. For avtaler om innleie inngått før 1. april 2023 vil de nye reglene gjelde fra 1. juli 2023.

De nye reglene er det siste tilskuddet i en rekke endringer i norsk arbeidsliv, hvor fast fulltidsansettelse er hovedregelen. Vi har tidligere skrevet om de nye reglene for midlertidig ansettelse her, og de nye reglene for deltidsansettelse her.

Arbeid av midlertidig karakter er ikke et alternativ lengre

Ved å vedta de nye reglene er situasjonene hvor virksomheter kan ta i bruk innleide medarbeidere begrenset. De nye reglene inkluderer:

  • I dag kan innleide medarbeidere tas i bruk for arbeid av midlertidig karakter, som en midlertidig erstatning for en annen medarbeidere, for praksisarbeid, som deltaker i arbeidsmarkedstiltak eller innenfor organisert sport. Fremover vil ikke bruken av innleide medarbeidere for arbeid av midlertidig karakter være tillatt.
  • I dag er det ingen restriksjoner for bruken av innleide medarbeidere innenfor bygningsarbeid. Fremover vil bruken av innleide medarbeidere være forbudt for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
  • I dag er innleide medarbeidere berettiget fast ansettelse etter 3 til 4 år avhengig av bakgrunnen for bruken av innleide medarbeidere. Fremover vil innleide medarbeidere være berettiget fast ansettelse etter 3 år uavhengig av bakgrunnen.
  • Fremover vil arbeidsmiljøloven inneholde en ny bestemmelse som klargjør forskjellen mellom entreprise og innleie. Avtaler som tidligere ble sett på som entreprise kan nå bli sett på som innleie. Det er avgjørende å fastslå hvem som leder arbeidet og er ansvarlig for resultatet.

IUNO mener

Med de nye reglene vil det for noen virksomheter gi mening å utvide den permanente arbeidskraften, som et alternativ til bruk av innleide medarbeidere. For andre virksomheter, som ny-oppstartede virksomheter med begrenset økonomi, er ikke dette en mulighet.

Det er imidlertid andre alternativer tilgjengelige. Innleie av medarbeidere for arbeid av midlertidig karakter kan fremdeles avtales med de tillitsvalgte. Dette forutsetter at virksomheten er bundet av tariffavtale.

Virksomheter kan også ta i bruk midlertidig ansettelse for arbeid av midlertidig karakter. IUNO anbefaler at virksomheter tar tid til å vurdere hvilken alternativ som fungerer best i tiden fremover.

[Arbeidsmiljøloven av 1. april 2023]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Lignende

logo
HR-jus

12 mars 2023

Mangel på informasjon var ikke gjengjeldelse

logo
HR-jus

26 februar 2023

Bonusen med bonus policy

logo
HR-jus

12 februar 2023

Sluttvederlag slip-ups

logo
Om IUNO HR-jus

11 januar 2023

Ny Head of HR Legal i Sverige

logo
HR-jus

8 januar 2023

Nye regler om deltid har tredd i kraft

logo
HR-jus

11 desember 2022

Nye regler for konsern på vei

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgiver

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Emma

Sandner

Junior juridisk assistent

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner