NO
HR-jus

Nye regler om bruken av innleie

logo
Jusnytt
calendar 29. januar 2023
globus Norge

Før jul vedtok stortinget nye regler som avgrenser bruken av innleide medarbeidere i Norge. Reglene vil tre i kraft den 1. april 2023 og begrenser situasjonene hvor virksomheter kan ta i bruk innleide medarbeidere.

Stortinget har vedtatt nye regler som begrenser bruken av innleide arbeidstakere i Norge. De nye reglene trer i kraft 1. april 2023. For avtaler om innleie inngått før 1. april 2023 vil de nye reglene gjelde fra 1. juli 2023.

De nye reglene er det siste tilskuddet i en rekke endringer i norsk arbeidsliv, hvor fast fulltidsansettelse er hovedregelen. Vi har tidligere skrevet om de nye reglene for midlertidig ansettelse her, og de nye reglene for deltidsansettelse her.

Arbeid av midlertidig karakter er ikke et alternativ lengre

Ved å vedta de nye reglene er situasjonene hvor virksomheter kan ta i bruk innleide medarbeidere begrenset. De nye reglene inkluderer:

  • I dag kan innleide medarbeidere tas i bruk for arbeid av midlertidig karakter, som en midlertidig erstatning for en annen medarbeidere, for praksisarbeid, som deltaker i arbeidsmarkedstiltak eller innenfor organisert sport. Fremover vil ikke bruken av innleide medarbeidere for arbeid av midlertidig karakter være tillatt.
  • I dag er det ingen restriksjoner for bruken av innleide medarbeidere innenfor bygningsarbeid. Fremover vil bruken av innleide medarbeidere være forbudt for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
  • I dag er innleide medarbeidere berettiget fast ansettelse etter 3 til 4 år avhengig av bakgrunnen for bruken av innleide medarbeidere. Fremover vil innleide medarbeidere være berettiget fast ansettelse etter 3 år uavhengig av bakgrunnen.
  • Fremover vil arbeidsmiljøloven inneholde en ny bestemmelse som klargjør forskjellen mellom entreprise og innleie. Avtaler som tidligere ble sett på som entreprise kan nå bli sett på som innleie. Det er avgjørende å fastslå hvem som leder arbeidet og er ansvarlig for resultatet.

IUNO mener

Med de nye reglene vil det for noen virksomheter gi mening å utvide den permanente arbeidskraften, som et alternativ til bruk av innleide medarbeidere. For andre virksomheter, som ny-oppstartede virksomheter med begrenset økonomi, er ikke dette en mulighet.

Det er imidlertid andre alternativer tilgjengelige. Innleie av medarbeidere for arbeid av midlertidig karakter kan fremdeles avtales med de tillitsvalgte. Dette forutsetter at virksomheten er bundet av tariffavtale.

Virksomheter kan også ta i bruk midlertidig ansettelse for arbeid av midlertidig karakter. IUNO anbefaler at virksomheter tar tid til å vurdere hvilken alternativ som fungerer best i tiden fremover.

[Arbeidsmiljøloven av 1. april 2023]

Stortinget har vedtatt nye regler som begrenser bruken av innleide arbeidstakere i Norge. De nye reglene trer i kraft 1. april 2023. For avtaler om innleie inngått før 1. april 2023 vil de nye reglene gjelde fra 1. juli 2023.

De nye reglene er det siste tilskuddet i en rekke endringer i norsk arbeidsliv, hvor fast fulltidsansettelse er hovedregelen. Vi har tidligere skrevet om de nye reglene for midlertidig ansettelse her, og de nye reglene for deltidsansettelse her.

Arbeid av midlertidig karakter er ikke et alternativ lengre

Ved å vedta de nye reglene er situasjonene hvor virksomheter kan ta i bruk innleide medarbeidere begrenset. De nye reglene inkluderer:

  • I dag kan innleide medarbeidere tas i bruk for arbeid av midlertidig karakter, som en midlertidig erstatning for en annen medarbeidere, for praksisarbeid, som deltaker i arbeidsmarkedstiltak eller innenfor organisert sport. Fremover vil ikke bruken av innleide medarbeidere for arbeid av midlertidig karakter være tillatt.
  • I dag er det ingen restriksjoner for bruken av innleide medarbeidere innenfor bygningsarbeid. Fremover vil bruken av innleide medarbeidere være forbudt for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
  • I dag er innleide medarbeidere berettiget fast ansettelse etter 3 til 4 år avhengig av bakgrunnen for bruken av innleide medarbeidere. Fremover vil innleide medarbeidere være berettiget fast ansettelse etter 3 år uavhengig av bakgrunnen.
  • Fremover vil arbeidsmiljøloven inneholde en ny bestemmelse som klargjør forskjellen mellom entreprise og innleie. Avtaler som tidligere ble sett på som entreprise kan nå bli sett på som innleie. Det er avgjørende å fastslå hvem som leder arbeidet og er ansvarlig for resultatet.

IUNO mener

Med de nye reglene vil det for noen virksomheter gi mening å utvide den permanente arbeidskraften, som et alternativ til bruk av innleide medarbeidere. For andre virksomheter, som ny-oppstartede virksomheter med begrenset økonomi, er ikke dette en mulighet.

Det er imidlertid andre alternativer tilgjengelige. Innleie av medarbeidere for arbeid av midlertidig karakter kan fremdeles avtales med de tillitsvalgte. Dette forutsetter at virksomheten er bundet av tariffavtale.

Virksomheter kan også ta i bruk midlertidig ansettelse for arbeid av midlertidig karakter. IUNO anbefaler at virksomheter tar tid til å vurdere hvilken alternativ som fungerer best i tiden fremover.

[Arbeidsmiljøloven av 1. april 2023]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

6 juni 2024

From Russia with love

logo
HR-jus

15 mai 2024

Hjelp, vi må på ferie!

logo
HR-jus

8 mai 2024

Sorry not sorry

logo
HR-jus

25 april 2024

Nye sanksjoner vil koste skjorta

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner