NO
HR-jus

Nye regler for konsern på vei

logo
Jusnytt
calendar 11. desember 2022
globus Norge

Regjeringen har nylig introdusert ett nytt lovforslag som vil implementere en rekke nye forpliktelser for virksomheter, dersom dette vedtas. Blant annet vil de foreslåtte endringene øke rettighetene for medarbeidere i konsernvirksomheter.

I Norge er de fleste av medarbeidernes og virksomhetenes rettigheter og forpliktelser regulert i arbeidsmiljøloven. For regjeringen er det derfor viktig at loven fornyes og styrkes i tråd med samfunnsutviklingen og endringer i norsk arbeidsliv. Basert på dette har regjeringen nå foreslått betydelige endringer til loven.

Ingen vil være utelatt fra konserngruppen

Et vedtak av de foreslåtte endringene vil øke medarbeideres rettigheter og virksomheters forpliktelser betydelig når virksomheten er del av et konsern. De foreslåtte endringene vil også øke virksomhetenes forpliktelser i forbindelse med arbeidsmiljø og drøftelsesplikten. De foreslåtte endringene inkluderer:

 • Konsernvirksomheter vil bli forpliktet til å etablere et rammeverk for informasjon, samarbeid og drøftelse mellom konsernets virksomheter.
 • Konsernvirksomheter vil bli forpliktet til å drøfte endringer som betydelig påvirker en eller flere av konsernets virksomheter med de tillitsvalgte
 • I dag må virksomheter tilby annet passende arbeid i virksomheten før en medarbeider kan sies opp i en nedbemanningsprosess. Fremover vil konsernvirksomheter være forpliktet til å tilby annet passende arbeid i alle enheter i konsernvirksomheten.
 • I dag har medarbeidere oppsagt i nedbemanningsprosesser en fortrinnsrett til eventuelle nye, passende stillinger i virksomheten. Fremover vil medarbeidere ha en fortrinnsrett til eventuelle nye, passende stillinger innenfor alle enheter i konsernvirksomheten.
 • Ansvaret til virksomhetens verneombud vil økes. Fremover vil verneombudet være ansvarlig for å sikre innleide medarbeideres og oppdragstakeres interesser, så vel som medarbeidernes.
 • Virksomheter må etablere et arbeidsmiljøutvalg når virksomheten jevnlig sysselsetter 30 eller flere medarbeidere. I dag er kravet på 50 eller flere medarbeidere.
 • Fremover vil virksomheter være forpliktet til å drøfte behovet for oppdragstakere med de tillitsvalgte årlig, i tillegg til behovet for bruk av innleie, og behovet for deltids- og midlertidig ansettelse.
 • I dag har midlertidige medarbeidere krav på fast ansettelse etter 4 eller 3 år, avhengig av grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. Fremover, vil midlertidige medarbeidere ha krav på fast ansettelse etter tre år uavhengig av grunnlag.
 • Den juridiske forskjellen mellom en medarbeider og en oppdragstaker er allerede fastslått av praksis. Sammen med en presumpsjonsregel om medarbeiderstatus vil medarbeiderkonseptet fastslås i lov fremadrettet.

IUNO mener

En rekke av de foreslåtte endringene vil påvirke konsernvirksomheter. Lovforslaget gir imidlertid et viktig unntak. Kun virksomheter i Norge vil være omfattet av de foreslåtte endringene. Konsernvirksomheter vil derfor alene måtte tilby annet passende arbeid innenfor konsernvirksomhetens enheter i Norge og ikke eventuelle virksomheter i andre land.

Hvis endringene vedtas, vil disse påvirke virksomheter på flere måter. IUNO anbefaler at virksomheter vurderer å oppdatere sine rutiner for drøftelser med de tillitsvalgte og evaluerer hvorvidt oppdragstakere i realiteten er medarbeidere. Konsernvirksomheter kan også være nødt til å oppdatere standarddokumenter for å reflektere de nye medarbeiderrettighetene. For eksempel den nye fortrinnsretten i oppsigelsesbrevet.

[Forslag til lovvedtak L 14 av 18. november 2022 om endring av arbeidsmiljøloven]

I Norge er de fleste av medarbeidernes og virksomhetenes rettigheter og forpliktelser regulert i arbeidsmiljøloven. For regjeringen er det derfor viktig at loven fornyes og styrkes i tråd med samfunnsutviklingen og endringer i norsk arbeidsliv. Basert på dette har regjeringen nå foreslått betydelige endringer til loven.

Ingen vil være utelatt fra konserngruppen

Et vedtak av de foreslåtte endringene vil øke medarbeideres rettigheter og virksomheters forpliktelser betydelig når virksomheten er del av et konsern. De foreslåtte endringene vil også øke virksomhetenes forpliktelser i forbindelse med arbeidsmiljø og drøftelsesplikten. De foreslåtte endringene inkluderer:

 • Konsernvirksomheter vil bli forpliktet til å etablere et rammeverk for informasjon, samarbeid og drøftelse mellom konsernets virksomheter.
 • Konsernvirksomheter vil bli forpliktet til å drøfte endringer som betydelig påvirker en eller flere av konsernets virksomheter med de tillitsvalgte
 • I dag må virksomheter tilby annet passende arbeid i virksomheten før en medarbeider kan sies opp i en nedbemanningsprosess. Fremover vil konsernvirksomheter være forpliktet til å tilby annet passende arbeid i alle enheter i konsernvirksomheten.
 • I dag har medarbeidere oppsagt i nedbemanningsprosesser en fortrinnsrett til eventuelle nye, passende stillinger i virksomheten. Fremover vil medarbeidere ha en fortrinnsrett til eventuelle nye, passende stillinger innenfor alle enheter i konsernvirksomheten.
 • Ansvaret til virksomhetens verneombud vil økes. Fremover vil verneombudet være ansvarlig for å sikre innleide medarbeideres og oppdragstakeres interesser, så vel som medarbeidernes.
 • Virksomheter må etablere et arbeidsmiljøutvalg når virksomheten jevnlig sysselsetter 30 eller flere medarbeidere. I dag er kravet på 50 eller flere medarbeidere.
 • Fremover vil virksomheter være forpliktet til å drøfte behovet for oppdragstakere med de tillitsvalgte årlig, i tillegg til behovet for bruk av innleie, og behovet for deltids- og midlertidig ansettelse.
 • I dag har midlertidige medarbeidere krav på fast ansettelse etter 4 eller 3 år, avhengig av grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. Fremover, vil midlertidige medarbeidere ha krav på fast ansettelse etter tre år uavhengig av grunnlag.
 • Den juridiske forskjellen mellom en medarbeider og en oppdragstaker er allerede fastslått av praksis. Sammen med en presumpsjonsregel om medarbeiderstatus vil medarbeiderkonseptet fastslås i lov fremadrettet.

IUNO mener

En rekke av de foreslåtte endringene vil påvirke konsernvirksomheter. Lovforslaget gir imidlertid et viktig unntak. Kun virksomheter i Norge vil være omfattet av de foreslåtte endringene. Konsernvirksomheter vil derfor alene måtte tilby annet passende arbeid innenfor konsernvirksomhetens enheter i Norge og ikke eventuelle virksomheter i andre land.

Hvis endringene vedtas, vil disse påvirke virksomheter på flere måter. IUNO anbefaler at virksomheter vurderer å oppdatere sine rutiner for drøftelser med de tillitsvalgte og evaluerer hvorvidt oppdragstakere i realiteten er medarbeidere. Konsernvirksomheter kan også være nødt til å oppdatere standarddokumenter for å reflektere de nye medarbeiderrettighetene. For eksempel den nye fortrinnsretten i oppsigelsesbrevet.

[Forslag til lovvedtak L 14 av 18. november 2022 om endring av arbeidsmiljøloven]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

logo
HR-jus

25 februar 2024

En lønnsfrys er ikke alltid en dans på roser i Norden

logo
HR-jus

18 februar 2024

Varsler på slakterbenken

logo
HR-jus

28 januar 2024

Sykefravær i Norden

logo
HR-jus

28 januar 2024

Like piloter flyr best

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner