NO
HR-jus

Nye regler om deltid har tredd i kraft

logo
Jusnytt
calendar 8. januar 2023
globus Norge

Nye regler kom med det nye året. Sist år vedtok stortinget endrede regler for deltidsansettelse. De nye reglene trådte i kraft 1. januar 2023 og inkluderte fulltidsansettelse som hovedregelen i norsk arbeidsliv, hvorfor deltidsansettelse blir unntaket.

Stortinget har introdusert nye regler som gjør fulltidsansettelse til hovedregelen i norsk arbeidsliv, hvilket gjør deltidsansettelse til unntakelsen.

Dette er fordi fulltidsstillinger i mange tilfeller vil øke medarbeidernes deltakelse, trygghet og forutsigbarhet. I tillegg vil en fulltidsstilling ofte være nødvendig for medarbeideres selvforsørgelse basert på arbeidsinntekt. Et høyt antall av deltidsstillinger fylles av kvinnelige medarbeidere, hvilket også kan påvirke kjønnsroller og likestillingen.

Nytt dokumentasjonskrav

Med endringene har stortinget introdusert nye plikter for virksomhetene og nye medarbeiderrettigheter. Endringene inkluderer:

  • Fulltidsansettelse er hovedregelen i arbeidsmiljøloven.  
  • Virksomheter må drøfte og dokumentere behovet for deltidsansettelse med de tillitsvalgte før nye medarbeidere ansettes på deltid fremfor på heltid.
  • Deltidsmedarbeidere har en økt fortrinnsrett. Denne retten gjelder også ved ekstravakter og lignende tilfeller, typisk i situasjoner hvor virksomheten ellers ville tatt i bruk innleide medarbeidere. Deltidsmedarbeidere hadde tidligere kun fortrinnsrett til passende fulltidsstillinger og økt stillingsprosent i virksomheten.

IUNO mener

Plikten til å dokumentere behovet for deltidsansettelse er kun ment til å få virksomheter til å vurdere om deltidsansettelse faktisk er nødvendig. Følgelig vil det ikke være opp til de tillitsvalgte å avgjøre hvorvidt deltid er nødvendig eller om dokumentasjonen er tilstrekkelig.

IUNO anbefaler at virksomheter vurderer hvorvidt tiltak vil gjøre en fulltidsansettelse mulig. Vurderingen bør utføres individuelt for hver medarbeider, da det kan være behov for deltid fra både virksomhetens og medarbeiderens side. Dette kan for eksempel være hvor medarbeideren må jobbe deltid som følge av sykdom eller hvor virksomheten har et varierende bemanningsbehov.

[Arbeidsmiljøloven av 1. januar 2023]

Stortinget har introdusert nye regler som gjør fulltidsansettelse til hovedregelen i norsk arbeidsliv, hvilket gjør deltidsansettelse til unntakelsen.

Dette er fordi fulltidsstillinger i mange tilfeller vil øke medarbeidernes deltakelse, trygghet og forutsigbarhet. I tillegg vil en fulltidsstilling ofte være nødvendig for medarbeideres selvforsørgelse basert på arbeidsinntekt. Et høyt antall av deltidsstillinger fylles av kvinnelige medarbeidere, hvilket også kan påvirke kjønnsroller og likestillingen.

Nytt dokumentasjonskrav

Med endringene har stortinget introdusert nye plikter for virksomhetene og nye medarbeiderrettigheter. Endringene inkluderer:

  • Fulltidsansettelse er hovedregelen i arbeidsmiljøloven.  
  • Virksomheter må drøfte og dokumentere behovet for deltidsansettelse med de tillitsvalgte før nye medarbeidere ansettes på deltid fremfor på heltid.
  • Deltidsmedarbeidere har en økt fortrinnsrett. Denne retten gjelder også ved ekstravakter og lignende tilfeller, typisk i situasjoner hvor virksomheten ellers ville tatt i bruk innleide medarbeidere. Deltidsmedarbeidere hadde tidligere kun fortrinnsrett til passende fulltidsstillinger og økt stillingsprosent i virksomheten.

IUNO mener

Plikten til å dokumentere behovet for deltidsansettelse er kun ment til å få virksomheter til å vurdere om deltidsansettelse faktisk er nødvendig. Følgelig vil det ikke være opp til de tillitsvalgte å avgjøre hvorvidt deltid er nødvendig eller om dokumentasjonen er tilstrekkelig.

IUNO anbefaler at virksomheter vurderer hvorvidt tiltak vil gjøre en fulltidsansettelse mulig. Vurderingen bør utføres individuelt for hver medarbeider, da det kan være behov for deltid fra både virksomhetens og medarbeiderens side. Dette kan for eksempel være hvor medarbeideren må jobbe deltid som følge av sykdom eller hvor virksomheten har et varierende bemanningsbehov.

[Arbeidsmiljøloven av 1. januar 2023]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Lignende

logo
HR-jus

29 januar 2023

Nye regler om bruken av innleie

logo
Om IUNO HR-jus

11 januar 2023

Ny Head of HR Legal i Sverige

logo
HR-jus

11 desember 2022

Nye regler for konsern på vei

logo
HR-jus

27 november 2022

Nye regler for utsendte arbeidstakere

logo
HR-jus

13 november 2022

Ord mot ord, og virksomhetens ord ble nei

logo
HR-jus

30 oktober 2022

Forsinket ferie

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgiver

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfullmektig

Emma

Sandner

Junior juridisk assistent

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Petra

Enmalm

Head of HR Legal, Sweden

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner