NO
HR-jus

Nye regler om deltid har tredd i kraft

logo
Jusnytt
calendar 8. januar 2023
globus Norge

Nye regler kom med det nye året. Sist år vedtok stortinget endrede regler for deltidsansettelse. De nye reglene trådte i kraft 1. januar 2023 og inkluderte fulltidsansettelse som hovedregelen i norsk arbeidsliv, hvorfor deltidsansettelse blir unntaket.

Stortinget har introdusert nye regler som gjør fulltidsansettelse til hovedregelen i norsk arbeidsliv, hvilket gjør deltidsansettelse til unntakelsen.

Dette er fordi fulltidsstillinger i mange tilfeller vil øke medarbeidernes deltakelse, trygghet og forutsigbarhet. I tillegg vil en fulltidsstilling ofte være nødvendig for medarbeideres selvforsørgelse basert på arbeidsinntekt. Et høyt antall av deltidsstillinger fylles av kvinnelige medarbeidere, hvilket også kan påvirke kjønnsroller og likestillingen.

Nytt dokumentasjonskrav

Med endringene har stortinget introdusert nye plikter for virksomhetene og nye medarbeiderrettigheter. Endringene inkluderer:

  • Fulltidsansettelse er hovedregelen i arbeidsmiljøloven.  
  • Virksomheter må drøfte og dokumentere behovet for deltidsansettelse med de tillitsvalgte før nye medarbeidere ansettes på deltid fremfor på heltid.
  • Deltidsmedarbeidere har en økt fortrinnsrett. Denne retten gjelder også ved ekstravakter og lignende tilfeller, typisk i situasjoner hvor virksomheten ellers ville tatt i bruk innleide medarbeidere. Deltidsmedarbeidere hadde tidligere kun fortrinnsrett til passende fulltidsstillinger og økt stillingsprosent i virksomheten.

IUNO mener

Plikten til å dokumentere behovet for deltidsansettelse er kun ment til å få virksomheter til å vurdere om deltidsansettelse faktisk er nødvendig. Følgelig vil det ikke være opp til de tillitsvalgte å avgjøre hvorvidt deltid er nødvendig eller om dokumentasjonen er tilstrekkelig.

IUNO anbefaler at virksomheter vurderer hvorvidt tiltak vil gjøre en fulltidsansettelse mulig. Vurderingen bør utføres individuelt for hver medarbeider, da det kan være behov for deltid fra både virksomhetens og medarbeiderens side. Dette kan for eksempel være hvor medarbeideren må jobbe deltid som følge av sykdom eller hvor virksomheten har et varierende bemanningsbehov.

[Arbeidsmiljøloven av 1. januar 2023]

Stortinget har introdusert nye regler som gjør fulltidsansettelse til hovedregelen i norsk arbeidsliv, hvilket gjør deltidsansettelse til unntakelsen.

Dette er fordi fulltidsstillinger i mange tilfeller vil øke medarbeidernes deltakelse, trygghet og forutsigbarhet. I tillegg vil en fulltidsstilling ofte være nødvendig for medarbeideres selvforsørgelse basert på arbeidsinntekt. Et høyt antall av deltidsstillinger fylles av kvinnelige medarbeidere, hvilket også kan påvirke kjønnsroller og likestillingen.

Nytt dokumentasjonskrav

Med endringene har stortinget introdusert nye plikter for virksomhetene og nye medarbeiderrettigheter. Endringene inkluderer:

  • Fulltidsansettelse er hovedregelen i arbeidsmiljøloven.  
  • Virksomheter må drøfte og dokumentere behovet for deltidsansettelse med de tillitsvalgte før nye medarbeidere ansettes på deltid fremfor på heltid.
  • Deltidsmedarbeidere har en økt fortrinnsrett. Denne retten gjelder også ved ekstravakter og lignende tilfeller, typisk i situasjoner hvor virksomheten ellers ville tatt i bruk innleide medarbeidere. Deltidsmedarbeidere hadde tidligere kun fortrinnsrett til passende fulltidsstillinger og økt stillingsprosent i virksomheten.

IUNO mener

Plikten til å dokumentere behovet for deltidsansettelse er kun ment til å få virksomheter til å vurdere om deltidsansettelse faktisk er nødvendig. Følgelig vil det ikke være opp til de tillitsvalgte å avgjøre hvorvidt deltid er nødvendig eller om dokumentasjonen er tilstrekkelig.

IUNO anbefaler at virksomheter vurderer hvorvidt tiltak vil gjøre en fulltidsansettelse mulig. Vurderingen bør utføres individuelt for hver medarbeider, da det kan være behov for deltid fra både virksomhetens og medarbeiderens side. Dette kan for eksempel være hvor medarbeideren må jobbe deltid som følge av sykdom eller hvor virksomheten har et varierende bemanningsbehov.

[Arbeidsmiljøloven av 1. januar 2023]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

15 mai 2024

Hjelp, vi må på ferie!

logo
HR-jus

8 mai 2024

Sorry not sorry

logo
HR-jus

25 april 2024

Nye sanksjoner vil koste skjorta

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

logo
HR-jus

25 februar 2024

En lønnsfrys er ikke alltid en dans på roser i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner