NO
HR-jus

Penger over ord

logo
Jusnytt
calendar 25. februar 2024
globus Norge

En medarbeider var berettiget til å velge om han skulle få utbetalt seks måneders etterlønn eller ikke. Dette var fordi avtale om etterlønn ikke var ugyldig når denne var til medarbeiderens gunst.

En medarbeider i en marine-, offshore-, og vindvirksomhet hadde frasagt seg stillingsvernet mot utbetaling av seks måneders etterlønn. Denne avtalen ble inngått selv om medarbeideren ikke var virksomhetens øverste leder.

Da virksomheten gikk gjennom en nedbemanningsprosess, ble medarbeideren kalt inn til drøftelsesmøte. Medarbeideren ble informert om at avtalen var ulovlig og derfor ugyldig, og at han hadde alminnelig stillingsvern. Når medarbeideren etterfølgende ble oppsagt fikk han derfor ikke utbetalt de seks månedene med etterlønn.

Et enkelt valg

Retten kom frem til at medarbeideren hadde krav på etterlønn, som ville være til medarbeiderens fordel.

Reglene om stillingsvern er ufravikelige, og medarbeideren kan ikke frasi seg disse med mindre avtalen er til gunst for ham. I så fall kan medarbeideren velge om avtalen skal påberopes eller ikke. Retten mente at medarbeidere har en slik valgrett i slike situasjoner. Virksomhetene må sikre at arbeidsmiljølovens regler overholdes, og det var derfor ikke rimelig å verne om virksomheten.

IUNO mener

Denne saken gir viktig veiledning når det kommer til konsekvensen av ugyldige forhåndsavtaler inngått før oppsigelsen.

IUNO anbefaler at virksomheter er forsiktige ved utarbeidelsen av arbeidsavtaler. Det er typisk virksomheten alene som utarbeider arbeidsavtalen, og fordi virksomheten vil være den sterke parten vil eventuelle tvister om avtalens forståelse typisk være i medarbeiderens favør.

[Frostating lagmannsretts dom av 12. januar 2024 i sak LF-2023-134601]

En medarbeider i en marine-, offshore-, og vindvirksomhet hadde frasagt seg stillingsvernet mot utbetaling av seks måneders etterlønn. Denne avtalen ble inngått selv om medarbeideren ikke var virksomhetens øverste leder.

Da virksomheten gikk gjennom en nedbemanningsprosess, ble medarbeideren kalt inn til drøftelsesmøte. Medarbeideren ble informert om at avtalen var ulovlig og derfor ugyldig, og at han hadde alminnelig stillingsvern. Når medarbeideren etterfølgende ble oppsagt fikk han derfor ikke utbetalt de seks månedene med etterlønn.

Et enkelt valg

Retten kom frem til at medarbeideren hadde krav på etterlønn, som ville være til medarbeiderens fordel.

Reglene om stillingsvern er ufravikelige, og medarbeideren kan ikke frasi seg disse med mindre avtalen er til gunst for ham. I så fall kan medarbeideren velge om avtalen skal påberopes eller ikke. Retten mente at medarbeidere har en slik valgrett i slike situasjoner. Virksomhetene må sikre at arbeidsmiljølovens regler overholdes, og det var derfor ikke rimelig å verne om virksomheten.

IUNO mener

Denne saken gir viktig veiledning når det kommer til konsekvensen av ugyldige forhåndsavtaler inngått før oppsigelsen.

IUNO anbefaler at virksomheter er forsiktige ved utarbeidelsen av arbeidsavtaler. Det er typisk virksomheten alene som utarbeider arbeidsavtalen, og fordi virksomheten vil være den sterke parten vil eventuelle tvister om avtalens forståelse typisk være i medarbeiderens favør.

[Frostating lagmannsretts dom av 12. januar 2024 i sak LF-2023-134601]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

En lønnsfrys er ikke alltid en dans på roser i Norden

logo
HR-jus

18 februar 2024

Varsler på slakterbenken

logo
HR-jus

28 januar 2024

Sykefravær i Norden

logo
HR-jus

28 januar 2024

Like piloter flyr best

logo
HR-jus

17 desember 2023

Overtallighet i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner