NO
HR-jus

Nye regler om arbeidsvilkår på vei

logo
Jusnytt
calendar 10. september 2023
globus Norge

Regjeringen har nylig fremmet et nytt lovforslag om arbeidsvilkår. Hvis forslaget vedtas, vil virksomheter ha en rekke nye forpliktelser overfor medarbeiderne. Blant annet vil informasjonen som er nødvendig i arbeidsavtaler øke og tidsfrister forkortes.

Regjeringen har foreslått nye regler som et resultat av EU direktivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår som implementeres i Norge. Intensjonen er å øke beskyttelsesnivået for medarbeidere. Hvis endringene vedtas, må virksomheter forberede seg på endringer om påkrevd informasjon og sterkere rettigheter for medarbeidere.

Forutsigbar økning av forutsigbarhet

De foreslåtte endringene vil blant annet øke virksomhetenes forpliktelser. For eksempel vedrørende informasjon, kortere tidsfrister og å sikre forutsigbare arbeidsforhold. Blant de foreslåtte endringene er:

 • Fremover vil arbeidsavtalen for eksempel måtte inneholde informasjon om betalt fravær, kompetanseheving, sosial sikring og uforutsigbar arbeidstid. Dette kreves ikke i dag.
 • I dag må den skriftlige arbeidsavtalen foreligge senest innenfor en måned etter arbeidsforholdet begynte. Fremover vil den skriftlige arbeidsavtalen måtte foreligge innen syv dager.
 • I dag må endringer til arbeidsavtalen oppdateres innen en måned etter endringene trådte i kraft. Fremover må arbeidsavtalen oppdateres snarest mulig og senest den dagen endringene trer i kraft.
 • I dag er fast fulltidsansettelse hovedregelen. Fremover vil fast fulltidsansettelse også være presumpsjonen for alle arbeidsforhold, med mindre arbeidsavtalen fastslår noe annet.
 • I dag kan det avtales prøvetid på opptil seks måneder, uavhengig av type arbeidsforhold. Fremover kan ikke prøvetiden for midlertidige ansettelser overstige halvparten av arbeidsforholdets varighet. I alle tilfeller kan ikke prøvetiden overstige seks måneder.
 • I dag har deltidsansatte fortrinnsrett til andre stillinger og midlertidig ansatte har krav på fast ansettelse etter tre eller fire år. Fremover vil slike medarbeidere også ha krav på å forespørre mer forutsigbare ansettelsesforhold. Virksomheten må gi et skriftlig svar på slike forespørsler innen en måned.

IUNO mener

De foreslåtte endringene har ikke blitt vedtatt ennå. I tillegg er det for øyeblikket ikke foreslått noen dato for når de foreslåtte endringene skal gjelde fra. På tross av dette er det sannsynligvis et spørsmål om når og ikke om foreslåtte endringene vil vedtas.

IUNO anbefaler at virksomheter oppdaterer sine standard arbeidsavtaler slik at disse er klare for nye medarbeidere, og forbereder nødvendig informasjon for allerede eksisterende medarbeidere. Dette anbefales selv om eksisterende medarbeidere ikke forespør dette. Hvis informasjonen ikke blir gitt og den manglende informasjonen fører til en tvist kan virksomheten bære risikoen for manglende tydelighet i avtalen.

[Prop. 130 L om endring av arbeidsmiljøloven av 16. juni 2023]

Regjeringen har foreslått nye regler som et resultat av EU direktivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår som implementeres i Norge. Intensjonen er å øke beskyttelsesnivået for medarbeidere. Hvis endringene vedtas, må virksomheter forberede seg på endringer om påkrevd informasjon og sterkere rettigheter for medarbeidere.

Forutsigbar økning av forutsigbarhet

De foreslåtte endringene vil blant annet øke virksomhetenes forpliktelser. For eksempel vedrørende informasjon, kortere tidsfrister og å sikre forutsigbare arbeidsforhold. Blant de foreslåtte endringene er:

 • Fremover vil arbeidsavtalen for eksempel måtte inneholde informasjon om betalt fravær, kompetanseheving, sosial sikring og uforutsigbar arbeidstid. Dette kreves ikke i dag.
 • I dag må den skriftlige arbeidsavtalen foreligge senest innenfor en måned etter arbeidsforholdet begynte. Fremover vil den skriftlige arbeidsavtalen måtte foreligge innen syv dager.
 • I dag må endringer til arbeidsavtalen oppdateres innen en måned etter endringene trådte i kraft. Fremover må arbeidsavtalen oppdateres snarest mulig og senest den dagen endringene trer i kraft.
 • I dag er fast fulltidsansettelse hovedregelen. Fremover vil fast fulltidsansettelse også være presumpsjonen for alle arbeidsforhold, med mindre arbeidsavtalen fastslår noe annet.
 • I dag kan det avtales prøvetid på opptil seks måneder, uavhengig av type arbeidsforhold. Fremover kan ikke prøvetiden for midlertidige ansettelser overstige halvparten av arbeidsforholdets varighet. I alle tilfeller kan ikke prøvetiden overstige seks måneder.
 • I dag har deltidsansatte fortrinnsrett til andre stillinger og midlertidig ansatte har krav på fast ansettelse etter tre eller fire år. Fremover vil slike medarbeidere også ha krav på å forespørre mer forutsigbare ansettelsesforhold. Virksomheten må gi et skriftlig svar på slike forespørsler innen en måned.

IUNO mener

De foreslåtte endringene har ikke blitt vedtatt ennå. I tillegg er det for øyeblikket ikke foreslått noen dato for når de foreslåtte endringene skal gjelde fra. På tross av dette er det sannsynligvis et spørsmål om når og ikke om foreslåtte endringene vil vedtas.

IUNO anbefaler at virksomheter oppdaterer sine standard arbeidsavtaler slik at disse er klare for nye medarbeidere, og forbereder nødvendig informasjon for allerede eksisterende medarbeidere. Dette anbefales selv om eksisterende medarbeidere ikke forespør dette. Hvis informasjonen ikke blir gitt og den manglende informasjonen fører til en tvist kan virksomheten bære risikoen for manglende tydelighet i avtalen.

[Prop. 130 L om endring av arbeidsmiljøloven av 16. juni 2023]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

logo
HR-jus

25 februar 2024

En lønnsfrys er ikke alltid en dans på roser i Norden

logo
HR-jus

18 februar 2024

Varsler på slakterbenken

logo
HR-jus

28 januar 2024

Sykefravær i Norden

logo
HR-jus

28 januar 2024

Like piloter flyr best

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner