NO
HR-jus

Hvordan er bedrifter ansvarlige for å forebygge og handle ved seksuell trakassering?

logo
Jusnytt
calendar 20. desember 2020
globus Norge

I kjølvannet av #metoo-bølgen har det kommet et økt fokus på seksuell trakassering i arbeidslivet i Norge. Når bedriftene går inn i en, om enn begrenset, julebordsesong går bedriftene også inn i høysesongen for seksuell trakassering, hvorfor det er viktig at bedrifter er klar over sitt ansvar. I dette nyhetsbrevet vil vi derfor ta en nærmere kikk på bedriftenes ansvar i forhold til seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Bedriftens ansvar med tanke på seksuell trakassering er todelt. For det første er det et ansvar for å forhindre seksuell trakassering på arbeidsplassen. For det andre er det et ansvar til å handle når seksuell trakassering har funnet sted.

Preventivt ansvar for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø

Bedrifter er ansvarlige for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. Dette medfører også et ansvar om å iverksette tiltak for å forhindre seksuell trakassering.

Ved kartleggingen og risikovurderingen av arbeidsmiljøet må det også tas høyde for seksuell trakassering. Potensielle risikofaktorer kan være medarbeidere med mye kontakt med kunder og klienter, men også sosiale tilstelninger som julebord eller arbeidsreiser, mange unge medarbeidere, eller medarbeidere med sene arbeidstider.

Utover å ta høyde for seksuell trakassering i risikovurderingen vil bedriften også ha et ansvar om å iverksette tiltak for å forhindre seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det stilles ingen krav til hva disse tiltakene skal medføre, men det er et krav at medarbeiderne gjøres oppmerksomme på hva seksuell trakassering er, hva de interne reglene og retningslinjene er, til hvem og hvordan en medarbeider skal varsle bedriften dersom de blir oppmerksomme på seksuell trakassering, og selskapets interne prosess for å håndtere slike varsler.

Mens alle disse forpliktelsene vil gjelde for alle selskaper, vil selskaper med mer enn 50 medarbeidere være underlagt spesifiserte forpliktelser. Disse vil også gjelde for bedrifter med 20 til 50 medarbeidere, forutsatt at bedriften eller de ansatte krever dette.

Bedrifter må reagere på seksuell trakassering

Dersom seksuell trakassering finner sted, må bedriften gjennomføre en undersøkelse. Denne forpliktelsen utløses ikke bare av en formell varsling, men også hvis den aktuelle medarbeideren kontakter bedriften på andre måter, for eksempel ved å ringe eller maile deres avdelingssjef.

Det er ingen lovpålagte krav til hvordan bedriften skal utføre undersøkelsen. Det er derfor opp til den enkelte bedriften å vurdere hva som er nødvendig i den spesifikke saken. I sin undersøkelse anbefales bedrifter å vurdere:

  • Gi den anklagede personen en mulighet til å si sin mening om saken
  • Velge en objektiv og kompetent beslutningstaker eller saksbehandler
  • Dokumentere hvert steg av undersøkelsen
  • Holde undersøkelsen så konfidensiell som mulig
  • Informere de relevantene partene om fremgangen av undersøkelsen

Når undersøkelsen er utført må bedriften finne en løsning og iverksette de nødvendige tiltak i alle relevante områder. Bedriften har også en plikt til å iverksette tiltak dersom seksuell trakassering fremdeles pågår eller hvis arbeidsmiljøet nødvendiggjør dette.

IUNO mener

Bedrifter kan være erstatningsansvarlige overfor den påvirkede medarbeideren, dersom bedriften har forsømt sitt ansvar om å forebygge seksuell trakassering eller til å handle når seksuell trakassering har funnet sted. Effektive tiltak vil derfor ikke vare være av betydning for den individuelle medarbeideren, men for alle medarbeidere, arbeidsmiljøet ellers og for bedriften.

IUNO anbefaler at bedrifter implementerer regler og retningslinjer om seksuell trakassering og implementerer at varslingssystem som medarbeiderne blir gjort kjent med. Tiltak som omplassering, holdningskampanjer og kurs om seksuell trakassering for ledere og tillitsvalgte er gode eksempler på hva som kan iverksettes internt i bedriften.

Bedriftens ansvar med tanke på seksuell trakassering er todelt. For det første er det et ansvar for å forhindre seksuell trakassering på arbeidsplassen. For det andre er det et ansvar til å handle når seksuell trakassering har funnet sted.

Preventivt ansvar for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø

Bedrifter er ansvarlige for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. Dette medfører også et ansvar om å iverksette tiltak for å forhindre seksuell trakassering.

Ved kartleggingen og risikovurderingen av arbeidsmiljøet må det også tas høyde for seksuell trakassering. Potensielle risikofaktorer kan være medarbeidere med mye kontakt med kunder og klienter, men også sosiale tilstelninger som julebord eller arbeidsreiser, mange unge medarbeidere, eller medarbeidere med sene arbeidstider.

Utover å ta høyde for seksuell trakassering i risikovurderingen vil bedriften også ha et ansvar om å iverksette tiltak for å forhindre seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det stilles ingen krav til hva disse tiltakene skal medføre, men det er et krav at medarbeiderne gjøres oppmerksomme på hva seksuell trakassering er, hva de interne reglene og retningslinjene er, til hvem og hvordan en medarbeider skal varsle bedriften dersom de blir oppmerksomme på seksuell trakassering, og selskapets interne prosess for å håndtere slike varsler.

Mens alle disse forpliktelsene vil gjelde for alle selskaper, vil selskaper med mer enn 50 medarbeidere være underlagt spesifiserte forpliktelser. Disse vil også gjelde for bedrifter med 20 til 50 medarbeidere, forutsatt at bedriften eller de ansatte krever dette.

Bedrifter må reagere på seksuell trakassering

Dersom seksuell trakassering finner sted, må bedriften gjennomføre en undersøkelse. Denne forpliktelsen utløses ikke bare av en formell varsling, men også hvis den aktuelle medarbeideren kontakter bedriften på andre måter, for eksempel ved å ringe eller maile deres avdelingssjef.

Det er ingen lovpålagte krav til hvordan bedriften skal utføre undersøkelsen. Det er derfor opp til den enkelte bedriften å vurdere hva som er nødvendig i den spesifikke saken. I sin undersøkelse anbefales bedrifter å vurdere:

  • Gi den anklagede personen en mulighet til å si sin mening om saken
  • Velge en objektiv og kompetent beslutningstaker eller saksbehandler
  • Dokumentere hvert steg av undersøkelsen
  • Holde undersøkelsen så konfidensiell som mulig
  • Informere de relevantene partene om fremgangen av undersøkelsen

Når undersøkelsen er utført må bedriften finne en løsning og iverksette de nødvendige tiltak i alle relevante områder. Bedriften har også en plikt til å iverksette tiltak dersom seksuell trakassering fremdeles pågår eller hvis arbeidsmiljøet nødvendiggjør dette.

IUNO mener

Bedrifter kan være erstatningsansvarlige overfor den påvirkede medarbeideren, dersom bedriften har forsømt sitt ansvar om å forebygge seksuell trakassering eller til å handle når seksuell trakassering har funnet sted. Effektive tiltak vil derfor ikke vare være av betydning for den individuelle medarbeideren, men for alle medarbeidere, arbeidsmiljøet ellers og for bedriften.

IUNO anbefaler at bedrifter implementerer regler og retningslinjer om seksuell trakassering og implementerer at varslingssystem som medarbeiderne blir gjort kjent med. Tiltak som omplassering, holdningskampanjer og kurs om seksuell trakassering for ledere og tillitsvalgte er gode eksempler på hva som kan iverksettes internt i bedriften.

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Lignende

logo
HR-jus

29 mai 2023

Viktigheten av uforsvarlig oppsigelse

logo
HR-jus

14 mai 2023

Tips om medarbeideres tips

logo
HR-jus

30 april 2023

Når sabotasje ble selv-sabotasje

logo
HR-jus

10 april 2023

Ta på deg sikkerhetsbuksa

logo
HR-jus

10 april 2023

Nye regler for konsern

logo
HR-jus

12 mars 2023

Mangel på informasjon var ikke gjengjeldelse

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Emma

Sandner

Legal manager

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner