NO
HR-jus

Forlengelse av midlertidige tiltak om sykepenger og omsorgspenger

logo
Jusnytt
calendar 10 oktober 2021
globus Norge

Som følge av statusen av det pågående vaksinasjonsprogrammet har regjeringen besluttet å avvikle og utvide midlertidige ordninger om sykepenger og omsorgspenger. Synkende smittetall og lempeligere krav til karantene har redusert behovet for enkelte av tiltakene. Samtidig har den økende smitten blant den yngre befolkningen gjort det nødvendig å utvide andre tiltak.

Behovet for midlertidige tiltak i forbindelse med sykepenger er redusert, ettersom smittetallene synker og antallet vaksinerte stiger. Samtidig ser man nå en økning i smitten blant den yngre delen av befolkningen, som gjør det nødvendig å utvide tiltak i forbindelse med omsorgspenger.

Redusert arbeidsgiverperiode vil avvikles

Siden begynnelsen av koronapandemien har en redusert arbeidsgiverperiode vært implementert som et midlertidig tiltak i tilfeller hvor en medarbeiders fravær er relatert til koronaviruset. Nå, hvor alle over 18 år har fått tilbud om andre vaksinedose er ikke behovet for tiltaket det samme. Tiltaket om redusert arbeidsgiverperiode vil derfor avvikles fra den 1 oktober 2021.

Karantenereglene er også lempet, men medarbeideres berettigelse til sykepenger ved fravær relatert til koronaviruset er utvidet til 31 oktober 2021. Dette kan for eksempel være fravær knyttet til karanteneplikt eller mistanke om smitte av koronaviruset.

Omsorgspenger utvides når skoler stenges

Normalt har medarbeidere rett til minimum ti omsorgsdager per kalenderår for å være hjemme med syke barn under 13 år. Med nedlukkingen av skoler og barnehager ble det innført en rekke tiltak som utvidet retten til både omsorgspenger og omsorgsdager. Ettersom det for øyeblikket ikke foreligger noen godkjent vaksine for barn under 12 år vil flere av disse tiltakene utvides.

Frem til 1 november 2021 vil medarbeidere ha rett til å være borte fra arbeidet som følge av deres barns karanteneplikt eller fordi skole eller barnehager er fullt eller delvis stengt. Medarbeideren vil imidlertid måtte dokumentere nedlukkingen. Medarbeidere vil også ha rett til fravær når barnet må holdes hjemme grunnet særlige smittevernhensyn, som må dokumenteres av en lege. Medarbeidere vil ha rett til dette uavhengig av hvor mange omsorgsdager medarbeideren har igjen av sin årlige kvote.

Frem til 1 januar 2022 vil medarbeidere i tillegg fremdeles ha rett til dobbelt så mange omsorgsdager som normalt. Medarbeidere kan også overføre omsorgsdager til deres med-forelder.

IUNO mener

Selv om medarbeidere har en utvidet rett til omsorgsdager og omsorgspenger sammenlignet med før pandemien, er ikke bedriftens arbeidsgiverperiode for omsorgspenger utvidet. Derfor vil arbeidsgiverperioden fremdeles være på ti dager per kalenderår. Bedriften har derfor rett på refusjon fra NAV for eventuelle omsorgsdager som overstiger ti dager.

Tiltak om sykepenger når fraværet er knyttet til koronaviruset, omsorgspenger som følge av karantene, nedlukkingen av skoler og barnehager og særlige smittevernhensyn er for øyeblikket kun utvidet en måned, men det forventes at disse vil utvides ytterligere i 2021. IUNO anbefaler derfor at bedrifter holder seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende reglene om sykepenger og omsorgspenger.

[Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien av den 24 september 2021]

Behovet for midlertidige tiltak i forbindelse med sykepenger er redusert, ettersom smittetallene synker og antallet vaksinerte stiger. Samtidig ser man nå en økning i smitten blant den yngre delen av befolkningen, som gjør det nødvendig å utvide tiltak i forbindelse med omsorgspenger.

Redusert arbeidsgiverperiode vil avvikles

Siden begynnelsen av koronapandemien har en redusert arbeidsgiverperiode vært implementert som et midlertidig tiltak i tilfeller hvor en medarbeiders fravær er relatert til koronaviruset. Nå, hvor alle over 18 år har fått tilbud om andre vaksinedose er ikke behovet for tiltaket det samme. Tiltaket om redusert arbeidsgiverperiode vil derfor avvikles fra den 1 oktober 2021.

Karantenereglene er også lempet, men medarbeideres berettigelse til sykepenger ved fravær relatert til koronaviruset er utvidet til 31 oktober 2021. Dette kan for eksempel være fravær knyttet til karanteneplikt eller mistanke om smitte av koronaviruset.

Omsorgspenger utvides når skoler stenges

Normalt har medarbeidere rett til minimum ti omsorgsdager per kalenderår for å være hjemme med syke barn under 13 år. Med nedlukkingen av skoler og barnehager ble det innført en rekke tiltak som utvidet retten til både omsorgspenger og omsorgsdager. Ettersom det for øyeblikket ikke foreligger noen godkjent vaksine for barn under 12 år vil flere av disse tiltakene utvides.

Frem til 1 november 2021 vil medarbeidere ha rett til å være borte fra arbeidet som følge av deres barns karanteneplikt eller fordi skole eller barnehager er fullt eller delvis stengt. Medarbeideren vil imidlertid måtte dokumentere nedlukkingen. Medarbeidere vil også ha rett til fravær når barnet må holdes hjemme grunnet særlige smittevernhensyn, som må dokumenteres av en lege. Medarbeidere vil ha rett til dette uavhengig av hvor mange omsorgsdager medarbeideren har igjen av sin årlige kvote.

Frem til 1 januar 2022 vil medarbeidere i tillegg fremdeles ha rett til dobbelt så mange omsorgsdager som normalt. Medarbeidere kan også overføre omsorgsdager til deres med-forelder.

IUNO mener

Selv om medarbeidere har en utvidet rett til omsorgsdager og omsorgspenger sammenlignet med før pandemien, er ikke bedriftens arbeidsgiverperiode for omsorgspenger utvidet. Derfor vil arbeidsgiverperioden fremdeles være på ti dager per kalenderår. Bedriften har derfor rett på refusjon fra NAV for eventuelle omsorgsdager som overstiger ti dager.

Tiltak om sykepenger når fraværet er knyttet til koronaviruset, omsorgspenger som følge av karantene, nedlukkingen av skoler og barnehager og særlige smittevernhensyn er for øyeblikket kun utvidet en måned, men det forventes at disse vil utvides ytterligere i 2021. IUNO anbefaler derfor at bedrifter holder seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende reglene om sykepenger og omsorgspenger.

[Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien av den 24 september 2021]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

logo
HR-jus

25 februar 2024

En lønnsfrys er ikke alltid en dans på roser i Norden

logo
HR-jus

18 februar 2024

Varsler på slakterbenken

logo
HR-jus

28 januar 2024

Sykefravær i Norden

logo
HR-jus

28 januar 2024

Like piloter flyr best

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner