NO
Personopplysninger

Data utgjør en kritisk del av enhver virksomhet

Spesialister innen personopplysninger

Personvernforskriften gjelder for alle bedrifter. Men det kan være vanskelig å finne ut hva det egentlig betyr for din bedrift.

IUNO kan hjelpe bedrifter med alle sidene innen personopplysninger. Vi kan være med der det trengs – så enkelt er det.

Spesialister innen personopplysninger

Personvernforskriften gjelder for alle bedrifter. Men det kan være vanskelig å finne ut hva det egentlig betyr for din bedrift.

IUNO kan hjelpe bedrifter med alle sidene innen personopplysninger. Vi kan være med der det trengs – så enkelt er det.

Opplæring

Personvernområdet kan virke uoversiktlig å følge med i, men det er ingen grunn til bekymring. Det behøver ikke å være så vanskelig.

IUNO kan hjelpe bedriften din med å lære opp de ansatte på den måten som egner seg best til bedriftens behov. Velg selv nivå og graden av selvstendighet.

Eksternt personvern-ombud

Mange bedrifter er forpliktet til å ha et personvernombud. Når du skal velge et personvernombud, er det viktig å være oppmerksom på at ombudet må oppfylle de høye kravene under forordningen. Det betyr at bedriftens personvernombud må ha kunnskaper og ekspertise innen personvernlovgivning, kunne fungere som kontaktpunkt og ikke minst ha ressursene til å kunne ivareta alle disse oppgavene.

IUNO kan fungere som personvernombud i bedriften din.

Eksternt personvern-ombud

Mange bedrifter er forpliktet til å ha et personvernombud. Når du skal velge et personvernombud, er det viktig å være oppmerksom på at ombudet må oppfylle de høye kravene under forordningen. Det betyr at bedriftens personvernombud må ha kunnskaper og ekspertise innen personvernlovgivning, kunne fungere som kontaktpunkt og ikke minst ha ressursene til å kunne ivareta alle disse oppgavene.

IUNO kan fungere som personvernombud i bedriften din.

Det kan være både vanskelig og dyrt å fylle rollen som personvernombud internt. I tillegg kommer ansvaret og risikoen som følger med rollen.

IUNO kan ivareta funksjonen som personvernombud midlertidig eller permanent ved at bedriften din utkontrakterer funksjonen til oss. Ditt ansvar for å overholde personvernforordningens regler overføres dermed også til oss.

IUNO kan dessuten være den nasjonale delen av det internasjonale personvernombudet.

Compliance

Flere bedrifter bruker store mengder personopplysninger uten å være oppmerksomme på hverken interne eller eksterne retningslinjer eller grunnlaget for behandlingen. Det er viktig å identifisere fallgruver og mangler i bedriftens personvernstrategi, fordi det kan få store negative konsekvenser hvis reglene brytes.

IUNO kan hjelpe bedriften din med effektiv compliance-kontroll og etablere en strategi for alle aspektene av personopplysningene

Compliance

Flere bedrifter bruker store mengder personopplysninger uten å være oppmerksomme på hverken interne eller eksterne retningslinjer eller grunnlaget for behandlingen. Det er viktig å identifisere fallgruver og mangler i bedriftens personvernstrategi, fordi det kan få store negative konsekvenser hvis reglene brytes.

IUNO kan hjelpe bedriften din med effektiv compliance-kontroll og etablere en strategi for alle aspektene av personopplysningene

Mange bedrifter har oppdaget at de kan optimalisere driften ved å bruke opplysningene. Personvernforordningens økte krav til bedrifters håndtering av personopplysninger betyr at det er svært viktig at bedriften din har klare retningslinjer og gjennomtenkte prosesser.

IUNO kan undersøke om bedriften overholder personvernforordningens krav, for eksempel gjennom datatilordning, hvor vi undersøker bedriftens datastrømmer. Vi tilbyr også arbeidsseminarer hvor vi hjelper med å strukturere og utarbeide en handlingsplan, som kan sikre compliance i fremtiden.

Ny teknologi

Personvern gjennom design betyr at bedrifter må tenke og innarbeide personvern når de utvikler og implementerer ny teknologi eller nye metoder i forbindelse med innsamling eller bruk av opplysninger.

IUNO kan hjelpe bedriften din med å oppfylle personvernkravene gjennom utvikling eller implementering av ny teknologi.

Ny teknologi

Personvern gjennom design betyr at bedrifter må tenke og innarbeide personvern når de utvikler og implementerer ny teknologi eller nye metoder i forbindelse med innsamling eller bruk av opplysninger.

IUNO kan hjelpe bedriften din med å oppfylle personvernkravene gjennom utvikling eller implementering av ny teknologi.

Bedrifter må være oppmerksomme på at personopplysninger må integreres helt fra starten, og allerede når bedriften vurderer å utvikle eller implementere ny teknologi.

IUNO kan hjelpe bedriften din med å sikre at den samler inn og behandler personopplysninger innenfor lovens regler. Det kan vi blant annet gjøre ved å tilpasse teknologien eller etablere klare retningslinjer for hvordan bedriften skal bruke teknologien.

Direktelinje for varsling

Hvis bedriften ønsker å etablere eller opprettholde en varslingsordning, er det viktig å finne ut om ordningen oppfyller personvernforordningens høye krav.

IUNO kan hjelpe bedriften din med alle aspekter av varslingsordningen.

Direktelinje for varsling

Hvis bedriften ønsker å etablere eller opprettholde en varslingsordning, er det viktig å finne ut om ordningen oppfyller personvernforordningens høye krav.

IUNO kan hjelpe bedriften din med alle aspekter av varslingsordningen.

Mange bedrifter bruker varslingsordninger for å sikre at ledelsen blir gjort oppmerksom på mulige lovovertredelser eller andre alvorlige forseelser. Men bedriftene må sørge for at ordningen overholder en rekke juridiske krav, også hvis ordningen utkontrakteres til en ekstern samarbeidspartner.

IUNO kan hjelpe bedriften din med å implementere og opprettholde en varslingsordning, og vi kan sikre at ditt nåværende system lever opp til alle lover og regler. Vi kan også hjelpe med å utarbeide retningslinjer og en prosedyre for varsling som overholder kravene og er tilpasset din bedrift.

Idéutveksling

Bedrifter bør diskutere og fastlegge sin personvernstrategi som et ledd i bedriftens overordnede strategi. De bør også fastlegge bedriftens retningslinjer på dette området i en personvernererklæring.

IUNO kan hjelpe bedriften din med å utarbeide en effektiv strategi for behandling av personopplysninger.

Idéutveksling

Bedrifter bør diskutere og fastlegge sin personvernstrategi som et ledd i bedriftens overordnede strategi. De bør også fastlegge bedriftens retningslinjer på dette området i en personvernererklæring.

IUNO kan hjelpe bedriften din med å utarbeide en effektiv strategi for behandling av personopplysninger.

Selv med tydelige retningslinjer og grundig compliance-arbeid må bedriften fokusere daglig på at alle behandlingsaktiviteter overholder personvernforordningens høye krav, og at de registrertes rettigheter respekteres.

IUNO kan hjelpe bedriften din med å utarbeide en effektiv strategi for behandling av personopplysninger. Vi kan også fungere som daglig diskusjonspartner når det oppstår uklarheter eller andre tvilsspørsmål i alle aspekter av personvernet.

Nyheter

logo
Personopplysninger

11. mars 2021

Kameraovervåkning på arbeidsplassen

logo
Personopplysninger

25. februar 2021

Bedrift risikerer overtredelsesgebyr på 100 millioner NOK for ulovlig utlevering av personopplysninger

logo
HR-jus Personopplysninger

11. februar 2021

Husk på personvernet ved mottak av medarbeideres testresultater

logo
Personopplysninger

26. mai 2020

Bedrifter kan nå bruke danske standard databehandleravtaler i Norge og Sverige

Teamet

Anders

Etgen Reitz

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfullmektig