NO
Corporate Teknologi Online event HR-jus

De nye kravene til varslingsordninger i Norden

Fokus

Nye lovforslag om beskyttelse av varslere er fremsatt i Danmark og Sverige. Det forventes at lovforslagene trer i kraft senest den 17. desember 2021, som er implementeringsfristen i EU direktivet.

Lovforslagene får stor betydning for bedrifter med mer enn 50 ansatte, allerede fordi de nye reglene vil inneholde en forpliktelse til å etablere en varslingsordning. Under online eventet vil vi gjennomgå de viktigste punktene i de nye lovforslagene i Danmark og Sverige, og komme inn på hva de nye reglene konkret vil bety.

Vi vil blant annet komme inn på:

 • Hvem skal opprette varslingsordninger?
 • Hvem kan varsle?
 • Hva kan varsles?
 • Hvordan skal varsleren beskyttes
 • Hvordan skal vi praktisk implementere en varslingsordning?
 • Hvilke krav skal varslingsordningen leve opp til?
 • GDPR og andre overveielser
 • Sanksjoner hvis reglene blir tilsidesatt

Online eventet vil gi deg en oversikt over de kommende reglene for varslingsordninger. Din bedrift i Norden kan derfor gå i gang med å klargjøre seg til å takle de nye reglene etterpå.

Fokus

Nye lovforslag om beskyttelse av varslere er fremsatt i Danmark og Sverige. Det forventes at lovforslagene trer i kraft senest den 17. desember 2021, som er implementeringsfristen i EU direktivet.

Lovforslagene får stor betydning for bedrifter med mer enn 50 ansatte, allerede fordi de nye reglene vil inneholde en forpliktelse til å etablere en varslingsordning. Under online eventet vil vi gjennomgå de viktigste punktene i de nye lovforslagene i Danmark og Sverige, og komme inn på hva de nye reglene konkret vil bety.

Vi vil blant annet komme inn på:

 • Hvem skal opprette varslingsordninger?
 • Hvem kan varsle?
 • Hva kan varsles?
 • Hvordan skal varsleren beskyttes
 • Hvordan skal vi praktisk implementere en varslingsordning?
 • Hvilke krav skal varslingsordningen leve opp til?
 • GDPR og andre overveielser
 • Sanksjoner hvis reglene blir tilsidesatt

Online eventet vil gi deg en oversikt over de kommende reglene for varslingsordninger. Din bedrift i Norden kan derfor gå i gang med å klargjøre seg til å takle de nye reglene etterpå.

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfullmektig

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Franziska

Brüggemann

Advokatfullmektig

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfullmektig

Lignende

icon-livestream
Corporate Teknologi Online event HR-jus
2. september 2021

Varslingsordninger i Norden

E-learning HR-jus
2. juni 2021

Mangfold og likestilling i Norden (E-learning) (2021-06)

icon-documents
Dokument HR-jus
2. juni 2021

Mangfold og likestilling i Norden (Dokument) (2021-06)

E-learning HR-jus
22. april 2021

De nye kravene til varslingsordninger i Norden (E-learning) (2021-04)

icon-documents
Dokument HR-jus
22. april 2021

De nye kravene til varslingsordninger i Norden (Dokument) (2021-04)

icon-livestream
Online event HR-jus
24. mars 2021

Tilbake til Arbeidet i Norden

Teamet

Aage

Krogh

Partner

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Anders

Etgen Reitz

Partner

Anna

Bjørk Dahlin Irvold

Senior juridisk assistent

Caroline

Wochner

Kommunikasjon assistent

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfullmektig

Franziska

Brüggemann

Advokatfullmektig

Johanne

Tange Thams

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokatfullmektig

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfullmektig

Nora

Tägtgård Coter

Juridisk assistent

Pernille

Skall Søby Nielsen

Juridisk assistent

Signe

Kræmer Pedersen

Senior juridisk assistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Søren

Hessellund Klausen

Partner