NO
HR-jus

Ord mot ord, og virksomhetens ord ble nei

logo
Jusnytt
calendar 13. november 2022
globus Norge

Når en medarbeiders påstand om seksuell trakassering ikke kan bevises er det naturlig å spørre inn til om virksomheten har overholdt sitt forebyggende og reaksjonære ansvar. I respons til en virksomhets konklusjon om at seksuell trakassering ikke kunne bevises, fant Diskrimineringsnemnda at virksomheten hadde overholdt forpliktelsene.

En anleggsleder med kunde- og personalansvar innledet et romantisk forhold med en underordnet kollega. Medarbeideren informerte sin nærmeste leder, og lederen omplasserte kollegaen slik at paret ikke skulle jobbe sammen. Kort tid etter dette ble forholdet avsluttet, og medarbeideren varslet virksomheten om at hun hadde trakassert ham seksuelt.

Medarbeideren og hans kone påsto at kollegaen flere ganger dukket opp utenfor hjemmet deres. Etter virksomhetens undersøkelse av saken ble det tydelig at medarbeideren og kollegaen fortalte to forskjellige historier. Ettersom ingen av de øvrige kollegaene kunne bekrefte medarbeiderens versjon, konkluderte virksomheten at den seksuelle trakasseringen ikke var bevist. Medarbeideren var misfornøyd med konklusjonen og klaget til Diskrimineringsnemnda.

Ingen seksuell trakassering på virksomhetens vakt

Virksomheten hadde forebyggende tiltak og reagerte når medarbeideren påsto at han hadde blitt seksuelt trakassert. På denne bakgrunn konkluderte nemnda at virksomheten hadde overholdt sitt ansvar.

Det ble bevist at en intern varslingsordning og etiske retningslinjer var tilgjengelig for alle medarbeidere på intranettet. I tillegg hadde virksomheten årlige medarbeidersamtaler for kartlegging av mobbing og trakassering.

Handlinger for å stoppe eventuell seksuell trakassering hadde blitt tatt raskt. Mest avgjørende var at virksomheten opprettholdt omplasseringen av medarbeideren til en annen arbeidsplass, og at hennes nye leder ble instruert om å varsle eventuell seksuell trakassering. I tillegg ble medarbeideren tilbudt kontakt med bedriftshelsetjenesten, og en rekke samtaler mellom ham og virksomheten fant sted.

IUNO mener

Det er virksomhetens ansvar å implementere forebyggende tiltak og å stoppe seksuell trakassering når det påstås å ha funnet sted. Hvis en medarbeider påstår at seksuell trakassering har funnet sted må virksomheten utføre en undersøkelse. Som denne saken viser vil ikke en negativ konklusjon i en undersøkelse bety at virksomheten har sviktet i sitt ansvar.

Vi har tidligere skrevet om virksomheters ansvar i forbindelse med seksuell trakassering her. Utover et krav om en intern varslingsrutine foreligger det ikke noe krav om hvilke forebyggende tiltak og reaksjoner på seksuell trakassering virksomheter må implementere. IUNO anbefaler at tiltak diskuteres med tillitsvalgte og gjennomgås hyppig.

[Diskrimineringsnemndas avgjørelse i sak 2022/681 av 18 oktober 2022]

En anleggsleder med kunde- og personalansvar innledet et romantisk forhold med en underordnet kollega. Medarbeideren informerte sin nærmeste leder, og lederen omplasserte kollegaen slik at paret ikke skulle jobbe sammen. Kort tid etter dette ble forholdet avsluttet, og medarbeideren varslet virksomheten om at hun hadde trakassert ham seksuelt.

Medarbeideren og hans kone påsto at kollegaen flere ganger dukket opp utenfor hjemmet deres. Etter virksomhetens undersøkelse av saken ble det tydelig at medarbeideren og kollegaen fortalte to forskjellige historier. Ettersom ingen av de øvrige kollegaene kunne bekrefte medarbeiderens versjon, konkluderte virksomheten at den seksuelle trakasseringen ikke var bevist. Medarbeideren var misfornøyd med konklusjonen og klaget til Diskrimineringsnemnda.

Ingen seksuell trakassering på virksomhetens vakt

Virksomheten hadde forebyggende tiltak og reagerte når medarbeideren påsto at han hadde blitt seksuelt trakassert. På denne bakgrunn konkluderte nemnda at virksomheten hadde overholdt sitt ansvar.

Det ble bevist at en intern varslingsordning og etiske retningslinjer var tilgjengelig for alle medarbeidere på intranettet. I tillegg hadde virksomheten årlige medarbeidersamtaler for kartlegging av mobbing og trakassering.

Handlinger for å stoppe eventuell seksuell trakassering hadde blitt tatt raskt. Mest avgjørende var at virksomheten opprettholdt omplasseringen av medarbeideren til en annen arbeidsplass, og at hennes nye leder ble instruert om å varsle eventuell seksuell trakassering. I tillegg ble medarbeideren tilbudt kontakt med bedriftshelsetjenesten, og en rekke samtaler mellom ham og virksomheten fant sted.

IUNO mener

Det er virksomhetens ansvar å implementere forebyggende tiltak og å stoppe seksuell trakassering når det påstås å ha funnet sted. Hvis en medarbeider påstår at seksuell trakassering har funnet sted må virksomheten utføre en undersøkelse. Som denne saken viser vil ikke en negativ konklusjon i en undersøkelse bety at virksomheten har sviktet i sitt ansvar.

Vi har tidligere skrevet om virksomheters ansvar i forbindelse med seksuell trakassering her. Utover et krav om en intern varslingsrutine foreligger det ikke noe krav om hvilke forebyggende tiltak og reaksjoner på seksuell trakassering virksomheter må implementere. IUNO anbefaler at tiltak diskuteres med tillitsvalgte og gjennomgås hyppig.

[Diskrimineringsnemndas avgjørelse i sak 2022/681 av 18 oktober 2022]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

6 juni 2024

From Russia with love

logo
HR-jus

15 mai 2024

Hjelp, vi må på ferie!

logo
HR-jus

8 mai 2024

Sorry not sorry

logo
HR-jus

25 april 2024

Nye sanksjoner vil koste skjorta

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner