NO
HR-jus

Nytt forslag begrenser bruken av innleide medarbeidere

logo
Jusnytt
calendar 27. februar 2022
globus Norge

Midlertidig innleide medarbeidere kan utgjøre praktiske løsninger for bedrifter med et midlertidig eller bransjespesifikt behov. Nå foreslår regjeringen å betraktelig begrense bedrifters tilgang til denne muligheten. Hvis forslaget vedtas vil de foreslåtte reglene medføre at bedrifter kun kan bruke innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak som midlertidige vikarer for andre medarbeidere.

For å gjenspeile at fast ansettelse er ment som den klare hovedregelen i det norske arbeidsmarkedet foreslår regjeringen å begrense bruken av innleide medarbeidere. Forslaget har særlig til intensjon å innføre følgende endringer:

  • Fjerning av retten til å leie inn medarbeidere fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter;
  • Bedre rettighetene til innleide medarbeidere (bl.a. forkorte tidsperioden for når fast ansettelse blir en rettighet);
  • En godkjenningsordning for å bli kvitt useriøse bemanningsforetak

Vi har tatt en nærmere kikk på hver av disse endringene nedenfor:

Fjerning av retten til innleide medarbeidere for å fullføre arbeid av midlertidig karakter

I dag kan bedrifter gjøre bruk av innleide medarbeidere for arbeid av midlertidig karakter, men også i stedet for en annen medarbeider, til praksisarbeid, under visse arbeidsmarkedstiltak eller i idretten. I praksis blir imidlertid innleide medarbeidere for det meste brukt for arbeid av midlertidig karakter, som for eksempel midlertidige prosjekter, og for arbeid i stedet for en annen medarbeider, som for eksempel for medarbeidere på foreldrepermisjon.

Hvis retten til å ta i bruk innleide medarbeidere for arbeid av midlertidig karakter tas bort vil bedrifter i praksis alene sitte igjen med retten til å ta i bruk innleide medarbeidere som en midlertidig erstatning for andre medarbeidere.

Enklere rett til fast ansettelse for innleide medarbeidere

For øyeblikket har innleide medarbeidere rett til fast ansettelse hos innleiebedriften etter et visst antall år, avhengig av hvorfor bemanningsforetaket har blitt brukt. Når tatt i bruk for arbeid av en midlertidig karakter blir dette en rett etter fire år. Når tatt i bruk som en midlertidig erstatning for en annen medarbeider blir dette en rett etter bare tre år.

Ettersom tilgangen til å ta i bruk innleide medarbeidere for arbeid av en midlertidig karakter blir fjernet foreslår regjeringen å korte ned denne perioden til tre år, uavhengig av bakgrunnen for arbeidet.

Ny godkjenningsordning for å bedre arbeidsvilkårene

I dag må bemanningsforetak registrere seg hos Arbeidstilsynet for å kunne drifte lovlig. For å registrere seg må visse krav, som ikke er kvalitative, oppfylles. I motsetning til i Sverige og Danmark har ikke foretakene i Norge noen mulighet for å motta en generell form for lisens eller godkjenning med tanke på kvalitet.

Sett i lys av en betydelig økning av utenlandske innleide medarbeidere, som er særlig sårbare for arbeidslivskriminalitet, har regjeringen sett et behov for en slik godkjenningsordning. De foreslåtte kravene inkluderer blant annet dokumentasjon på at foretaket oppfyller kravene i forhold til HMS, skriftlige arbeidsavtaler, verneombud og yrkesskadeforsikring.

IUNO mener

Hvis forslaget vedtas, vil mange bedrifter miste en betydelig del av arbeidskraften sin. For noen bedrifter vil det gi mening å utvide deres permanente arbeidskraft, som et alternativ til å bruke innleide medarbeidere. For andre bedrifter, og særlig små oppstartsbedrifter med begrenset økonomi, vil dette imidlertid ikke være en mulighet.

Som et alternativ anbefaler IUNO at bedrifter gjør bruk av midlertidig ansettelse. Selv om det også er foreslått endringer til bruken av midlertidig ansettelse, foreligger det ikke for øyeblikket noe forslag om å fjerne mulighet til midlertidig ansettelse for arbeid av en midlertidig karakter. Vi har tidligere skrevet om de foreslåtte endringene for midlertidig ansettelse her.

[Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsnotat 22/272 av 19 januar 2022]

For å gjenspeile at fast ansettelse er ment som den klare hovedregelen i det norske arbeidsmarkedet foreslår regjeringen å begrense bruken av innleide medarbeidere. Forslaget har særlig til intensjon å innføre følgende endringer:

  • Fjerning av retten til å leie inn medarbeidere fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter;
  • Bedre rettighetene til innleide medarbeidere (bl.a. forkorte tidsperioden for når fast ansettelse blir en rettighet);
  • En godkjenningsordning for å bli kvitt useriøse bemanningsforetak

Vi har tatt en nærmere kikk på hver av disse endringene nedenfor:

Fjerning av retten til innleide medarbeidere for å fullføre arbeid av midlertidig karakter

I dag kan bedrifter gjøre bruk av innleide medarbeidere for arbeid av midlertidig karakter, men også i stedet for en annen medarbeider, til praksisarbeid, under visse arbeidsmarkedstiltak eller i idretten. I praksis blir imidlertid innleide medarbeidere for det meste brukt for arbeid av midlertidig karakter, som for eksempel midlertidige prosjekter, og for arbeid i stedet for en annen medarbeider, som for eksempel for medarbeidere på foreldrepermisjon.

Hvis retten til å ta i bruk innleide medarbeidere for arbeid av midlertidig karakter tas bort vil bedrifter i praksis alene sitte igjen med retten til å ta i bruk innleide medarbeidere som en midlertidig erstatning for andre medarbeidere.

Enklere rett til fast ansettelse for innleide medarbeidere

For øyeblikket har innleide medarbeidere rett til fast ansettelse hos innleiebedriften etter et visst antall år, avhengig av hvorfor bemanningsforetaket har blitt brukt. Når tatt i bruk for arbeid av en midlertidig karakter blir dette en rett etter fire år. Når tatt i bruk som en midlertidig erstatning for en annen medarbeider blir dette en rett etter bare tre år.

Ettersom tilgangen til å ta i bruk innleide medarbeidere for arbeid av en midlertidig karakter blir fjernet foreslår regjeringen å korte ned denne perioden til tre år, uavhengig av bakgrunnen for arbeidet.

Ny godkjenningsordning for å bedre arbeidsvilkårene

I dag må bemanningsforetak registrere seg hos Arbeidstilsynet for å kunne drifte lovlig. For å registrere seg må visse krav, som ikke er kvalitative, oppfylles. I motsetning til i Sverige og Danmark har ikke foretakene i Norge noen mulighet for å motta en generell form for lisens eller godkjenning med tanke på kvalitet.

Sett i lys av en betydelig økning av utenlandske innleide medarbeidere, som er særlig sårbare for arbeidslivskriminalitet, har regjeringen sett et behov for en slik godkjenningsordning. De foreslåtte kravene inkluderer blant annet dokumentasjon på at foretaket oppfyller kravene i forhold til HMS, skriftlige arbeidsavtaler, verneombud og yrkesskadeforsikring.

IUNO mener

Hvis forslaget vedtas, vil mange bedrifter miste en betydelig del av arbeidskraften sin. For noen bedrifter vil det gi mening å utvide deres permanente arbeidskraft, som et alternativ til å bruke innleide medarbeidere. For andre bedrifter, og særlig små oppstartsbedrifter med begrenset økonomi, vil dette imidlertid ikke være en mulighet.

Som et alternativ anbefaler IUNO at bedrifter gjør bruk av midlertidig ansettelse. Selv om det også er foreslått endringer til bruken av midlertidig ansettelse, foreligger det ikke for øyeblikket noe forslag om å fjerne mulighet til midlertidig ansettelse for arbeid av en midlertidig karakter. Vi har tidligere skrevet om de foreslåtte endringene for midlertidig ansettelse her.

[Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsnotat 22/272 av 19 januar 2022]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

6 juni 2024

From Russia with love

logo
HR-jus

15 mai 2024

Hjelp, vi må på ferie!

logo
HR-jus

8 mai 2024

Sorry not sorry

logo
HR-jus

25 april 2024

Nye sanksjoner vil koste skjorta

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner