NO
HR-jus

Nye regler skal øke beskyttelsen av varslere etter arbeidsmiljøloven

logo
Jusnytt
calendar 23. januar 2020
globus Norge

Den 1. januar 2020 tredde endringene i retten til å varsle om kritikkverdige forhold i kraft etter arbeidsmiljøloven. De nye reglene har som hovedmål å øke beskyttelsen av varslere ved å oppklare nøkkelbegreper, samtidig som det introduseres en strengere aktivitetsplikt for virksomheter når disse varsles om kritikkverdige forhold.

Betydelige endringer i regelverket om varsling etter arbeidsmiljøloven har blitt vedtatt og tredde i kraft den 1. januar 2020.

Før lovendringen hadde ansatte og innleide arbeidstakere retten til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. De nye reglene klargjør at kritikkverdige forhold er brudd på rettsregler, skriftlige eller fastslåtte etiske retningslinjer eller standarder som kan inkludere, blant annet, risiko mot liv og helse, korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet, sikkerhetsbrudd vedrørende persondata osv.

I tillegg til å utvide omfanget av de som har rett til å varsle, vil de nye reglene også innføre en strengere aktivitetsplikt for virksomheter til å reagere på varsler om kritikkverdige forhold innen rimelig tid. Når ansett som nødvendig vil virksomheter også være pålagt å treffe passende tiltak for å beskytte varsleren mot gjengjeldelse. Ytterligere vil loven gi lettere tilgang til erstatning, i tilfeller hvor varsleren lider av gjengjeldelse.

Vi anbefaler selskaper å gjennomgå deres nåværende retningslinjer og policyer for å sikre at disse er i tråd med de gjeldende reglene om varsling, og de pliktene disse medfører.

Les mer om hvordan IUNO kan hjelpe din virksomhet med alle aspekter om varsling her.

Betydelige endringer i regelverket om varsling etter arbeidsmiljøloven har blitt vedtatt og tredde i kraft den 1. januar 2020.

Før lovendringen hadde ansatte og innleide arbeidstakere retten til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. De nye reglene klargjør at kritikkverdige forhold er brudd på rettsregler, skriftlige eller fastslåtte etiske retningslinjer eller standarder som kan inkludere, blant annet, risiko mot liv og helse, korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet, sikkerhetsbrudd vedrørende persondata osv.

I tillegg til å utvide omfanget av de som har rett til å varsle, vil de nye reglene også innføre en strengere aktivitetsplikt for virksomheter til å reagere på varsler om kritikkverdige forhold innen rimelig tid. Når ansett som nødvendig vil virksomheter også være pålagt å treffe passende tiltak for å beskytte varsleren mot gjengjeldelse. Ytterligere vil loven gi lettere tilgang til erstatning, i tilfeller hvor varsleren lider av gjengjeldelse.

Vi anbefaler selskaper å gjennomgå deres nåværende retningslinjer og policyer for å sikre at disse er i tråd med de gjeldende reglene om varsling, og de pliktene disse medfører.

Les mer om hvordan IUNO kan hjelpe din virksomhet med alle aspekter om varsling her.

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Lignende nytt

logo
HR-jus

26. juni 2020

Medarbeideres fratreden under søksmål kan være mulig

logo
HR-jus

3. juni 2020

Koronavirus: Ny lønnsstøtteordning for bedrifter

logo
HR-jus

15. mai 2020

Permitteringer: Utvelgelseskriterier og innleide medarbeidere

logo
HR-jus

1. mai 2020

Koronavirus: Regjeringens krisepakke til norske bedrifter og medarbeidere

logo
HR-jus

1. mai 2020

Permitteringer under koronakrisen

logo
Corporate HR-jus

1. mai 2020

Den norske krisepakken for koronarammede virksomheter

Arrangementer

logo
HR-jus
2. september 2019

Livestream om omstrukturering i de nordiske landene (engelsk)

logo
HR-jus
2. september 2019

Morgonmøte om omstrukturering i de nordiske landene (engelsk) (København)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT