NO
HR-jus

Koronavirus: Ny lov om utvidelse av kompensasjonsordningen for faste kostnader

logo
Jusnytt
calendar 20. desember 2020
globus Norge

Mange virksomheter sliter fremdeles med seg flytende i det gjeldende økonomiske klimaet. Som følge av den koronavirusets andre bølge har regjeringen vedtatt å utvide kompensasjonsordningen for faste omkostninger, som ble avviklet i august 2020, fra 1 september 2020 til 28 februar 2021. Hensikten med ordningen er å kompensere bedrifter for deres faste og uunngåelige kostnader, som selskapet kan dokumentere. Ordningen vil ikke kompensere medarbeideres lønninger.

I henhold til loven vil kompensasjon kalkuleres for to måneder om gangen basert på følgende formel: bedriftens faste kostnader * prosent av omsetningsfall * justeringsfaktoren. Justeringsfaktoren vil være 0,7 for september og oktober, 0,85 for november og desember og 0,8 for januar og februar.

Bedrifter kan søke om kompensasjon for perioden fra september til desember 2020 den 18 januar 2021. Søknader for januar og februar 2021 kan sendes inn i mars 2021.

Hvilke vilkår må bedrifter overholde for å være berettiget kompensasjon

Vilkårene vil ikke endres med den nye loven. Som tidligere må bedrifter:

 • Være registrert og skattepliktig i Norge
 • Ha medarbeidere
 • Ha et omsetningsfall på minimum 30 % som følge av koronaviruset
 • Kun drive lovlig aktivitet
 • Ikke være under konkursbehandlingHa betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29 februar 2020
 • Levert skattemelding for formues- og inntektsskatt og årsregnskap og øvrige leveringsfrister må være overholdt
 • Ha et bankkontonummer knyttet til bankenes felles konto- og adresseregister
 • Må ha levert etterspurt dokumentasjon i forbindelse med tidligere søknader
 • Ikke ha gjennomført en fisjon etter 1 januar 2020

Bedrifter må være oppmerksomme på at vilkåret om at den ikke kan være under konkursbehandling innebærer at bedriften heller ikke kan ha bedt retten om konkursbehandling eller være registrert som under avvikling i Foretaksregisteret. Dette innebærer videre at bedriftens ledelse ikke kan være ilagt konkurskarantene og at bedriftens kreditorer ikke har sådan en særlig rett til betalinger fra bedriftens konto som medfører at lønnstilskuddet ikke går til det reelle formålet.

Ytterligere er det enkelte næringer som ikke er berettiget kompensasjon, for eksempel flyselskap med norsk driftstillatelse.

Når det åpnes for søknader i januar 2021 kan bedrifter søke om kompensasjon digitalt hos Brønnøysundregistrene. Før søknaden sendes inn må bedrifter benytte godkjent regnskapsfører eller revisor, til å bekrefte søknaden før den sendes inn. Bedriften må i denne sammenheng også kunne dokumentere den fullstendige eierstrukturen til bedriften.

Vi har tidligere sett nærmere på de norske tiltakspakkene for bedrifter påvirket av koronaviruset her.

IUNO mener

IUNO anbefaler at bedrifter forbereder søknaden på forhånd. I den nye ordningen vil kompensasjon først bli utbetalt etter en nøye vurdering og kontroll. For å få utbetalt kompensasjon hurtigere bør bedriften derfor kontakte godkjent revisor eller regnskapsfører og begynne innsamlingen av den nødvendige dokumentasjonen nå.

Bedrifter bør derfor lese nøye gjennom de forskjellige vilkårene før det søkes om kompensasjon, for å unngå krav om tilbakebetaling eller sanksjoner.

[Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 av den 14. december 2020]

I henhold til loven vil kompensasjon kalkuleres for to måneder om gangen basert på følgende formel: bedriftens faste kostnader * prosent av omsetningsfall * justeringsfaktoren. Justeringsfaktoren vil være 0,7 for september og oktober, 0,85 for november og desember og 0,8 for januar og februar.

Bedrifter kan søke om kompensasjon for perioden fra september til desember 2020 den 18 januar 2021. Søknader for januar og februar 2021 kan sendes inn i mars 2021.

Hvilke vilkår må bedrifter overholde for å være berettiget kompensasjon

Vilkårene vil ikke endres med den nye loven. Som tidligere må bedrifter:

 • Være registrert og skattepliktig i Norge
 • Ha medarbeidere
 • Ha et omsetningsfall på minimum 30 % som følge av koronaviruset
 • Kun drive lovlig aktivitet
 • Ikke være under konkursbehandlingHa betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29 februar 2020
 • Levert skattemelding for formues- og inntektsskatt og årsregnskap og øvrige leveringsfrister må være overholdt
 • Ha et bankkontonummer knyttet til bankenes felles konto- og adresseregister
 • Må ha levert etterspurt dokumentasjon i forbindelse med tidligere søknader
 • Ikke ha gjennomført en fisjon etter 1 januar 2020

Bedrifter må være oppmerksomme på at vilkåret om at den ikke kan være under konkursbehandling innebærer at bedriften heller ikke kan ha bedt retten om konkursbehandling eller være registrert som under avvikling i Foretaksregisteret. Dette innebærer videre at bedriftens ledelse ikke kan være ilagt konkurskarantene og at bedriftens kreditorer ikke har sådan en særlig rett til betalinger fra bedriftens konto som medfører at lønnstilskuddet ikke går til det reelle formålet.

Ytterligere er det enkelte næringer som ikke er berettiget kompensasjon, for eksempel flyselskap med norsk driftstillatelse.

Når det åpnes for søknader i januar 2021 kan bedrifter søke om kompensasjon digitalt hos Brønnøysundregistrene. Før søknaden sendes inn må bedrifter benytte godkjent regnskapsfører eller revisor, til å bekrefte søknaden før den sendes inn. Bedriften må i denne sammenheng også kunne dokumentere den fullstendige eierstrukturen til bedriften.

Vi har tidligere sett nærmere på de norske tiltakspakkene for bedrifter påvirket av koronaviruset her.

IUNO mener

IUNO anbefaler at bedrifter forbereder søknaden på forhånd. I den nye ordningen vil kompensasjon først bli utbetalt etter en nøye vurdering og kontroll. For å få utbetalt kompensasjon hurtigere bør bedriften derfor kontakte godkjent revisor eller regnskapsfører og begynne innsamlingen av den nødvendige dokumentasjonen nå.

Bedrifter bør derfor lese nøye gjennom de forskjellige vilkårene før det søkes om kompensasjon, for å unngå krav om tilbakebetaling eller sanksjoner.

[Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 av den 14. december 2020]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Lignende

logo
HR-jus

29 januar 2023

Nye regler om bruken av innleie

logo
Om IUNO HR-jus

11 januar 2023

Ny Head of HR Legal i Sverige

logo
HR-jus

8 januar 2023

Nye regler om deltid har tredd i kraft

logo
HR-jus

11 desember 2022

Nye regler for konsern på vei

logo
HR-jus

27 november 2022

Nye regler for utsendte arbeidstakere

logo
HR-jus

13 november 2022

Ord mot ord, og virksomhetens ord ble nei

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgiver

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfullmektig

Emma

Sandner

Junior juridisk assistent

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Petra

Enmalm

Head of HR Legal, Sweden

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner