NO
HR-jus

Goodbye sailor

logo
Jusnytt
calendar 27. august 2023
globus Norge

Etter en rekke interne varsler ble en medarbeider avskjediget for seksuell trakassering av flere yngre underordnede. Han hadde blant annet gitt 30 år yngre menn klemmer og massasje. Lagmannsretten fant avskjeden av medarbeideren saklig på bakgrunn av de seksuelt trakasserende handlingene, aldersforskjellen og forskjellen i rang.

En skipsarbeider i en ledende stilling var ansvarlig for medarbeiderne på et skips bysse. En av virksomhetens mål var aktivt arbeid for å løse problemstillinger knyttet til utfordret ungdom. Blant annet ga virksomheten ansettelse og opplæring til unge mellom 16 og 25 år. Mange sårbare unge var derfor ansatt hos virksomheten.

To dager før en stor tilstelning mottok virksomheten et varsel, hvor det kom frem at medarbeideren ga uønsket seksuell oppmerksomhet til tre unge varslere. Som følge av omstendighetene besluttet virksomheten å vente med å informere medarbeideren til etter tilstelningen. Under tilstelningen kom medarbeideren i en konflikt med to andre unge medarbeidere som følge av uønsket seksuell oppmerksomhet. Etter å ha involvert seg i konflikten informerte virksomheten medarbeideren om varselet. Virksomheten besluttet å suspendere medarbeideren i påvente av undersøkelser.

Ifølge varselet fra de fem varslerne hadde medarbeideren gitt dem intime klemmer. Han hadde også gitt dem massasje, berørt dem på innsiden av lårene, sendt upassende tekstmeldinger og invitert dem til lugaren sin. I varselet kom det også frem at varslerne hadde informert medarbeideren om at slik oppmerksomhet var uønsket. Medarbeideren hadde blitt irritert, og varslerne følte de måtte unnskylde for å renske luften.

Medarbeideren erkjente at påstandene var sanne, men at dette ikke var seksuelle handlinger, kun handlinger for å vise omsorg. Virksomheten besluttet å avskjedige medarbeideren.

Å gå planken var saklig

Retten konkluderte at avskjeden var saklig. Dette var særlig på bakgrunn av antallet varslere, medarbeiderens ledende stilling og den store aldersforskjellen mellom medarbeideren og varslerne.

Medarbeideren var rundt 30 år eldre enn varslerne, hadde betydelig høyere rang og handlingene hadde funnet sted gjennom en årrekke. Basert på dette og handlingenes natur, måtte dette anses som seksuell trakassering. Retten konkluderte videre at medarbeideren hadde vært kjent med at handlingene var uønskede. De unge varslernes sårbare stilling ble også tillagt vekt.

IUNO mener

Avskjedigelse er en alvorlig sanksjon som krever et alvorlig brudd. Som illustrert av denne saken kan seksuell trakassering føre til en saklig avskjed. Det er imidlertid få eksempler på hva seksuell trakassering kan defineres som i Norge, hvorfor det alltid vil være en individuell vurdering. I denne saken var de spesifikke omstendighetene rundt alder, rang, hyppighet, varighet og handlingene selv tilstrekkelig til å defineres som seksuell trakassering, som sakliggjorde avskjed.

IUNO anbefaler at virksomheter implementerer tiltak for å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen. Før avskjed gis som følge av seksuell trakassering bør virksomheter ta seg tid til å undersøke varselet ordentlig og sikre saklig saksbehandling. Du kan lese mer om virksomheters ansvar i forbindelse med seksuell trakassering her.

[Borgarting lagmannsretts dom av 21. juni 2023 i sak LB-2023-13898]

En skipsarbeider i en ledende stilling var ansvarlig for medarbeiderne på et skips bysse. En av virksomhetens mål var aktivt arbeid for å løse problemstillinger knyttet til utfordret ungdom. Blant annet ga virksomheten ansettelse og opplæring til unge mellom 16 og 25 år. Mange sårbare unge var derfor ansatt hos virksomheten.

To dager før en stor tilstelning mottok virksomheten et varsel, hvor det kom frem at medarbeideren ga uønsket seksuell oppmerksomhet til tre unge varslere. Som følge av omstendighetene besluttet virksomheten å vente med å informere medarbeideren til etter tilstelningen. Under tilstelningen kom medarbeideren i en konflikt med to andre unge medarbeidere som følge av uønsket seksuell oppmerksomhet. Etter å ha involvert seg i konflikten informerte virksomheten medarbeideren om varselet. Virksomheten besluttet å suspendere medarbeideren i påvente av undersøkelser.

Ifølge varselet fra de fem varslerne hadde medarbeideren gitt dem intime klemmer. Han hadde også gitt dem massasje, berørt dem på innsiden av lårene, sendt upassende tekstmeldinger og invitert dem til lugaren sin. I varselet kom det også frem at varslerne hadde informert medarbeideren om at slik oppmerksomhet var uønsket. Medarbeideren hadde blitt irritert, og varslerne følte de måtte unnskylde for å renske luften.

Medarbeideren erkjente at påstandene var sanne, men at dette ikke var seksuelle handlinger, kun handlinger for å vise omsorg. Virksomheten besluttet å avskjedige medarbeideren.

Å gå planken var saklig

Retten konkluderte at avskjeden var saklig. Dette var særlig på bakgrunn av antallet varslere, medarbeiderens ledende stilling og den store aldersforskjellen mellom medarbeideren og varslerne.

Medarbeideren var rundt 30 år eldre enn varslerne, hadde betydelig høyere rang og handlingene hadde funnet sted gjennom en årrekke. Basert på dette og handlingenes natur, måtte dette anses som seksuell trakassering. Retten konkluderte videre at medarbeideren hadde vært kjent med at handlingene var uønskede. De unge varslernes sårbare stilling ble også tillagt vekt.

IUNO mener

Avskjedigelse er en alvorlig sanksjon som krever et alvorlig brudd. Som illustrert av denne saken kan seksuell trakassering føre til en saklig avskjed. Det er imidlertid få eksempler på hva seksuell trakassering kan defineres som i Norge, hvorfor det alltid vil være en individuell vurdering. I denne saken var de spesifikke omstendighetene rundt alder, rang, hyppighet, varighet og handlingene selv tilstrekkelig til å defineres som seksuell trakassering, som sakliggjorde avskjed.

IUNO anbefaler at virksomheter implementerer tiltak for å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen. Før avskjed gis som følge av seksuell trakassering bør virksomheter ta seg tid til å undersøke varselet ordentlig og sikre saklig saksbehandling. Du kan lese mer om virksomheters ansvar i forbindelse med seksuell trakassering her.

[Borgarting lagmannsretts dom av 21. juni 2023 i sak LB-2023-13898]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

logo
HR-jus

25 februar 2024

En lønnsfrys er ikke alltid en dans på roser i Norden

logo
HR-jus

18 februar 2024

Varsler på slakterbenken

logo
HR-jus

28 januar 2024

Sykefravær i Norden

logo
HR-jus

28 januar 2024

Like piloter flyr best

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner