NO
HR-jus

En lønnsfrys er ikke alltid en dans på roser i Norden

logo
Jusnytt
calendar 25. februar 2024
globus Norge, Sverige, Danmark

Mange virksomheter ser på hvordan de kan kutte kostnader og tilpasse sin organisering til den nåværende økonomiske situasjonen. Som ett av mange kostnadsbesparende tiltak innfører noen virksomheter lønnsfrys i en periode. Vi se nærmere på om det er mulig å gjennomføre et slikt tiltak i Norden.

Før man innfører lønnsfrys er det nødvendig å vurdere hva som er avtalt lønn. Arbeidsavtaler kan garantere at lønnen skal øke årlig. En lønnsfrys er en vesentlig endring hvis en årlig økning er garantert individuelt. Vi har beskrevet dette nærmere her.

Andre lønnsvilkår kan også følge av kollektivavtaler.

Kollektivavtaler og lønnsfrys

Hvis det ikke er noen tariffavtale, og lønnsøkning ikke er garantert individuelt, kan virksomhetene i Norden fritt innføre lønnsfrys.

Hvis bedriftene er bundet av tariffavtaler med en fast lønnsøkning, vil ikke lønnsfrys være mulig.

I Sverige og Norge fastsettes lønningene ofte gjennom tariffavtaler. Hvis lønnen fastsettes individuelt eller over de avtalte grensene, kan virksomhetene i Norden innføre lønnsfrys.

I alle land kan det kreves årlige lønnssamtaler uavhengig av lønnsfrys.

IUNO mener

Fremgangsmåten for å innføre lønnsfrys i Norden kan variere, særlig hvis virksomheten er bundet av en tariffavtale. Virksomhetene må være oppmerksomme på de underliggende avtalene – ellers kan en lønnsfrys bli en utilsiktet oppsigelse.

IUNO anbefaler at virksomheter undersøker grundig hva som er avtalt med hver enkelt medarbeider om lønn, før de innfører lønnsfrys. Dersom virksomheten er bundet av en tariffavtale er det særlig viktig å huske på eventuelle faste lønnsøkninger eller lønnssamtaler.

Før man innfører lønnsfrys er det nødvendig å vurdere hva som er avtalt lønn. Arbeidsavtaler kan garantere at lønnen skal øke årlig. En lønnsfrys er en vesentlig endring hvis en årlig økning er garantert individuelt. Vi har beskrevet dette nærmere her.

Andre lønnsvilkår kan også følge av kollektivavtaler.

Kollektivavtaler og lønnsfrys

Hvis det ikke er noen tariffavtale, og lønnsøkning ikke er garantert individuelt, kan virksomhetene i Norden fritt innføre lønnsfrys.

Hvis bedriftene er bundet av tariffavtaler med en fast lønnsøkning, vil ikke lønnsfrys være mulig.

I Sverige og Norge fastsettes lønningene ofte gjennom tariffavtaler. Hvis lønnen fastsettes individuelt eller over de avtalte grensene, kan virksomhetene i Norden innføre lønnsfrys.

I alle land kan det kreves årlige lønnssamtaler uavhengig av lønnsfrys.

IUNO mener

Fremgangsmåten for å innføre lønnsfrys i Norden kan variere, særlig hvis virksomheten er bundet av en tariffavtale. Virksomhetene må være oppmerksomme på de underliggende avtalene – ellers kan en lønnsfrys bli en utilsiktet oppsigelse.

IUNO anbefaler at virksomheter undersøker grundig hva som er avtalt med hver enkelt medarbeider om lønn, før de innfører lønnsfrys. Dersom virksomheten er bundet av en tariffavtale er det særlig viktig å huske på eventuelle faste lønnsøkninger eller lønnssamtaler.

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

logo
HR-jus

18 februar 2024

Varsler på slakterbenken

logo
HR-jus

28 januar 2024

Sykefravær i Norden

logo
HR-jus

28 januar 2024

Like piloter flyr best

logo
HR-jus

17 desember 2023

Overtallighet i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner