NO
HR-jus

Varsler på slakterbenken

logo
Jusnytt
calendar 18. februar 2024
globus Norge

En tillitsvalgt hadde blitt omplassert etter å ha sendt en kritiserende e-post til virksomheten. Selv om e-posten var uformell, utgjorde denne et varsel. Dette var fordi medarbeideren hadde varslet om kritikkverdige forhold.

En tillitsvalgt hos en matprodusent- og slakterivirksomhet bisto en kollega i et møte med virksomheten. Angivelig hadde kollegaen kalt sin nærmeste leder «idiot» og «tufs», hvorfor virksomheten ga ham en muntlig advarsel.

Etter møtet sendte den tillitsvalgte en e-post til virksomheten og uttrykte sjokk over virksomhetens oppførsel. I e-posten beskrev han virksomheten som «dommer, jury og bøddel» og mente denne hadde opptrådt arrogant, ufint og respektløst. Avslutningsvis skrev den tillitsvalgte at han håpte virksomheten forbedret seg i fremtiden og snakket med den ansvarlige.

Som respons på e-posten mottok han en skriftlig advarsel for brudd på virksomhetens arbeidsreglement om hensynsfull adferd. Etter hvert ble den tillitsvalgte også omplassert. Den tillitsvalgte mente omplasseringen var ulovlig gjengjeldelse i forbindelse med varsling. Høyesterett skulle derfor ta stilling til om den tillitsvalgtes e-post utgjorde et varsel.

Du har m@il

Høyesterett fant at medarbeiderens e-post var et varsel. Dette var særlig fordi e-post omhandlet kritikkverdige forhold.

Virksomhetens arbeidsreglement om hensynsfull og korrekt oppførsel måtte anses som en etisk retningslinje. Brudd på etiske retningslinjer kan være kritikkverdige forhold. Ettersom oppførselen den tillitsvalgte beskrev i sin e-post kunne være et brudd på etiske retningslinjer omhandlet den tillitsvalgtes e-post kritikkverdige forhold.

I tillegg mente retten at virksomheten hadde grunn til å oppfatte e-posten som et varsel. Dette var fordi den tillitsvalgte ga klart beskjed om at det han sa ifra om burde følges opp av virksomheten.

IUNO mener

Mange virksomheter tar i bruk særlige interne eller eksterne varslingskanaler. Denne saken illustrerer at varsler sendt på andre måter også vil være et varsel. Det stilles ikke noe krav til format eller fremgangsmåte. Det er heller ikke avgjørende at varsleren konkret informerer om at varselet er et varsel.

IUNO anbefaler derfor at virksomheter er oppmerksomme på all kritikk fra medarbeiderne. Virksomheter bør alltid gjøre en konkret vurdering av om kritikken kan anses som et varsel eller ikke.

[Høyesteretts dom av 21. desember 2023 i sak HR-2023-2430-A]

En tillitsvalgt hos en matprodusent- og slakterivirksomhet bisto en kollega i et møte med virksomheten. Angivelig hadde kollegaen kalt sin nærmeste leder «idiot» og «tufs», hvorfor virksomheten ga ham en muntlig advarsel.

Etter møtet sendte den tillitsvalgte en e-post til virksomheten og uttrykte sjokk over virksomhetens oppførsel. I e-posten beskrev han virksomheten som «dommer, jury og bøddel» og mente denne hadde opptrådt arrogant, ufint og respektløst. Avslutningsvis skrev den tillitsvalgte at han håpte virksomheten forbedret seg i fremtiden og snakket med den ansvarlige.

Som respons på e-posten mottok han en skriftlig advarsel for brudd på virksomhetens arbeidsreglement om hensynsfull adferd. Etter hvert ble den tillitsvalgte også omplassert. Den tillitsvalgte mente omplasseringen var ulovlig gjengjeldelse i forbindelse med varsling. Høyesterett skulle derfor ta stilling til om den tillitsvalgtes e-post utgjorde et varsel.

Du har m@il

Høyesterett fant at medarbeiderens e-post var et varsel. Dette var særlig fordi e-post omhandlet kritikkverdige forhold.

Virksomhetens arbeidsreglement om hensynsfull og korrekt oppførsel måtte anses som en etisk retningslinje. Brudd på etiske retningslinjer kan være kritikkverdige forhold. Ettersom oppførselen den tillitsvalgte beskrev i sin e-post kunne være et brudd på etiske retningslinjer omhandlet den tillitsvalgtes e-post kritikkverdige forhold.

I tillegg mente retten at virksomheten hadde grunn til å oppfatte e-posten som et varsel. Dette var fordi den tillitsvalgte ga klart beskjed om at det han sa ifra om burde følges opp av virksomheten.

IUNO mener

Mange virksomheter tar i bruk særlige interne eller eksterne varslingskanaler. Denne saken illustrerer at varsler sendt på andre måter også vil være et varsel. Det stilles ikke noe krav til format eller fremgangsmåte. Det er heller ikke avgjørende at varsleren konkret informerer om at varselet er et varsel.

IUNO anbefaler derfor at virksomheter er oppmerksomme på all kritikk fra medarbeiderne. Virksomheter bør alltid gjøre en konkret vurdering av om kritikken kan anses som et varsel eller ikke.

[Høyesteretts dom av 21. desember 2023 i sak HR-2023-2430-A]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

logo
HR-jus

25 februar 2024

En lønnsfrys er ikke alltid en dans på roser i Norden

logo
HR-jus

28 januar 2024

Sykefravær i Norden

logo
HR-jus

28 januar 2024

Like piloter flyr best

logo
HR-jus

17 desember 2023

Overtallighet i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner