NO
HR-jus

Ubetalte reguleringspremier ble også overført ved virksomhetsoverdragelse

logo
Jusnytt
calendar 28. februar 2021
globus Norge

En virksomhetsoverdragelse av en barnehage medførte at den nye bedriften ble betalingsansvarlig for ukjente reguleringspremier. Den nye bedriften påsto imidlertid at en betalingsplikt for reguleringspremiene var i strid med den Europeiske Unions Domstol sin praksis. Høyesterett fastslo at betalingsforpliktelser for allerede opptjente pensjonsrettigheter ble overført til den nye eieren etter en virksomhetsoverdragelse.

En barnehage hadde inngått en avtale om kommunal tjenestepensjon for sine medarbeidere. Avtalen var omfattet av Sikringsordningen – en ordning som sikrer at nødvendige pensjonspremier blir betalt når bedriften ikke betaler disse. Da pensjonsordningen senere ble erstattet var barnehagen fremdeles forpliktet til å betale reguleringspremier for allerede opptjent pensjon under den opprinnelige pensjonsordningen. Reguleringspremier er premier som dekker ikke-forsikringsbare ytelser, for eksempel regulering av pensjon som følge av alminnelig lønnsutvikling.

Barnehagen betalte imidlertid ikke reguleringspremiene. Sikringsordningen dekket derfor reguleringspremiene for å opprettholde medarbeidernes opptjente pensjonsrettigheter. Etter en virksomhetsoverdragelse reiste Sikringsordningen regresskrav om betaling av reguleringspremier mot den nye bedriften, samt de regresskrav som hadde oppstått før virksomhetsoverdragelsen. Betaling av reguleringspremie var ikke omfattet av avtalen om virksomhetsoverdragelse. Den nye bedriften nektet å betale reguleringspremien, hvorfor Sikringsordningen anla sak mot den nye bedriften.

Den nye bedriften anførte at en betalingsplikt var i strid med EU-domstolens praksis. Den nye bedriften anførte ytterligere at det måtte foreligge et særlig grunnlag for at den nye bedriften skulle holdes ansvarlig for reguleringspremier som var pådratt før virksomhetsoverdragelsen. Sikringsordningen anførte på sin side at den nye bedriften var betalingspliktig etter nasjonal lovgivning, hvorfor EU-domstolens praksis var irrelevant for den aktuelle saken.

Hovedspørsmålet som Høyesterett skulle ta stilling til var derfor hvorvidt den nye bedriften var betalingsansvarlig både for egne pådratte reguleringspremier og reguleringspremier pådratt før virksomhetsoverdragelsen.

Pensjonsrettighetene ble overført ved virksomhetsoverdragelsen

Høyesterett fant at i EU direktivet om virksomhetsoverdragelse vil pensjonsrettigheter som hovedregel ikke overføres under en virksomhetsoverdragelse. Direktiver berettiger imidlertid medlemsstatene å implementere mer fordelaktige regler, som har gjort det mulig for Norge å ha som utgangspunkt at pensjon er inkludert i en virksomhetsoverdragelse. Den Europeiske Unions Domstol sin praksis var derfor ikke relevant.

Ettersom mer fordelaktige regler om rett til pensjon var innført i Norge, og ettersom disse fordelaktige reglene ikke er uttrykkelig begrenset til fremtidig pensjon fant Høyesterett att allerede opptjente pensjonsrettigheter også var omfattet.

På denne bakgrunn fant Høyesterett at plikten til å betale reguleringspremiene var overført til den nye bedriften.

IUNO mener

Den nye bedriften hadde ikke vært kjent med betalingsforpliktelsen under virksomhetsoverdragelsen, og dette var heller ikke regulert i avtalen. Dommen illustrerer hvor viktig det er å gjennomføre en grundig due diligence prosess og å søke passende juridisk rådgivning, da en virksomhetsoverdragelse ellers kan ende opp med å utløse skjulte kostnader for den overtakende enheten.

Hvordan EUs direktiv om virksomhetsoverdragelse har blitt implementert varierer avhengig av medlemsstat. Danmark har for eksempel også implementert mer fordelaktige regler vedrørende pensjon, mens Sverige ikke har det. IUNO anbefaler at bedrifter foretar en grundig undersøkelse av hvilke forpliktelser og rettigheter som foreligger overfor medarbeiderne før det inngås en avtale om virksomhetsoverdragelse.

[Høyesteretts dom av 18 januar 2021 i sak HR-2021-61-A]

En barnehage hadde inngått en avtale om kommunal tjenestepensjon for sine medarbeidere. Avtalen var omfattet av Sikringsordningen – en ordning som sikrer at nødvendige pensjonspremier blir betalt når bedriften ikke betaler disse. Da pensjonsordningen senere ble erstattet var barnehagen fremdeles forpliktet til å betale reguleringspremier for allerede opptjent pensjon under den opprinnelige pensjonsordningen. Reguleringspremier er premier som dekker ikke-forsikringsbare ytelser, for eksempel regulering av pensjon som følge av alminnelig lønnsutvikling.

Barnehagen betalte imidlertid ikke reguleringspremiene. Sikringsordningen dekket derfor reguleringspremiene for å opprettholde medarbeidernes opptjente pensjonsrettigheter. Etter en virksomhetsoverdragelse reiste Sikringsordningen regresskrav om betaling av reguleringspremier mot den nye bedriften, samt de regresskrav som hadde oppstått før virksomhetsoverdragelsen. Betaling av reguleringspremie var ikke omfattet av avtalen om virksomhetsoverdragelse. Den nye bedriften nektet å betale reguleringspremien, hvorfor Sikringsordningen anla sak mot den nye bedriften.

Den nye bedriften anførte at en betalingsplikt var i strid med EU-domstolens praksis. Den nye bedriften anførte ytterligere at det måtte foreligge et særlig grunnlag for at den nye bedriften skulle holdes ansvarlig for reguleringspremier som var pådratt før virksomhetsoverdragelsen. Sikringsordningen anførte på sin side at den nye bedriften var betalingspliktig etter nasjonal lovgivning, hvorfor EU-domstolens praksis var irrelevant for den aktuelle saken.

Hovedspørsmålet som Høyesterett skulle ta stilling til var derfor hvorvidt den nye bedriften var betalingsansvarlig både for egne pådratte reguleringspremier og reguleringspremier pådratt før virksomhetsoverdragelsen.

Pensjonsrettighetene ble overført ved virksomhetsoverdragelsen

Høyesterett fant at i EU direktivet om virksomhetsoverdragelse vil pensjonsrettigheter som hovedregel ikke overføres under en virksomhetsoverdragelse. Direktiver berettiger imidlertid medlemsstatene å implementere mer fordelaktige regler, som har gjort det mulig for Norge å ha som utgangspunkt at pensjon er inkludert i en virksomhetsoverdragelse. Den Europeiske Unions Domstol sin praksis var derfor ikke relevant.

Ettersom mer fordelaktige regler om rett til pensjon var innført i Norge, og ettersom disse fordelaktige reglene ikke er uttrykkelig begrenset til fremtidig pensjon fant Høyesterett att allerede opptjente pensjonsrettigheter også var omfattet.

På denne bakgrunn fant Høyesterett at plikten til å betale reguleringspremiene var overført til den nye bedriften.

IUNO mener

Den nye bedriften hadde ikke vært kjent med betalingsforpliktelsen under virksomhetsoverdragelsen, og dette var heller ikke regulert i avtalen. Dommen illustrerer hvor viktig det er å gjennomføre en grundig due diligence prosess og å søke passende juridisk rådgivning, da en virksomhetsoverdragelse ellers kan ende opp med å utløse skjulte kostnader for den overtakende enheten.

Hvordan EUs direktiv om virksomhetsoverdragelse har blitt implementert varierer avhengig av medlemsstat. Danmark har for eksempel også implementert mer fordelaktige regler vedrørende pensjon, mens Sverige ikke har det. IUNO anbefaler at bedrifter foretar en grundig undersøkelse av hvilke forpliktelser og rettigheter som foreligger overfor medarbeiderne før det inngås en avtale om virksomhetsoverdragelse.

[Høyesteretts dom av 18 januar 2021 i sak HR-2021-61-A]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Lignende

logo
HR-jus

29 januar 2023

Nye regler om bruken av innleie

logo
Om IUNO HR-jus

11 januar 2023

Ny Head of HR Legal i Sverige

logo
HR-jus

8 januar 2023

Nye regler om deltid har tredd i kraft

logo
HR-jus

11 desember 2022

Nye regler for konsern på vei

logo
HR-jus

27 november 2022

Nye regler for utsendte arbeidstakere

logo
HR-jus

13 november 2022

Ord mot ord, og virksomhetens ord ble nei

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgiver

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfullmektig

Emma

Sandner

Junior juridisk assistent

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Petra

Enmalm

Head of HR Legal, Sweden

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner