NO
HR-jus

Ubetalte reguleringspremier ble også overført ved virksomhetsoverdragelse

logo
Jusnytt
calendar 28. februar 2021
globus Norge

En virksomhetsoverdragelse av en barnehage medførte at den nye bedriften ble betalingsansvarlig for ukjente reguleringspremier. Den nye bedriften påsto imidlertid at en betalingsplikt for reguleringspremiene var i strid med den Europeiske Unions Domstol sin praksis. Høyesterett fastslo at betalingsforpliktelser for allerede opptjente pensjonsrettigheter ble overført til den nye eieren etter en virksomhetsoverdragelse.

En barnehage hadde inngått en avtale om kommunal tjenestepensjon for sine medarbeidere. Avtalen var omfattet av Sikringsordningen – en ordning som sikrer at nødvendige pensjonspremier blir betalt når bedriften ikke betaler disse. Da pensjonsordningen senere ble erstattet var barnehagen fremdeles forpliktet til å betale reguleringspremier for allerede opptjent pensjon under den opprinnelige pensjonsordningen. Reguleringspremier er premier som dekker ikke-forsikringsbare ytelser, for eksempel regulering av pensjon som følge av alminnelig lønnsutvikling.

Barnehagen betalte imidlertid ikke reguleringspremiene. Sikringsordningen dekket derfor reguleringspremiene for å opprettholde medarbeidernes opptjente pensjonsrettigheter. Etter en virksomhetsoverdragelse reiste Sikringsordningen regresskrav om betaling av reguleringspremier mot den nye bedriften, samt de regresskrav som hadde oppstått før virksomhetsoverdragelsen. Betaling av reguleringspremie var ikke omfattet av avtalen om virksomhetsoverdragelse. Den nye bedriften nektet å betale reguleringspremien, hvorfor Sikringsordningen anla sak mot den nye bedriften.

Den nye bedriften anførte at en betalingsplikt var i strid med EU-domstolens praksis. Den nye bedriften anførte ytterligere at det måtte foreligge et særlig grunnlag for at den nye bedriften skulle holdes ansvarlig for reguleringspremier som var pådratt før virksomhetsoverdragelsen. Sikringsordningen anførte på sin side at den nye bedriften var betalingspliktig etter nasjonal lovgivning, hvorfor EU-domstolens praksis var irrelevant for den aktuelle saken.

Hovedspørsmålet som Høyesterett skulle ta stilling til var derfor hvorvidt den nye bedriften var betalingsansvarlig både for egne pådratte reguleringspremier og reguleringspremier pådratt før virksomhetsoverdragelsen.

Pensjonsrettighetene ble overført ved virksomhetsoverdragelsen

Høyesterett fant at i EU direktivet om virksomhetsoverdragelse vil pensjonsrettigheter som hovedregel ikke overføres under en virksomhetsoverdragelse. Direktiver berettiger imidlertid medlemsstatene å implementere mer fordelaktige regler, som har gjort det mulig for Norge å ha som utgangspunkt at pensjon er inkludert i en virksomhetsoverdragelse. Den Europeiske Unions Domstol sin praksis var derfor ikke relevant.

Ettersom mer fordelaktige regler om rett til pensjon var innført i Norge, og ettersom disse fordelaktige reglene ikke er uttrykkelig begrenset til fremtidig pensjon fant Høyesterett att allerede opptjente pensjonsrettigheter også var omfattet.

På denne bakgrunn fant Høyesterett at plikten til å betale reguleringspremiene var overført til den nye bedriften.

IUNO mener

Den nye bedriften hadde ikke vært kjent med betalingsforpliktelsen under virksomhetsoverdragelsen, og dette var heller ikke regulert i avtalen. Dommen illustrerer hvor viktig det er å gjennomføre en grundig due diligence prosess og å søke passende juridisk rådgivning, da en virksomhetsoverdragelse ellers kan ende opp med å utløse skjulte kostnader for den overtakende enheten.

Hvordan EUs direktiv om virksomhetsoverdragelse har blitt implementert varierer avhengig av medlemsstat. Danmark har for eksempel også implementert mer fordelaktige regler vedrørende pensjon, mens Sverige ikke har det. IUNO anbefaler at bedrifter foretar en grundig undersøkelse av hvilke forpliktelser og rettigheter som foreligger overfor medarbeiderne før det inngås en avtale om virksomhetsoverdragelse.

[Høyesteretts dom av 18 januar 2021 i sak HR-2021-61-A]

En barnehage hadde inngått en avtale om kommunal tjenestepensjon for sine medarbeidere. Avtalen var omfattet av Sikringsordningen – en ordning som sikrer at nødvendige pensjonspremier blir betalt når bedriften ikke betaler disse. Da pensjonsordningen senere ble erstattet var barnehagen fremdeles forpliktet til å betale reguleringspremier for allerede opptjent pensjon under den opprinnelige pensjonsordningen. Reguleringspremier er premier som dekker ikke-forsikringsbare ytelser, for eksempel regulering av pensjon som følge av alminnelig lønnsutvikling.

Barnehagen betalte imidlertid ikke reguleringspremiene. Sikringsordningen dekket derfor reguleringspremiene for å opprettholde medarbeidernes opptjente pensjonsrettigheter. Etter en virksomhetsoverdragelse reiste Sikringsordningen regresskrav om betaling av reguleringspremier mot den nye bedriften, samt de regresskrav som hadde oppstått før virksomhetsoverdragelsen. Betaling av reguleringspremie var ikke omfattet av avtalen om virksomhetsoverdragelse. Den nye bedriften nektet å betale reguleringspremien, hvorfor Sikringsordningen anla sak mot den nye bedriften.

Den nye bedriften anførte at en betalingsplikt var i strid med EU-domstolens praksis. Den nye bedriften anførte ytterligere at det måtte foreligge et særlig grunnlag for at den nye bedriften skulle holdes ansvarlig for reguleringspremier som var pådratt før virksomhetsoverdragelsen. Sikringsordningen anførte på sin side at den nye bedriften var betalingspliktig etter nasjonal lovgivning, hvorfor EU-domstolens praksis var irrelevant for den aktuelle saken.

Hovedspørsmålet som Høyesterett skulle ta stilling til var derfor hvorvidt den nye bedriften var betalingsansvarlig både for egne pådratte reguleringspremier og reguleringspremier pådratt før virksomhetsoverdragelsen.

Pensjonsrettighetene ble overført ved virksomhetsoverdragelsen

Høyesterett fant at i EU direktivet om virksomhetsoverdragelse vil pensjonsrettigheter som hovedregel ikke overføres under en virksomhetsoverdragelse. Direktiver berettiger imidlertid medlemsstatene å implementere mer fordelaktige regler, som har gjort det mulig for Norge å ha som utgangspunkt at pensjon er inkludert i en virksomhetsoverdragelse. Den Europeiske Unions Domstol sin praksis var derfor ikke relevant.

Ettersom mer fordelaktige regler om rett til pensjon var innført i Norge, og ettersom disse fordelaktige reglene ikke er uttrykkelig begrenset til fremtidig pensjon fant Høyesterett att allerede opptjente pensjonsrettigheter også var omfattet.

På denne bakgrunn fant Høyesterett at plikten til å betale reguleringspremiene var overført til den nye bedriften.

IUNO mener

Den nye bedriften hadde ikke vært kjent med betalingsforpliktelsen under virksomhetsoverdragelsen, og dette var heller ikke regulert i avtalen. Dommen illustrerer hvor viktig det er å gjennomføre en grundig due diligence prosess og å søke passende juridisk rådgivning, da en virksomhetsoverdragelse ellers kan ende opp med å utløse skjulte kostnader for den overtakende enheten.

Hvordan EUs direktiv om virksomhetsoverdragelse har blitt implementert varierer avhengig av medlemsstat. Danmark har for eksempel også implementert mer fordelaktige regler vedrørende pensjon, mens Sverige ikke har det. IUNO anbefaler at bedrifter foretar en grundig undersøkelse av hvilke forpliktelser og rettigheter som foreligger overfor medarbeiderne før det inngås en avtale om virksomhetsoverdragelse.

[Høyesteretts dom av 18 januar 2021 i sak HR-2021-61-A]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Lignende

logo
HR-jus

29 mai 2023

Viktigheten av uforsvarlig oppsigelse

logo
HR-jus

14 mai 2023

Tips om medarbeideres tips

logo
HR-jus

30 april 2023

Når sabotasje ble selv-sabotasje

logo
HR-jus

10 april 2023

Ta på deg sikkerhetsbuksa

logo
HR-jus

10 april 2023

Nye regler for konsern

logo
HR-jus

12 mars 2023

Mangel på informasjon var ikke gjengjeldelse

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Emma

Sandner

Legal manager

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner