NO
HR-jus

Tips om medarbeideres tips

logo
Jusnytt
calendar 14. mai 2023
globus Norge

I en nylig sak hadde to virksomheter gjort trekk i medarbeidernes tips for egne utgifter. Trekk ble gjort på bakgrunn av virksomhetens økte kostnader til skatt og administrasjon. Høyesterett konkluderte at virksomhetens trekk var ulovlig ettersom tipsen var medarbeidernes eiendom.

Medarbeidere ved to hoteller beholdt det fulle beløpet av tips mottatt fra kunder. Medarbeiderne var selv ansvarlige for å innrapportere egen tipsinnkomst til skattemyndighetene. I 2019 trådte imidlertid nye regler om tips i kraft. Etter dette var virksomhetene ansvarlige for å holde en oversikt, innrapportere den individuelle medarbeiderens tipsinnkomst, forskuddstrekk og å betale arbeidsgiveravgift for tipsen.

Som følge av de nye reglene økte begge virksomhetenes kostnader til arbeidsavgift og administrasjon. Som respons til dette endret begge virksomhetene praksis basert på styringsretten sin. Før tipsen ble utbetalt til medarbeiderne gjorde virksomhetene nå trekk i tipsen for de nye utgiftene. Som følge av dette mottok medarbeiderne en mindre andel av tipsen enn tidligere.

Det er ikke gaven, men tanken som teller

Retten konkluderte at virksomhetene ikke kunne gjøre trekk i medarbeidernes tips. Dette var fordi tipsen var medarbeidernes eiendom, ikke virksomhetenes.

Retten fant at kundenes tips ble gitt til medarbeiderne og ikke til virksomhetene. Derfor måtte tipsen bli ansett som en gave til medarbeiderne, og virksomhetene hadde ikke noe krav på tipsen.

I tillegg kunne ikke virksomhetene gjøre trekk i medarbeidernes tips basert på styringsretten, ettersom tips var en innkomstskilde. Selv om tips ikke kunne likestilles med lønn var det likhetstrekk, ettersom tipsing ville være gunstig både for virksomhetene og medarbeiderne. Som et lønnselement har tips en særlig beskyttelse mot virksomhetenes styringsrett. Ethvert trekk i medarbeidernes tips forutsatte derfor samtykke.

IUNO mener

Denne saken tydeliggjør styringsrettens begrensninger i forhold til medarbeideres tips. Andre saker har vist at virksomheter har styringsretten til å nekte tips helt. Virksomheter kan imidlertid ikke gjøre trekk i tipsen for utgifter. Dette er fordi kundenes tips er ment som en gave til medarbeiderne, ikke til virksomhetene.

I forbindelse med tips sitter virksomhetene derfor igjen med alternativene om å nekte tips helt, akseptere de økte kostnadene, eller å innhente medarbeidernes samtykke til trekk. IUNO anbefaler at virksomheter drøfter eventuelt samtykke med medarbeiderne. Medarbeidersamtykke vil også kreve en skriftlig avtale.

[Høyesteretts dom av 20. april 2023 i sak HR-2023-728-A]

Medarbeidere ved to hoteller beholdt det fulle beløpet av tips mottatt fra kunder. Medarbeiderne var selv ansvarlige for å innrapportere egen tipsinnkomst til skattemyndighetene. I 2019 trådte imidlertid nye regler om tips i kraft. Etter dette var virksomhetene ansvarlige for å holde en oversikt, innrapportere den individuelle medarbeiderens tipsinnkomst, forskuddstrekk og å betale arbeidsgiveravgift for tipsen.

Som følge av de nye reglene økte begge virksomhetenes kostnader til arbeidsavgift og administrasjon. Som respons til dette endret begge virksomhetene praksis basert på styringsretten sin. Før tipsen ble utbetalt til medarbeiderne gjorde virksomhetene nå trekk i tipsen for de nye utgiftene. Som følge av dette mottok medarbeiderne en mindre andel av tipsen enn tidligere.

Det er ikke gaven, men tanken som teller

Retten konkluderte at virksomhetene ikke kunne gjøre trekk i medarbeidernes tips. Dette var fordi tipsen var medarbeidernes eiendom, ikke virksomhetenes.

Retten fant at kundenes tips ble gitt til medarbeiderne og ikke til virksomhetene. Derfor måtte tipsen bli ansett som en gave til medarbeiderne, og virksomhetene hadde ikke noe krav på tipsen.

I tillegg kunne ikke virksomhetene gjøre trekk i medarbeidernes tips basert på styringsretten, ettersom tips var en innkomstskilde. Selv om tips ikke kunne likestilles med lønn var det likhetstrekk, ettersom tipsing ville være gunstig både for virksomhetene og medarbeiderne. Som et lønnselement har tips en særlig beskyttelse mot virksomhetenes styringsrett. Ethvert trekk i medarbeidernes tips forutsatte derfor samtykke.

IUNO mener

Denne saken tydeliggjør styringsrettens begrensninger i forhold til medarbeideres tips. Andre saker har vist at virksomheter har styringsretten til å nekte tips helt. Virksomheter kan imidlertid ikke gjøre trekk i tipsen for utgifter. Dette er fordi kundenes tips er ment som en gave til medarbeiderne, ikke til virksomhetene.

I forbindelse med tips sitter virksomhetene derfor igjen med alternativene om å nekte tips helt, akseptere de økte kostnadene, eller å innhente medarbeidernes samtykke til trekk. IUNO anbefaler at virksomheter drøfter eventuelt samtykke med medarbeiderne. Medarbeidersamtykke vil også kreve en skriftlig avtale.

[Høyesteretts dom av 20. april 2023 i sak HR-2023-728-A]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

15 mai 2024

Hjelp, vi må på ferie!

logo
HR-jus

8 mai 2024

Sorry not sorry

logo
HR-jus

25 april 2024

Nye sanksjoner vil koste skjorta

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

logo
HR-jus

25 februar 2024

En lønnsfrys er ikke alltid en dans på roser i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner