NO
HR-jus

The heir and the spare, a family affair

logo
Jusnytt
calendar 30. oktober 2022
globus Norge

Driften av en virksomhet kan være utfordrende, men særlig når ledelsen består av familiemedlemmer som må oppsi hverandre. I en nylig sak fant retten en oppsigelse mellom brødre i en familieeid virksomhet saklig. Dette var fordi medarbeideren unngikk samarbeid og gjorde arbeidsmiljøet uutholdelig.

En administrasjonssjef arbeidet for sin far i en familieeid fiskerivirksomhet som faren hans hadde opprettet. Broren hans var daglig leder, mens faren hans var virksomhetens tekniske sjef. Ettersom faren deres ble eldre og virksomheten større, ble overføringen av eierskap en diskusjon. Til medarbeiderens skuffelse bestemte faren at broren hans skulle overta aksjemajoriteten i virksomheten. Begge brødrene ville imidlertid være en del av ledelsen.

Som en direkte konsekvens av farens beslutning ble medarbeideren sykemeldt. Samtidig anla han søksmål for å stoppe broren fra å motta aksjemajoriteten. Under den juridiske tvisten både økte og minsket medarbeiderens sykemelding i prosent flere ganger og omplassering ble forsøkt. Selv om brødrene fremdeles arbeidet sammen snakket de knapt, og ville ikke engang hilse på hverandre. Etter hvert oppsa broren medarbeideren basert på sykefraværet hans og samarbeidsproblemer.

Samarbeid lå ikke i familien

Retten fant oppsigelsen av medarbeideren saklig. Konflikten mellom de to brødrene gjorde samarbeid i ledelsen umulig, og arbeidsmiljøet ble negativt påvirket.

Sykefraværet hans alene var ikke nok til en saklig oppsigelse, men den avgjørende faktoren var medarbeiderens samarbeidsproblemer. Medarbeideren kritiserte ikke bare broren, men også styremedlemmer. Ved aktivt å unngå å komme på kontoret når broren var der og ved å nekte å snakke med ham hadde medarbeideren gjort samarbeid mellom ledelsen umulig.

Konflikten hadde også en negativ effekt på arbeidsmiljøet, og det var ingen indikasjon på at konflikten ville avsluttes. Når medarbeideren var på jobb stilte han spørsmål til ledelsens beslutninger og påtok seg ledelsesoppgaver som ikke falt inn under hans arbeidsbeskrivelse. De andre medarbeiderne fant situasjonen utfordrende, og flere av dem sa de ville slutte.

IUNO mener

Mistillit til ledelsen og ledelsens beslutninger kan i alvorlig grad påvirke virksomhetens drift. Dette er særlig tilfellet hvor samarbeidsproblemer også påvirker arbeidsmiljøet i virksomheten. Det er virksomhetens ansvar å sikre medarbeidernes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. Denne saken viser at samarbeidsproblemer kan være tilstrekkelig for en saklig oppsigelse.

Det er imidlertid viktig å understreke at terskelen for saklige oppsigelser er lavere når medarbeideren er en del av ledelsen. IUNO anbefaler at virksomheter ser til andre alternativer før en beslutning om oppsigelse som følge av samarbeidsproblemer treffes. I denne saken hadde virksomheten allerede forsøkt omplassering, og det var et viktig moment for retten at medarbeideren var en del av ledelsen og at en løsning på konflikten virket usannsynlig.

[Hålogaland lagmannsretts dom i sak LH-2022-4815-2 av 4 oktober 2022]

En administrasjonssjef arbeidet for sin far i en familieeid fiskerivirksomhet som faren hans hadde opprettet. Broren hans var daglig leder, mens faren hans var virksomhetens tekniske sjef. Ettersom faren deres ble eldre og virksomheten større, ble overføringen av eierskap en diskusjon. Til medarbeiderens skuffelse bestemte faren at broren hans skulle overta aksjemajoriteten i virksomheten. Begge brødrene ville imidlertid være en del av ledelsen.

Som en direkte konsekvens av farens beslutning ble medarbeideren sykemeldt. Samtidig anla han søksmål for å stoppe broren fra å motta aksjemajoriteten. Under den juridiske tvisten både økte og minsket medarbeiderens sykemelding i prosent flere ganger og omplassering ble forsøkt. Selv om brødrene fremdeles arbeidet sammen snakket de knapt, og ville ikke engang hilse på hverandre. Etter hvert oppsa broren medarbeideren basert på sykefraværet hans og samarbeidsproblemer.

Samarbeid lå ikke i familien

Retten fant oppsigelsen av medarbeideren saklig. Konflikten mellom de to brødrene gjorde samarbeid i ledelsen umulig, og arbeidsmiljøet ble negativt påvirket.

Sykefraværet hans alene var ikke nok til en saklig oppsigelse, men den avgjørende faktoren var medarbeiderens samarbeidsproblemer. Medarbeideren kritiserte ikke bare broren, men også styremedlemmer. Ved aktivt å unngå å komme på kontoret når broren var der og ved å nekte å snakke med ham hadde medarbeideren gjort samarbeid mellom ledelsen umulig.

Konflikten hadde også en negativ effekt på arbeidsmiljøet, og det var ingen indikasjon på at konflikten ville avsluttes. Når medarbeideren var på jobb stilte han spørsmål til ledelsens beslutninger og påtok seg ledelsesoppgaver som ikke falt inn under hans arbeidsbeskrivelse. De andre medarbeiderne fant situasjonen utfordrende, og flere av dem sa de ville slutte.

IUNO mener

Mistillit til ledelsen og ledelsens beslutninger kan i alvorlig grad påvirke virksomhetens drift. Dette er særlig tilfellet hvor samarbeidsproblemer også påvirker arbeidsmiljøet i virksomheten. Det er virksomhetens ansvar å sikre medarbeidernes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. Denne saken viser at samarbeidsproblemer kan være tilstrekkelig for en saklig oppsigelse.

Det er imidlertid viktig å understreke at terskelen for saklige oppsigelser er lavere når medarbeideren er en del av ledelsen. IUNO anbefaler at virksomheter ser til andre alternativer før en beslutning om oppsigelse som følge av samarbeidsproblemer treffes. I denne saken hadde virksomheten allerede forsøkt omplassering, og det var et viktig moment for retten at medarbeideren var en del av ledelsen og at en løsning på konflikten virket usannsynlig.

[Hålogaland lagmannsretts dom i sak LH-2022-4815-2 av 4 oktober 2022]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

logo
HR-jus

25 februar 2024

En lønnsfrys er ikke alltid en dans på roser i Norden

logo
HR-jus

18 februar 2024

Varsler på slakterbenken

logo
HR-jus

28 januar 2024

Sykefravær i Norden

logo
HR-jus

28 januar 2024

Like piloter flyr best

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner