NO
Aviation

Streik i søsterselskapet

logo
Jusnytt
calendar 12. juni 2024
globus Danmark

Dansk Vestre Landsrett har i en ny kjennelse fastslått at en streik i et flyselskaps søsterselskap kan anses som en ekstraordinær omstendighet utenfor flyselskapets kontroll – selv om selskapene deler et felles navn.

En gruppe passasjerer skulle reise fra Aalborg til Oslo via København. Flyet deres ble kansellert på grunn av en ulovlig streik fra bakkehåndteringspersonell, som var ansatt i et søsterselskap tilknyttet flyselskapet og som delvis hadde samme navn som flyselskapet. Spørsmålet var om streiken kunne anses som en ekstraordinær omstendighet utenfor flyselskapets kontroll som kunne frita flyselskapet fra et erstatningskrav.

Intern eller ekstern

Retten konkluderte med at kanselleringen skyldtes eksterne hendelser utenfor flyselskapets kontroll. Retten bemerket at:

  • Streiken var ikke annonsert.
  • Flyselskapet og bakkehåndteringsselskapet hadde samme morselskap, men ingen innflytelse på hverandre.
  • Bakkehåndteringspersonalet håndterte også bagasje for en rekke andre flyselskaper på like vilkår som det saksøkte flyselskapet.

På denne bakgrunn fant Vestre Landsrett at streiken var en ekstraordinær omstendighet. Østre Landsrett hadde tidligere kommet til motsatt konklusjon i en lignende sak. Forskjellen var at det i denne saken ble fremlagt tilstrekkelig bevis overfor retten om at de to selskapene opererte uavhengig av hverandre – selv om de delvis delte samme navn.

IUNO mener

Saken viser at selv om et flyselskap kjøper bakketjenester fra et søsterselskap, bør en streik i søsterselskapet fortsatt anses som en ekstern streik dersom selskapene opererer uavhengig av hverandre.

IUNO anbefaler at flyselskaper som kjøper tjenester fra tilknyttede selskaper, sørger for at dette gjøres på armlengdes avstand og på en slik måte at selskapene opererer uavhengig av hverandre. Dersom dette overholdes, vil en streik i et søsterselskap utgjøre en ekstraordinær omstendighet. På denne måten vil flyselskapet være fritatt fra plikten til å betale erstatning som følge av streiken.

[Den danske Vestre Landsretts kjennelse av 23. april 2024 i sak BS-31914/2023-VLR]

En gruppe passasjerer skulle reise fra Aalborg til Oslo via København. Flyet deres ble kansellert på grunn av en ulovlig streik fra bakkehåndteringspersonell, som var ansatt i et søsterselskap tilknyttet flyselskapet og som delvis hadde samme navn som flyselskapet. Spørsmålet var om streiken kunne anses som en ekstraordinær omstendighet utenfor flyselskapets kontroll som kunne frita flyselskapet fra et erstatningskrav.

Intern eller ekstern

Retten konkluderte med at kanselleringen skyldtes eksterne hendelser utenfor flyselskapets kontroll. Retten bemerket at:

  • Streiken var ikke annonsert.
  • Flyselskapet og bakkehåndteringsselskapet hadde samme morselskap, men ingen innflytelse på hverandre.
  • Bakkehåndteringspersonalet håndterte også bagasje for en rekke andre flyselskaper på like vilkår som det saksøkte flyselskapet.

På denne bakgrunn fant Vestre Landsrett at streiken var en ekstraordinær omstendighet. Østre Landsrett hadde tidligere kommet til motsatt konklusjon i en lignende sak. Forskjellen var at det i denne saken ble fremlagt tilstrekkelig bevis overfor retten om at de to selskapene opererte uavhengig av hverandre – selv om de delvis delte samme navn.

IUNO mener

Saken viser at selv om et flyselskap kjøper bakketjenester fra et søsterselskap, bør en streik i søsterselskapet fortsatt anses som en ekstern streik dersom selskapene opererer uavhengig av hverandre.

IUNO anbefaler at flyselskaper som kjøper tjenester fra tilknyttede selskaper, sørger for at dette gjøres på armlengdes avstand og på en slik måte at selskapene opererer uavhengig av hverandre. Dersom dette overholdes, vil en streik i et søsterselskap utgjøre en ekstraordinær omstendighet. På denne måten vil flyselskapet være fritatt fra plikten til å betale erstatning som følge av streiken.

[Den danske Vestre Landsretts kjennelse av 23. april 2024 i sak BS-31914/2023-VLR]

Motta nyhetsbrevet vårt

Aage

Krogh

Partner

Lignende

logo
Aviation

22 mai 2024

Plutselig sykdom var en uvanlig omstendighet

logo
Aviation

1 mai 2024

Bevisbyrde for betaling

logo
Aviation

10 april 2024

Refusjon via reisebyrå

logo
Aviation

20 mars 2024

Utsikt til seks timers forsinkelse – ingen kompensasjon

logo
Aviation

26 februar 2024

Kansellerte flybilletter resulterte i nektet ombordstigning

logo
Aviation

16 februar 2024

Automatisk ombookingssystem anerkjent som en rimelig forholdsregel

Laget

Aage

Krogh

Partner

Adam

Harding Ryyd Lange

Juridisk assistent

Amalie

Bjerre Hilmand

Juridisk rådgiver

Amalie

Sofie Sveen Kvam

Juridisk assistent

Amanda

Jepsen Bregnhardt

Juridisk assistent

Andrea

Brix Danielsen

Juridisk rådgiver

Anna

Bonander

Juridisk rådgiver

Anna

Kreutzmann

Senior juridisk assistent

Anne

Voigt Kjær

Senior juridisk assistent

Anton

Winther Hansen

Juridisk rådgiver

Ashley

Kristine Morton

Juridisk rådgiver

Benedicte

Rodian

Senior juridisk assistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgiver

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk assistent

Cille

Fahnø

Senior juridisk assistent

Clara

Caballero Stephensen

Juridisk assistent

Ellen

Priess-Hansen

Juridisk assistent

Elvira

Feline Basse Schougaard

Senior juridisk rådgiver

Ema

Besic-Ahmetagic

Junior juridisk rådgiver

Emma

Engvang Hansen

Juridisk assistent

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Juridisk rådgiver

Frederikke

Kirkegaard Thalund

Juridisk assistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Senior juridisk assistent

Frida

Aas Ahlquist

Juridisk assistent

Frida

Assarson

Juridisk rådgiver

Gustav

Vestergaard

Senior juridisk assistent

Hanna

Honerød Augestad

Junior juridisk rådgiver

Isabella

Rocio Nielsen

Junior juridisk rådgiver

Johanne

Berner Nielsen

Senior juridisk assistent

Kaisa

Nova Ordell Guldbrand Thygaard

Junior juridisk rådgiver

Karl Emil

Tang Nielsen

Juridisk assistent

Karoline

Halfdan Petersen

Legal manager

Karoline

Nordved

Juridisk assistent

Laura

Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mathias

Bech Linaa

Junior juridisk rådgiver

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager

Rosa

Gilliam-Vigh

Juridisk rådgiver

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Selma

Klinker Brodersen

Junior juridisk rådgiver

Silje

Moen Knutsen

Junior juridisk rådgiver

Sille

Lyng Mejding

Juridisk rådgiver

Simone

Bjergskov Nielsen

Juridisk assistent

Sofija

Cabrilo

Juridisk assistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgiver

Stine

Bank Olstrøm

Senior juridisk assistent