NO
Aviation

Plutselig sykdom var en uvanlig omstendighet

logo
Jusnytt
calendar 22. mai 2024
globus Norge

En passasjer krevde kompensasjon for forsinket flyreise. Forsinkelsen skyldtes plutselig sykdom blant kabinpersonalet og koronavirusrelaterte faktorer. Retten konkluderte med at det var en ekstraordinær omstendighet som gjorde det umulig å fullføre reisen.

En flyvning ble forsinket med mer enn tre timer på grunn av en tidligere rotasjonsforsinkelse. Ved den tidligere rotasjonen ble et kabinbesetningsmedlem syk 45 minutter før avgang. Dette skapte utfordringer da det ikke var tilstrekkelig med vikarer tilgjengelig på grunn av høyt fravær som følge av et stort utbrudd av koronaviruset. Totalt 94 kabinansatte var sykemeldt denne dagen.

Et overraskende utbrudd

Normalt regnes ikke sykdom blant flyselskapets kabinpersonale som en uvanlig omstendighet, ettersom det er en del av flyselskapets normale drift. I denne saken fant imidlertid den norske domstolen at det høye fraværet blant kabinpersonalet på grunn av koronaviruset var en omstendighet utenfor flyselskapets kontroll. Det plutselige utbruddet av sykdommen var avgjørende for rettens avgjørelse. Selv om koronaviruset var godt kjent i 2022, gjorde det plutselige utbruddet av omicron-varianten fraværet så uforutsigbart at de ikke kunne ha forutsett det på forhånd.

IUNO mener

Saken bekrefter at plutselig sykdom anerkjennes som en ekstraordinær omstendighet som gjør det umulig å fullføre reisen. Hvis flyselskapet har iverksatt alle rimelige tiltak, kan ikke passasjerene kreve kompensasjon. IUNO anbefaler at flyselskapene er oppmerksomme på at sykdom blant kabinpersonalet bare kan anses som en uvanlig omstendighet i spesielle situasjoner.

[Forliksrådets dom av 14. desember 2023 i sak F2023-026881]

En flyvning ble forsinket med mer enn tre timer på grunn av en tidligere rotasjonsforsinkelse. Ved den tidligere rotasjonen ble et kabinbesetningsmedlem syk 45 minutter før avgang. Dette skapte utfordringer da det ikke var tilstrekkelig med vikarer tilgjengelig på grunn av høyt fravær som følge av et stort utbrudd av koronaviruset. Totalt 94 kabinansatte var sykemeldt denne dagen.

Et overraskende utbrudd

Normalt regnes ikke sykdom blant flyselskapets kabinpersonale som en uvanlig omstendighet, ettersom det er en del av flyselskapets normale drift. I denne saken fant imidlertid den norske domstolen at det høye fraværet blant kabinpersonalet på grunn av koronaviruset var en omstendighet utenfor flyselskapets kontroll. Det plutselige utbruddet av sykdommen var avgjørende for rettens avgjørelse. Selv om koronaviruset var godt kjent i 2022, gjorde det plutselige utbruddet av omicron-varianten fraværet så uforutsigbart at de ikke kunne ha forutsett det på forhånd.

IUNO mener

Saken bekrefter at plutselig sykdom anerkjennes som en ekstraordinær omstendighet som gjør det umulig å fullføre reisen. Hvis flyselskapet har iverksatt alle rimelige tiltak, kan ikke passasjerene kreve kompensasjon. IUNO anbefaler at flyselskapene er oppmerksomme på at sykdom blant kabinpersonalet bare kan anses som en uvanlig omstendighet i spesielle situasjoner.

[Forliksrådets dom av 14. desember 2023 i sak F2023-026881]

Motta nyhetsbrevet vårt

Aage

Krogh

Partner

Lignende

logo
Aviation

12 juni 2024

Streik i søsterselskapet

logo
Aviation

1 mai 2024

Bevisbyrde for betaling

logo
Aviation

10 april 2024

Refusjon via reisebyrå

logo
Aviation

20 mars 2024

Utsikt til seks timers forsinkelse – ingen kompensasjon

logo
Aviation

26 februar 2024

Kansellerte flybilletter resulterte i nektet ombordstigning

logo
Aviation

16 februar 2024

Automatisk ombookingssystem anerkjent som en rimelig forholdsregel

Laget

Aage

Krogh

Partner

Adam

Harding Ryyd Lange

Junior juridisk assistent

Amalie

Bjerre Hilmand

Juridisk rådgiver

Amalie

Sofie Sveen Kvam

Juridisk assistent

Amanda

Jepsen Bregnhardt

Juridisk assistent

Andrea

Brix Danielsen

Juridisk rådgiver

Anna

Bonander

Junior juridisk rådgiver

Anna

Kreutzmann

Senior juridisk assistent

Anne

Poulsen

Senior juridisk rådgiver

Anne

Voigt Kjær

Senior juridisk assistent

Anton

Winther Hansen

Juridisk rådgiver

Ashley

Kristine Morton

Juridisk rådgiver

Benedicte

Rodian

Juridisk assistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgiver

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk assistent

Cille

Fahnø

Senior juridisk assistent

Clara

Caballero Stephensen

Juridisk assistent

Ellen

Priess-Hansen

Juridisk assistent

Elvira

Feline Basse Schougaard

Senior juridisk rådgiver

Ema

Besic-Ahmetagic

Junior juridisk rådgiver

Emma

Engvang Hansen

Juridisk assistent

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Juridisk rådgiver

Frederik

Dybro Mikkelsen

Juridisk assistent

Frederikke

Kirkegaard Thalund

Juridisk assistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Senior juridisk assistent

Frida

Aas Ahlquist

Juridisk assistent

Frida

Assarson

Juridisk rådgiver

Gustav

Vestergaard

Juridisk assistent

Hanna

Honerød Augestad

Junior juridisk rådgiver

Ida

Ralfkiær Rask

Juridisk assistent

Isabella

Graae Norsker

Junior juridisk rådgiver

Isabella

Rocio Nielsen

Junior juridisk rådgiver

Johanne

Berner Nielsen

Juridisk assistent

Kaisa

Nova Ordell Guldbrand Thygaard

Junior juridisk rådgiver

Karl Emil

Tang Nielsen

Juridisk assistent

Karoline

Halfdan Petersen

Legal manager

Karoline

Nordved

Junior juridisk assistent

Laura

Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mathias

Bech Linaa

Junior juridisk rådgiver

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager (permisjon)

Rosa

Gilliam-Vigh

Juridisk rådgiver

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Selma

Klinker Brodersen

Junior juridisk rådgiver

Silje

Moen Knutsen

Junior juridisk rådgiver

Sille

Lyng Mejding

Juridisk rådgiver

Simone

Bjergskov Nielsen

Juridisk assistent

Sofija

Cabrilo

Juridisk assistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgiver

Stine

Bank Olstrøm

Juridisk assistent