NO
Aviation

Bevisbyrde for betaling

logo
Jusnytt
calendar 1. mai 2024
globus Danmark

Etter en kansellert flytur, var en gruppe passasjerer og et flyselskap uenige om hvorvidt flyselskapet hadde utstedt refusjon eller ikke. Normalt er det opp til flyselskapet å dokumentere at betalingen er gjennomført – men i en nylig dom gjorde den danske Østre Landsret det klart at bevisbyrden ikke utelukkende hviler på flyselskapet.

En gruppe flypassasjerer hadde flyturen sin kansellert. Passasjerene kreve refusjon for flybillettene sine, men flyselskapet hevdet at billettene allerede var blitt refundert. Dette ble gjort via en overføring til det samme betalingskortet som ble brukt til å kjøpe billettene.

Ansvar for dokumentasjon

Østre Landsret besluttet at passasjerene hadde ansvaret for å bevise mangelen på refusjon, spesielt siden flyselskapet allerede hadde fremlagt dokumentasjon som viste at overføringen var gjennomført. Derfor kunne ikke passasjerene bare benekte å ha mottatt betalingen. Retten fant derfor bevist at en refusjon hadde funnet sted.

Retten understreket at flyselskapet hadde refundert til betalingskortet som ble brukt til å kjøpe billettene, og at de kunne henvise til en rekke utskrifter fra sitt interne system. Retten tok også hensyn til at flyselskapet oppmuntret passasjerene til å kontakte banken sin for å finne betalingen. Imidlertid gjorde passasjerene aldri dette.

IUNO mener

Saken viser at det er passasjerenes ansvar å dokumentere at de ikke har mottatt refusjon hvis flyselskapet har fremlagt bevis som motsier dette.

IUNO anbefaler at flyselskaper tar hensyn til denne dommen når en passasjer benekter å ha mottatt refusjon. Dommen indikerer at det kan være tilstrekkelig for flyselskapet å bevise at en refusjon er gjennomført til det kortet passasjerene brukte for betalingen. Dette har betydelige praktiske implikasjoner, da refusjoner for flybilletter vanligvis skjer automatisk.

[Østre Landsrets dom av 26. januar 2024, i sak BS-40185/2023-OLR]

En gruppe flypassasjerer hadde flyturen sin kansellert. Passasjerene kreve refusjon for flybillettene sine, men flyselskapet hevdet at billettene allerede var blitt refundert. Dette ble gjort via en overføring til det samme betalingskortet som ble brukt til å kjøpe billettene.

Ansvar for dokumentasjon

Østre Landsret besluttet at passasjerene hadde ansvaret for å bevise mangelen på refusjon, spesielt siden flyselskapet allerede hadde fremlagt dokumentasjon som viste at overføringen var gjennomført. Derfor kunne ikke passasjerene bare benekte å ha mottatt betalingen. Retten fant derfor bevist at en refusjon hadde funnet sted.

Retten understreket at flyselskapet hadde refundert til betalingskortet som ble brukt til å kjøpe billettene, og at de kunne henvise til en rekke utskrifter fra sitt interne system. Retten tok også hensyn til at flyselskapet oppmuntret passasjerene til å kontakte banken sin for å finne betalingen. Imidlertid gjorde passasjerene aldri dette.

IUNO mener

Saken viser at det er passasjerenes ansvar å dokumentere at de ikke har mottatt refusjon hvis flyselskapet har fremlagt bevis som motsier dette.

IUNO anbefaler at flyselskaper tar hensyn til denne dommen når en passasjer benekter å ha mottatt refusjon. Dommen indikerer at det kan være tilstrekkelig for flyselskapet å bevise at en refusjon er gjennomført til det kortet passasjerene brukte for betalingen. Dette har betydelige praktiske implikasjoner, da refusjoner for flybilletter vanligvis skjer automatisk.

[Østre Landsrets dom av 26. januar 2024, i sak BS-40185/2023-OLR]

Motta nyhetsbrevet vårt

Aage

Krogh

Partner

Lignende

logo
Aviation

12 juni 2024

Streik i søsterselskapet

logo
Aviation

22 mai 2024

Plutselig sykdom var en uvanlig omstendighet

logo
Aviation

10 april 2024

Refusjon via reisebyrå

logo
Aviation

20 mars 2024

Utsikt til seks timers forsinkelse – ingen kompensasjon

logo
Aviation

26 februar 2024

Kansellerte flybilletter resulterte i nektet ombordstigning

logo
Aviation

16 februar 2024

Automatisk ombookingssystem anerkjent som en rimelig forholdsregel

Laget

Aage

Krogh

Partner

Adam

Harding Ryyd Lange

Junior juridisk assistent

Amalie

Bjerre Hilmand

Juridisk rådgiver

Amalie

Sofie Sveen Kvam

Juridisk assistent

Amanda

Jepsen Bregnhardt

Juridisk assistent

Andrea

Brix Danielsen

Juridisk rådgiver

Anna

Bonander

Junior juridisk rådgiver

Anna

Kreutzmann

Senior juridisk assistent

Anne

Poulsen

Senior juridisk rådgiver

Anne

Voigt Kjær

Senior juridisk assistent

Anton

Winther Hansen

Juridisk rådgiver

Ashley

Kristine Morton

Juridisk rådgiver

Benedicte

Rodian

Juridisk assistent

Bror

Johan Kristensen

Senior juridisk rådgiver

Chris

Anders Nielsen

Senior juridisk assistent

Cille

Fahnø

Senior juridisk assistent

Clara

Caballero Stephensen

Juridisk assistent

Ellen

Priess-Hansen

Juridisk assistent

Elvira

Feline Basse Schougaard

Senior juridisk rådgiver

Ema

Besic-Ahmetagic

Junior juridisk rådgiver

Emma

Engvang Hansen

Juridisk assistent

Emma

Frøslev Larsen

Legal manager

Fransine

Andersson

Juridisk rådgiver

Frederik

Dybro Mikkelsen

Juridisk assistent

Frederikke

Kirkegaard Thalund

Juridisk assistent

Frederikke

Østerlund Haarder

Senior juridisk assistent

Frida

Aas Ahlquist

Juridisk assistent

Frida

Assarson

Juridisk rådgiver

Gustav

Vestergaard

Juridisk assistent

Hanna

Honerød Augestad

Junior juridisk rådgiver

Ida

Ralfkiær Rask

Juridisk assistent

Isabella

Graae Norsker

Junior juridisk rådgiver

Isabella

Rocio Nielsen

Junior juridisk rådgiver

Johanne

Berner Nielsen

Juridisk assistent

Kaisa

Nova Ordell Guldbrand Thygaard

Junior juridisk rådgiver

Karl Emil

Tang Nielsen

Juridisk assistent

Karoline

Halfdan Petersen

Legal manager

Karoline

Nordved

Junior juridisk assistent

Laura

Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mathias

Bech Linaa

Junior juridisk rådgiver

Maya

Cecillia Jørgensen

Senior juridisk rådgiver

Mie

Lundberg Larsen

Legal manager (permisjon)

Rosa

Gilliam-Vigh

Juridisk rådgiver

Selma

Agopian

Senior EU-advokat

Selma

Klinker Brodersen

Junior juridisk rådgiver

Silje

Moen Knutsen

Junior juridisk rådgiver

Sille

Lyng Mejding

Juridisk rådgiver

Simone

Bjergskov Nielsen

Juridisk assistent

Sofija

Cabrilo

Juridisk assistent

Sophia

Maria Dahl-Jensen

Senior juridisk rådgiver

Stine

Bank Olstrøm

Juridisk assistent