NO
HR-jus

Same, same, but different

logo
Jusnytt
calendar 16. oktober 2022
globus Norge

Det kan være vanskelig å forstå når en virksomhetsoverdragelse finner sted og de særlige reglene er gjeldende. I en nylig sak fant retten at en overdragelse ikke hadde funnet sted etter at en virksomhet mistet en kunde til en konkurrent. Dette var på tross av at konkurrenten utførte samme tjenester, på samme måte, til samme kunde, med noen av de samme medarbeiderne som virksomheten.

En virksomhet som utførte bakketjenester for flyselskaper, oppsa 172 medarbeidere etter å ha mistet kontrakten til en av sine kunder. Virksomheten pleide å utføre tjenester for kunden på 15 forskjellige flyplasser. Etter en anbudsrunde gikk imidlertid bakketjenestene for tre av de 15 flyplassene til en konkurrerende virksomhet.

På grunn av bemanningsmangel ansatte konkurrenten 29 av virksomhetens oppsagte medarbeidere. Som følge av dette forventet 38 andre oppsagte medarbeidere å også bli ansatt, basert på reglene om virksomhetsoverdragelser.

Identitetsforvirring, ikke identitetsoverdragelse

En virksomhetsoverdragelse skjer når en selvstendig økonomisk enhet overdras og beholder sin identitet. Retten konkluderte at en virksomhetsoverdragelse ikke hadde funnet sted fordi det ikke var noen selvstendig økonomisk enhet og fordi identiteten ikke var intakt.

En bakketjenestevirksomhets tjenester består primært av medarbeidernes arbeidskraft og utstyret som tas i bruk. Virksomhetenes primære aktiver er avgjørende for å fastslå om en overdragelse har funnet sted. Retten fant at det ikke hadde vært noen selvstendig økonomisk enhet knyttet til kunden. Virksomheten utførte sine tjenester til mange andre kunder på de tre mistede flyplassene. Hverken medarbeiderne eller utstyret var spesifikke for kundene. Alle medarbeidere utførte de samme tjenestene for alle av virksomhetens kunder ved hjelp av samme utstyr.

På tross av likhetene konkluderte retten at identiteten var endret. Identitetsterskelen måtte være høyere fordi endringen var forårsaket av et anbud. Likevel påpekte retten at konkurrenten hadde ansatt mindre enn 10 % av medarbeiderne. I tillegg hadde ikke konkurrenten overtatt noe av utstyret eller de immaterielle aktivaene. Infrastrukturen var ytterligere eid og ble distribuert av flyplassen. Overdragelsen av identitet var derfor minimal.

IUNO mener

Når det foreligger en risiko for virksomhetsoverdragelse anbefaler IUNO at bedrifter gjør en sak-til-sak-vurdering. Selv om antallet overdratte medarbeidere ikke var tilstrekkelig til å utgjøre en virksomhetsoverdragelse i dette tilfellet kunne andre forhold ha ført til det motsatte resultatet. Faktorer som bransjen eller antallet overførbare aktiver kan spille en avgjørende rolle i vurderingen.

[Gulating lagmannsretts dom i sak LG-2022-13283 av 30. september 2022]

En virksomhet som utførte bakketjenester for flyselskaper, oppsa 172 medarbeidere etter å ha mistet kontrakten til en av sine kunder. Virksomheten pleide å utføre tjenester for kunden på 15 forskjellige flyplasser. Etter en anbudsrunde gikk imidlertid bakketjenestene for tre av de 15 flyplassene til en konkurrerende virksomhet.

På grunn av bemanningsmangel ansatte konkurrenten 29 av virksomhetens oppsagte medarbeidere. Som følge av dette forventet 38 andre oppsagte medarbeidere å også bli ansatt, basert på reglene om virksomhetsoverdragelser.

Identitetsforvirring, ikke identitetsoverdragelse

En virksomhetsoverdragelse skjer når en selvstendig økonomisk enhet overdras og beholder sin identitet. Retten konkluderte at en virksomhetsoverdragelse ikke hadde funnet sted fordi det ikke var noen selvstendig økonomisk enhet og fordi identiteten ikke var intakt.

En bakketjenestevirksomhets tjenester består primært av medarbeidernes arbeidskraft og utstyret som tas i bruk. Virksomhetenes primære aktiver er avgjørende for å fastslå om en overdragelse har funnet sted. Retten fant at det ikke hadde vært noen selvstendig økonomisk enhet knyttet til kunden. Virksomheten utførte sine tjenester til mange andre kunder på de tre mistede flyplassene. Hverken medarbeiderne eller utstyret var spesifikke for kundene. Alle medarbeidere utførte de samme tjenestene for alle av virksomhetens kunder ved hjelp av samme utstyr.

På tross av likhetene konkluderte retten at identiteten var endret. Identitetsterskelen måtte være høyere fordi endringen var forårsaket av et anbud. Likevel påpekte retten at konkurrenten hadde ansatt mindre enn 10 % av medarbeiderne. I tillegg hadde ikke konkurrenten overtatt noe av utstyret eller de immaterielle aktivaene. Infrastrukturen var ytterligere eid og ble distribuert av flyplassen. Overdragelsen av identitet var derfor minimal.

IUNO mener

Når det foreligger en risiko for virksomhetsoverdragelse anbefaler IUNO at bedrifter gjør en sak-til-sak-vurdering. Selv om antallet overdratte medarbeidere ikke var tilstrekkelig til å utgjøre en virksomhetsoverdragelse i dette tilfellet kunne andre forhold ha ført til det motsatte resultatet. Faktorer som bransjen eller antallet overførbare aktiver kan spille en avgjørende rolle i vurderingen.

[Gulating lagmannsretts dom i sak LG-2022-13283 av 30. september 2022]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Lignende

logo
HR-jus

29 mai 2023

Viktigheten av uforsvarlig oppsigelse

logo
HR-jus

14 mai 2023

Tips om medarbeideres tips

logo
HR-jus

30 april 2023

Når sabotasje ble selv-sabotasje

logo
HR-jus

10 april 2023

Ta på deg sikkerhetsbuksa

logo
HR-jus

10 april 2023

Nye regler for konsern

logo
HR-jus

12 mars 2023

Mangel på informasjon var ikke gjengjeldelse

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Emma

Sandner

Legal manager

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner