NO
HR-jus

Permitteringer: Utvelgelseskriterier og innleide medarbeidere

logo
Jusnytt
calendar 15. mai 2020
globus Norge

Under en permitteringsprosess i 2017 var en drilling virksomhet bundet av tariffavtale til å velge ansiennitet som utvelgelseskriterium. I den forbindelse oppsto det en tvist med fagforeningene ettersom innleide medarbeidere var inkludert. Arbeidsretten fant at inkluderingen ikke var i strid med tariffavtalen.

Under permitteringsporsessen motsatte fagforeningene seg at drilling virksomheten inkluderte de innleide, italienske medarbeiderne på ansiennitetslisten. Det var opprettet en særavtale med de innleide medarbeiderne, idet en konflikt med de italienske fagforeningene forhindret virksomheten i å sikre dem norske lønns- og arbeidsvilkår gjennom ansettelse. Avtalen sikret også de innleide medarbeiderne ansiennitet fra da de hadde blitt ansatt ved virksomhetens italienske hovedsete.

Fagforeningene anførte at ansiennitetslisten bare kunne gjelde fast ansatte medarbeidere i virksomheten, og at en inkludering av innleide medarbeidere var i strid med tariffavtalen. Virksomheten anførte at det ikke var snakk om ordinære innleieforhold og at virksomheten i realiteten var arbeidsgiver da beslutningsmyndigheten i spørsmål under arbeidsmiljøloven lå hos virksomheten.

Hovedspørsmålet som Arbeidsretten skulle ta stilling til var om inkluderingen var i strid med tariffavtalen.

Utvelgelsen er en konkret vurdering

Retten fant at utgangspunktet i tariffavtalen var utvelgelse som følge av ansiennitet blant virksomhetens fast ansatte medarbeidere. Imidlertid fant retten at bestemmelsen var skjønnsmessig, ettersom regelen kunne fravikes ved saklig grunn. Virksomheten kunne derfor ta en konkret vurdering ved utvelgelsen. På denne bakgrunn fant Arbeidsretten at det i prinsippet var mulig å inkludere innleide medarbeidere i utvelgelsen.

Det ble videre lagt vekt på at avtalen var varig, og hadde en konkret, situasjonsbetinget bakgrunn. Avtalen kom til da det ikke var mulig å ansette medarbeiderne i den norske avdelingen. Ytterligere la retten vekt på at det i avtalen understrekes at dette var et særtilfelle som følge av den spesielle situasjonen og at avtalen skulle stille medarbeiderne som om de var ansatt i den norske avdelingen.

På denne bakgrunn konkluderte Arbeidsretten at det ikke var i strid med tariffavtalen å inkludere de innleide medarbeiderne på ansiennitetslisten.

IUNO mener

For øyeblikket ser mange virksomheter seg nødt til å permittere sine medarbeidere. Selv om behovet for permittering ikke skyldtes korona er reglene om utvelgelseskriterier og utvelgelseskrets de samme. Både for virksomheter som er bundet av tariffavtale og virksomheter som ikke er det, vil utgangspunktet ofte være at utvelgelse skal skje på bakgrunn av ansiennitet. Unntakelsen til bestemmelsen i denne saken er ikke uvanlig, og dommen illustrerer viktigheten av å ta en konkret vurdering i hver enkelt sak.

IUNO anbefaler virksomheter å ta en konkret vurdering i utvelgelseskretsen, både når det kommer til kriterier og utvalgskrets. Samtidig anbefaler vi kommunikasjon med eventuelle fagforeninger før beslutninger blir tatt.

[Arbeidsrettens dom av 20. april 2020 i sak AR-2020-8]

Under permitteringsporsessen motsatte fagforeningene seg at drilling virksomheten inkluderte de innleide, italienske medarbeiderne på ansiennitetslisten. Det var opprettet en særavtale med de innleide medarbeiderne, idet en konflikt med de italienske fagforeningene forhindret virksomheten i å sikre dem norske lønns- og arbeidsvilkår gjennom ansettelse. Avtalen sikret også de innleide medarbeiderne ansiennitet fra da de hadde blitt ansatt ved virksomhetens italienske hovedsete.

Fagforeningene anførte at ansiennitetslisten bare kunne gjelde fast ansatte medarbeidere i virksomheten, og at en inkludering av innleide medarbeidere var i strid med tariffavtalen. Virksomheten anførte at det ikke var snakk om ordinære innleieforhold og at virksomheten i realiteten var arbeidsgiver da beslutningsmyndigheten i spørsmål under arbeidsmiljøloven lå hos virksomheten.

Hovedspørsmålet som Arbeidsretten skulle ta stilling til var om inkluderingen var i strid med tariffavtalen.

Utvelgelsen er en konkret vurdering

Retten fant at utgangspunktet i tariffavtalen var utvelgelse som følge av ansiennitet blant virksomhetens fast ansatte medarbeidere. Imidlertid fant retten at bestemmelsen var skjønnsmessig, ettersom regelen kunne fravikes ved saklig grunn. Virksomheten kunne derfor ta en konkret vurdering ved utvelgelsen. På denne bakgrunn fant Arbeidsretten at det i prinsippet var mulig å inkludere innleide medarbeidere i utvelgelsen.

Det ble videre lagt vekt på at avtalen var varig, og hadde en konkret, situasjonsbetinget bakgrunn. Avtalen kom til da det ikke var mulig å ansette medarbeiderne i den norske avdelingen. Ytterligere la retten vekt på at det i avtalen understrekes at dette var et særtilfelle som følge av den spesielle situasjonen og at avtalen skulle stille medarbeiderne som om de var ansatt i den norske avdelingen.

På denne bakgrunn konkluderte Arbeidsretten at det ikke var i strid med tariffavtalen å inkludere de innleide medarbeiderne på ansiennitetslisten.

IUNO mener

For øyeblikket ser mange virksomheter seg nødt til å permittere sine medarbeidere. Selv om behovet for permittering ikke skyldtes korona er reglene om utvelgelseskriterier og utvelgelseskrets de samme. Både for virksomheter som er bundet av tariffavtale og virksomheter som ikke er det, vil utgangspunktet ofte være at utvelgelse skal skje på bakgrunn av ansiennitet. Unntakelsen til bestemmelsen i denne saken er ikke uvanlig, og dommen illustrerer viktigheten av å ta en konkret vurdering i hver enkelt sak.

IUNO anbefaler virksomheter å ta en konkret vurdering i utvelgelseskretsen, både når det kommer til kriterier og utvalgskrets. Samtidig anbefaler vi kommunikasjon med eventuelle fagforeninger før beslutninger blir tatt.

[Arbeidsrettens dom av 20. april 2020 i sak AR-2020-8]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Lignende nytt

logo
HR-jus

26. juni 2020

Medarbeideres fratreden under søksmål kan være mulig

logo
HR-jus

3. juni 2020

Koronavirus: Ny lønnsstøtteordning for bedrifter

logo
HR-jus

1. mai 2020

Koronavirus: Regjeringens krisepakke til norske bedrifter og medarbeidere

logo
HR-jus

1. mai 2020

Permitteringer under koronakrisen

logo
Corporate HR-jus

1. mai 2020

Den norske krisepakken for koronarammede virksomheter

logo
HR-jus

26. april 2020

Brudd på lojalitetsplikten var gyldig grunn for avskjedigelse

Arrangementer

logo
HR-jus
2. september 2019

Livestream om omstrukturering i de nordiske landene (engelsk)

logo
HR-jus
2. september 2019

Morgonmøte om omstrukturering i de nordiske landene (engelsk) (København)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT