NO
HR-jus

Nye tiltak for å hjelpe bedrifter å ansette personer fra Ukraina

logo
Jusnytt
calendar 8. mai 2022
globus Norge

Regjeringen har fremsatt et nytt lovforslag som skal gjøre det lettere for bedrifter å ansette personer fra Ukraina. Det bør være raskt og enkelt å komme seg på plass i Norge, hvorfor regjeringen nå foreslår tilpassede regler for personer fra Ukraina. Hvis vedtatt vil personer fra Ukraina få et særlig introduksjonsprogram.

I likhet med Danmark har personer fra Ukraina i Norge fra den 11. mars 2022 blitt omfattet av særlige regler om oppholdstillatelse. Dette innebærer at kollektiv beskyttelse for denne gruppen er midlertidig garantert, slik at ingen personer fra Ukraina også må tilfredsstille de vanlige kravene knyttet til individuell vurdering. Fra det øyeblikk en beslutning om kollektiv beskyttelse blir gitt av de lokale myndighetene kan derfor personer fra Ukraina begynne å jobbe.

Bredere beskyttelse og en mer fleksibel introduksjon til arbeidsmarkedet

I dag vil de som mottar kollektiv beskyttelse både ha en rett og en plikt til å delta i et introduksjonsprogram om norsk språk, arbeidsliv og samfunn. Programmet foregår på heltid og skal minimum vare i tre måneder. Lønnet arbeid kan være en del av programmet.

I følge de nye, foreslåtte reglene bør dette introduksjonsprogrammet – for personer fra Ukraina - være kortere, språkopplæringen mer fleksibel og kompetansekartleggingen bør være et valg heller enn en plikt. Målet er å sikre at personer fra Ukraina, som har et høyt utdannings- og kompetansenivå, deltar i et tilpasset og kortere introduksjonsprogram. I forslaget legges det også opp til at introduksjonsprogrammet skal være en rett, ikke en plikt, for personer med kollektiv beskyttelse.

Ytterligere har kollektiv beskyttelse for øyeblikket vært reservert for personer som har bodd i Ukraina før den 24. februar 2022. I Norge har det imidlertid allerede før krigen vært mange sesongarbeidere og studenter fra Ukraina med midlertidige oppholdstillatelser. Flere personer fra denne gruppen opplever nå oppholdstillatelsen deres utløper, uten mulighet for fornyelse.

Regjeringen foreslår derfor også at den kollektive beskyttelsens rekkevidde bør utvides til å dekke en bredere gruppe. Hvis vedtatt vil sesongarbeidere og studenter fra Ukraina som ankom til Norge før krigen brøt ut også være beskyttet. Dette innebærer at gruppen kan fortsette å jobbe som før krigen, mens de samtidig mottar flere rettigheter – som familiegjenforening.

IUNO mener

Regjeringens forslag er kun en del av de tiltak som sikrer at personer fra Ukraina kommer sikkert på plass i Norge. Bedrifter som ønsker å ansette personer som har fått kollektiv beskyttelse bør imidlertid følge situasjonen løpende for å sikre at eventuelle krav overholdes.

IUNO anbefaler at bedrifter setter seg godt inn i reglene hvis de overveier å ansette personer fra Ukraina. Bedrifter som ønsker å gjøre dette kan også ta kontakt med NAV, som kan sette bedrifter i kontakt med potensielle medarbeidere med riktig kompetanse.

[Justis- og beredskapsdepartementets lovforslag Prop. 107 L av 29. april 2022]

I likhet med Danmark har personer fra Ukraina i Norge fra den 11. mars 2022 blitt omfattet av særlige regler om oppholdstillatelse. Dette innebærer at kollektiv beskyttelse for denne gruppen er midlertidig garantert, slik at ingen personer fra Ukraina også må tilfredsstille de vanlige kravene knyttet til individuell vurdering. Fra det øyeblikk en beslutning om kollektiv beskyttelse blir gitt av de lokale myndighetene kan derfor personer fra Ukraina begynne å jobbe.

Bredere beskyttelse og en mer fleksibel introduksjon til arbeidsmarkedet

I dag vil de som mottar kollektiv beskyttelse både ha en rett og en plikt til å delta i et introduksjonsprogram om norsk språk, arbeidsliv og samfunn. Programmet foregår på heltid og skal minimum vare i tre måneder. Lønnet arbeid kan være en del av programmet.

I følge de nye, foreslåtte reglene bør dette introduksjonsprogrammet – for personer fra Ukraina - være kortere, språkopplæringen mer fleksibel og kompetansekartleggingen bør være et valg heller enn en plikt. Målet er å sikre at personer fra Ukraina, som har et høyt utdannings- og kompetansenivå, deltar i et tilpasset og kortere introduksjonsprogram. I forslaget legges det også opp til at introduksjonsprogrammet skal være en rett, ikke en plikt, for personer med kollektiv beskyttelse.

Ytterligere har kollektiv beskyttelse for øyeblikket vært reservert for personer som har bodd i Ukraina før den 24. februar 2022. I Norge har det imidlertid allerede før krigen vært mange sesongarbeidere og studenter fra Ukraina med midlertidige oppholdstillatelser. Flere personer fra denne gruppen opplever nå oppholdstillatelsen deres utløper, uten mulighet for fornyelse.

Regjeringen foreslår derfor også at den kollektive beskyttelsens rekkevidde bør utvides til å dekke en bredere gruppe. Hvis vedtatt vil sesongarbeidere og studenter fra Ukraina som ankom til Norge før krigen brøt ut også være beskyttet. Dette innebærer at gruppen kan fortsette å jobbe som før krigen, mens de samtidig mottar flere rettigheter – som familiegjenforening.

IUNO mener

Regjeringens forslag er kun en del av de tiltak som sikrer at personer fra Ukraina kommer sikkert på plass i Norge. Bedrifter som ønsker å ansette personer som har fått kollektiv beskyttelse bør imidlertid følge situasjonen løpende for å sikre at eventuelle krav overholdes.

IUNO anbefaler at bedrifter setter seg godt inn i reglene hvis de overveier å ansette personer fra Ukraina. Bedrifter som ønsker å gjøre dette kan også ta kontakt med NAV, som kan sette bedrifter i kontakt med potensielle medarbeidere med riktig kompetanse.

[Justis- og beredskapsdepartementets lovforslag Prop. 107 L av 29. april 2022]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

logo
HR-jus

25 februar 2024

En lønnsfrys er ikke alltid en dans på roser i Norden

logo
HR-jus

18 februar 2024

Varsler på slakterbenken

logo
HR-jus

28 januar 2024

Sykefravær i Norden

logo
HR-jus

28 januar 2024

Like piloter flyr best

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner