NO
HR-jus

Nye regler til hjemmekontor er på vei

logo
Jusnytt
calendar 16 mai 2021
globus Norge

I lys av koronaviruset og økt bruk av fjernarbeid har arbeids- og sosialdepartementet foreslått å endre reglene om hjemmekontor. I dette nyhetsbrevet tar vi en nærmere kikk på endringene av reglene. Den foreslåtte tilsynsmyndigheten til Arbeidstilsynet vil være den endringen som påvirker bedrifter mest.

De nåværende reglene om hjemmekontor tredde i kraft i 2002 og har ikke blitt vesentlig endret siden da. Som følge av den økte bruken av hjemmekontor under koronaviruset har arbeids- og sosialdepartementet nå fremlagt forslag til endring av reglene. Endringene inkluderer:

  • En tydeliggjøring av når medarbeidere jobber hjemmefra. De nåværende reglene inkluderer ikke kortvarig eller “tilfeldig” arbeide hjemmefra. Med det nye forslaget ønsker departementet å endre “tilfeldig” til “sporadisk”, som betyr arbeid som skjer av og til. 

  • Ingen krav om å inngå individuell skriftlig avtale. Kravet om en skriftlig avtale mellom partene vil bestå, men det foreslås å inkludere en unntakelse når hjemmekontoret er pålagt eller anbefalt av norske myndigheter. Når unntaket tas i bruk, må bedriften fremdeles informere medarbeiderne skriftlig. Denne informasjonen må inneholde de samme punktene som i en skriftlig avtale, men bedriften må ikke inngå en individuell avtale med medarbeiderne. Bedriften er også forpliktet til å drøfte den skriftlige informasjonen med de(n) tillitsvalgte før informasjonen gis ut til medarbeiderne.

  • Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. Selv om de nåværende reglene om arbeidsmiljø i forskriften også omfatter det psykososiale arbeidsmiljøet listes det utelukkende opp eksempler knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet. Derfor foreslår departementet å sette ivaretakelse av det psykososiale arbeidsmiljøet inn som eksempel i bestemmelsen, selv om det ikke medfører noen faktisk endring i bedriftens ansvar. 

  • Arbeidstilsynet får tilsynsmyndighet. For øyeblikket kan ikke Arbeidstilsynet føre tilsyn eller gi pålegg for bedrifters manglende overholdelse av reglene. Siden reglenes ikrafttredelse har imidlertid Arbeidstilsynet utarbeidet nye metoder for tilsyn. Departementet foreslår derfor at Arbeidstilsynet gis tilsynsmyndighet ved hjemmekontor, uten å besøke medarbeiderens hjem. 

IUNO mener

På noen områder gir departementets forslag en bedre forståelse av hvordan reglene skal forstås. En stor endring er at Arbeidstilsynet har myndighet til å føre tilsyn ved hjemmekontor, som vil medføre et økt behov for dokumentasjon for bedriftene. De foreslåtte endringene medfører imidlertid ikke noen avgjørende klargjøringer over viktige og praktiske spørsmål for bedriftene, for eksempel hvem som skal bære kostnaden for utstyr til hjemmekontoret.

IUNO anbefaler at bedrifter er oppmerksomme på plikten til ivaretakelsen av et forsvarlig arbeidsmiljø på hjemmekontoret, inkludert utstyret. Selv om det ikke nå, eller i forslaget til endring, eksplisitt er et krav om at bedriften dekker kostnaden til utstyr vil spørsmålet være tett knyttet opp til både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

[Forslag til endring i Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem av 22 april 2021]

De nåværende reglene om hjemmekontor tredde i kraft i 2002 og har ikke blitt vesentlig endret siden da. Som følge av den økte bruken av hjemmekontor under koronaviruset har arbeids- og sosialdepartementet nå fremlagt forslag til endring av reglene. Endringene inkluderer:

  • En tydeliggjøring av når medarbeidere jobber hjemmefra. De nåværende reglene inkluderer ikke kortvarig eller “tilfeldig” arbeide hjemmefra. Med det nye forslaget ønsker departementet å endre “tilfeldig” til “sporadisk”, som betyr arbeid som skjer av og til. 

  • Ingen krav om å inngå individuell skriftlig avtale. Kravet om en skriftlig avtale mellom partene vil bestå, men det foreslås å inkludere en unntakelse når hjemmekontoret er pålagt eller anbefalt av norske myndigheter. Når unntaket tas i bruk, må bedriften fremdeles informere medarbeiderne skriftlig. Denne informasjonen må inneholde de samme punktene som i en skriftlig avtale, men bedriften må ikke inngå en individuell avtale med medarbeiderne. Bedriften er også forpliktet til å drøfte den skriftlige informasjonen med de(n) tillitsvalgte før informasjonen gis ut til medarbeiderne.

  • Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. Selv om de nåværende reglene om arbeidsmiljø i forskriften også omfatter det psykososiale arbeidsmiljøet listes det utelukkende opp eksempler knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet. Derfor foreslår departementet å sette ivaretakelse av det psykososiale arbeidsmiljøet inn som eksempel i bestemmelsen, selv om det ikke medfører noen faktisk endring i bedriftens ansvar. 

  • Arbeidstilsynet får tilsynsmyndighet. For øyeblikket kan ikke Arbeidstilsynet føre tilsyn eller gi pålegg for bedrifters manglende overholdelse av reglene. Siden reglenes ikrafttredelse har imidlertid Arbeidstilsynet utarbeidet nye metoder for tilsyn. Departementet foreslår derfor at Arbeidstilsynet gis tilsynsmyndighet ved hjemmekontor, uten å besøke medarbeiderens hjem. 

IUNO mener

På noen områder gir departementets forslag en bedre forståelse av hvordan reglene skal forstås. En stor endring er at Arbeidstilsynet har myndighet til å føre tilsyn ved hjemmekontor, som vil medføre et økt behov for dokumentasjon for bedriftene. De foreslåtte endringene medfører imidlertid ikke noen avgjørende klargjøringer over viktige og praktiske spørsmål for bedriftene, for eksempel hvem som skal bære kostnaden for utstyr til hjemmekontoret.

IUNO anbefaler at bedrifter er oppmerksomme på plikten til ivaretakelsen av et forsvarlig arbeidsmiljø på hjemmekontoret, inkludert utstyret. Selv om det ikke nå, eller i forslaget til endring, eksplisitt er et krav om at bedriften dekker kostnaden til utstyr vil spørsmålet være tett knyttet opp til både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

[Forslag til endring i Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem av 22 april 2021]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Lignende

logo
HR-jus

11 september 2022

Insideren ble outsideren

logo
HR-jus

28 august 2022

Å utvelge krets, eller å ikke utvelge krets

logo
HR-jus

12 juni 2022

Aleneforsørger kunne stå i stilling tross avskjedigelse

logo
HR-jus

29 mai 2022

Bedrifter fikk ikke gjøre trekke for kostnader i medarbeidernes tips

logo
HR-jus

8 mai 2022

Nye tiltak for å hjelpe bedrifter å ansette personer fra Ukraina

logo
HR-jus

24 april 2022

Nye regler for hjemmekontor

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgiver

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfullmektig

Emma

Sandner

Junior juridisk assistent

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Kommunikasjon assistent

Katrine

Matilde Ahlberg Purhus

Advokatfullmektig

Kirsten

Astrup

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner