NO
HR-jus

Nye regler til hjemmekontor er på vei

logo
Jusnytt
calendar 16 mai 2021
globus Norge

I lys av koronaviruset og økt bruk av fjernarbeid har arbeids- og sosialdepartementet foreslått å endre reglene om hjemmekontor. I dette nyhetsbrevet tar vi en nærmere kikk på endringene av reglene. Den foreslåtte tilsynsmyndigheten til Arbeidstilsynet vil være den endringen som påvirker bedrifter mest.

De nåværende reglene om hjemmekontor tredde i kraft i 2002 og har ikke blitt vesentlig endret siden da. Som følge av den økte bruken av hjemmekontor under koronaviruset har arbeids- og sosialdepartementet nå fremlagt forslag til endring av reglene. Endringene inkluderer:

  • En tydeliggjøring av når medarbeidere jobber hjemmefra. De nåværende reglene inkluderer ikke kortvarig eller “tilfeldig” arbeide hjemmefra. Med det nye forslaget ønsker departementet å endre “tilfeldig” til “sporadisk”, som betyr arbeid som skjer av og til. 

  • Ingen krav om å inngå individuell skriftlig avtale. Kravet om en skriftlig avtale mellom partene vil bestå, men det foreslås å inkludere en unntakelse når hjemmekontoret er pålagt eller anbefalt av norske myndigheter. Når unntaket tas i bruk, må bedriften fremdeles informere medarbeiderne skriftlig. Denne informasjonen må inneholde de samme punktene som i en skriftlig avtale, men bedriften må ikke inngå en individuell avtale med medarbeiderne. Bedriften er også forpliktet til å drøfte den skriftlige informasjonen med de(n) tillitsvalgte før informasjonen gis ut til medarbeiderne.

  • Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. Selv om de nåværende reglene om arbeidsmiljø i forskriften også omfatter det psykososiale arbeidsmiljøet listes det utelukkende opp eksempler knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet. Derfor foreslår departementet å sette ivaretakelse av det psykososiale arbeidsmiljøet inn som eksempel i bestemmelsen, selv om det ikke medfører noen faktisk endring i bedriftens ansvar. 

  • Arbeidstilsynet får tilsynsmyndighet. For øyeblikket kan ikke Arbeidstilsynet føre tilsyn eller gi pålegg for bedrifters manglende overholdelse av reglene. Siden reglenes ikrafttredelse har imidlertid Arbeidstilsynet utarbeidet nye metoder for tilsyn. Departementet foreslår derfor at Arbeidstilsynet gis tilsynsmyndighet ved hjemmekontor, uten å besøke medarbeiderens hjem. 

IUNO mener

På noen områder gir departementets forslag en bedre forståelse av hvordan reglene skal forstås. En stor endring er at Arbeidstilsynet har myndighet til å føre tilsyn ved hjemmekontor, som vil medføre et økt behov for dokumentasjon for bedriftene. De foreslåtte endringene medfører imidlertid ikke noen avgjørende klargjøringer over viktige og praktiske spørsmål for bedriftene, for eksempel hvem som skal bære kostnaden for utstyr til hjemmekontoret.

IUNO anbefaler at bedrifter er oppmerksomme på plikten til ivaretakelsen av et forsvarlig arbeidsmiljø på hjemmekontoret, inkludert utstyret. Selv om det ikke nå, eller i forslaget til endring, eksplisitt er et krav om at bedriften dekker kostnaden til utstyr vil spørsmålet være tett knyttet opp til både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

[Forslag til endring i Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem av 22 april 2021]

De nåværende reglene om hjemmekontor tredde i kraft i 2002 og har ikke blitt vesentlig endret siden da. Som følge av den økte bruken av hjemmekontor under koronaviruset har arbeids- og sosialdepartementet nå fremlagt forslag til endring av reglene. Endringene inkluderer:

  • En tydeliggjøring av når medarbeidere jobber hjemmefra. De nåværende reglene inkluderer ikke kortvarig eller “tilfeldig” arbeide hjemmefra. Med det nye forslaget ønsker departementet å endre “tilfeldig” til “sporadisk”, som betyr arbeid som skjer av og til. 

  • Ingen krav om å inngå individuell skriftlig avtale. Kravet om en skriftlig avtale mellom partene vil bestå, men det foreslås å inkludere en unntakelse når hjemmekontoret er pålagt eller anbefalt av norske myndigheter. Når unntaket tas i bruk, må bedriften fremdeles informere medarbeiderne skriftlig. Denne informasjonen må inneholde de samme punktene som i en skriftlig avtale, men bedriften må ikke inngå en individuell avtale med medarbeiderne. Bedriften er også forpliktet til å drøfte den skriftlige informasjonen med de(n) tillitsvalgte før informasjonen gis ut til medarbeiderne.

  • Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. Selv om de nåværende reglene om arbeidsmiljø i forskriften også omfatter det psykososiale arbeidsmiljøet listes det utelukkende opp eksempler knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet. Derfor foreslår departementet å sette ivaretakelse av det psykososiale arbeidsmiljøet inn som eksempel i bestemmelsen, selv om det ikke medfører noen faktisk endring i bedriftens ansvar. 

  • Arbeidstilsynet får tilsynsmyndighet. For øyeblikket kan ikke Arbeidstilsynet føre tilsyn eller gi pålegg for bedrifters manglende overholdelse av reglene. Siden reglenes ikrafttredelse har imidlertid Arbeidstilsynet utarbeidet nye metoder for tilsyn. Departementet foreslår derfor at Arbeidstilsynet gis tilsynsmyndighet ved hjemmekontor, uten å besøke medarbeiderens hjem. 

IUNO mener

På noen områder gir departementets forslag en bedre forståelse av hvordan reglene skal forstås. En stor endring er at Arbeidstilsynet har myndighet til å føre tilsyn ved hjemmekontor, som vil medføre et økt behov for dokumentasjon for bedriftene. De foreslåtte endringene medfører imidlertid ikke noen avgjørende klargjøringer over viktige og praktiske spørsmål for bedriftene, for eksempel hvem som skal bære kostnaden for utstyr til hjemmekontoret.

IUNO anbefaler at bedrifter er oppmerksomme på plikten til ivaretakelsen av et forsvarlig arbeidsmiljø på hjemmekontoret, inkludert utstyret. Selv om det ikke nå, eller i forslaget til endring, eksplisitt er et krav om at bedriften dekker kostnaden til utstyr vil spørsmålet være tett knyttet opp til både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

[Forslag til endring i Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem av 22 april 2021]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Lignende

logo
HR-jus

29 mai 2023

Viktigheten av uforsvarlig oppsigelse

logo
HR-jus

14 mai 2023

Tips om medarbeideres tips

logo
HR-jus

30 april 2023

Når sabotasje ble selv-sabotasje

logo
HR-jus

10 april 2023

Ta på deg sikkerhetsbuksa

logo
HR-jus

10 april 2023

Nye regler for konsern

logo
HR-jus

12 mars 2023

Mangel på informasjon var ikke gjengjeldelse

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Emma

Sandner

Legal manager

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner