NO
HR-jus

Nye regler for utsendte arbeidstakere

logo
Jusnytt
calendar 27. november 2022
globus Norge

Lik lønn for likt arbeid er en hovedregel i EU. Etter revideringen av EU-direktivet om utsendte arbeidstakere, har også Norge nå sagt seg enig i å endre reglene for utsendte arbeidstakere i Norge. Fra 2023 vil medarbeidere utstasjonert til Norge derfor ha forbedrede rettigheter, da målet er likestilling mellom utstasjonerte- og lokale medarbeidere.

Fordi alle som arbeider i Norge bør – helt eller delvis - arbeide under norske arbeidsvilkår, har regjeringen innført en rekke endringer i reglene om utsendte arbeidstakere i Norge. Ved å endre reglene har Norge implementert EUs reviderte direktiv om utsendte arbeidstakere.

Går inn for likestilling

Medarbeidere utsendt til Norge var allerede berettiget visse rettigheter under de någjeldende reglene. Med endringene vil ytterligere rettigheter for medarbeiderne og forpliktelser for virksomheter innføres. Blant de nye rettighetene og forpliktelsene er:

  • Medarbeidere har nå krav på refusjon for faktiske kostnader i forbindelse med utstasjoneringen, som reiseutgifter og utgifter for kost og losji. Hvis slike utgifter ikke er betegnet som lønn i arbeidsavtalen vil medarbeideren være berettiget refusjon.
  • Medarbeidere på langvarig utstasjonering på mer enn 12 måneder vil være omfattet av flere norske arbeids- og ansettelsesvilkår. Dette vil blant annet inkludere beskyttelse etter de norske reglene om varsling. Langvarig utstasjonering kan forlenges til totalt 18 måneder.
  • Gjennom hele utstasjoneringen skal utsendte medarbeideres lønnslipp, arbeidsavtaler og arbeidstider være tilgjengelige på arbeidsplassen skriftlig.
  • Hvis utsendte medarbeidere blir erstattet av en annen for å utføre samme oppgaver på samme sted, så vil utstasjoneringen bli kalkulert som en total utstasjonering.
  • Når brukervirksomheter utstasjonerer innleide medarbeidere i Norge utenlands, er det bemanningsbyråets ansvar å sikre at medarbeideren er omfattet av vertslandets arbeids- og ansettelsesvilkår.

De nye reglene vil tre i kraft 1. januar 2023, med unntak av de særlige reglene om medarbeidere på langvarig utstasjonering som vil tre i kraft 1. mars 2023.

IUNO mener

Når utstasjoneringen er i Norge, vil deler av arbeidsforholdet være omfattet av norsk lov. Enhver tvist om forhold omfattet av norsk lov vil måtte avgjøres basert på norsk lov. En utstasjonering som overstiger 12 eller, hvis forlenget, 18 måneder, vil øke forholdene som omfattes av norsk lov. Etter 24 måneders utstasjonering antas det at norsk lov vil gjelde fullt ut i alle forhold.

Som følge av dette anbefaler IUNO at virksomheter som utstasjonerer medarbeidere til Norge gjør seg kjent med forhold som er omfattet av norsk lov. Ettersom de nylig implementerte endringene i stor grad påvirker arbeidsvilkårene, er virksomheter ytterligere anbefalt å oppdatere seg på nye rettigheter og forpliktelser.

[Endringer av Forskrift om utsendte arbeidstakere av 28. oktober 2022]

Fordi alle som arbeider i Norge bør – helt eller delvis - arbeide under norske arbeidsvilkår, har regjeringen innført en rekke endringer i reglene om utsendte arbeidstakere i Norge. Ved å endre reglene har Norge implementert EUs reviderte direktiv om utsendte arbeidstakere.

Går inn for likestilling

Medarbeidere utsendt til Norge var allerede berettiget visse rettigheter under de någjeldende reglene. Med endringene vil ytterligere rettigheter for medarbeiderne og forpliktelser for virksomheter innføres. Blant de nye rettighetene og forpliktelsene er:

  • Medarbeidere har nå krav på refusjon for faktiske kostnader i forbindelse med utstasjoneringen, som reiseutgifter og utgifter for kost og losji. Hvis slike utgifter ikke er betegnet som lønn i arbeidsavtalen vil medarbeideren være berettiget refusjon.
  • Medarbeidere på langvarig utstasjonering på mer enn 12 måneder vil være omfattet av flere norske arbeids- og ansettelsesvilkår. Dette vil blant annet inkludere beskyttelse etter de norske reglene om varsling. Langvarig utstasjonering kan forlenges til totalt 18 måneder.
  • Gjennom hele utstasjoneringen skal utsendte medarbeideres lønnslipp, arbeidsavtaler og arbeidstider være tilgjengelige på arbeidsplassen skriftlig.
  • Hvis utsendte medarbeidere blir erstattet av en annen for å utføre samme oppgaver på samme sted, så vil utstasjoneringen bli kalkulert som en total utstasjonering.
  • Når brukervirksomheter utstasjonerer innleide medarbeidere i Norge utenlands, er det bemanningsbyråets ansvar å sikre at medarbeideren er omfattet av vertslandets arbeids- og ansettelsesvilkår.

De nye reglene vil tre i kraft 1. januar 2023, med unntak av de særlige reglene om medarbeidere på langvarig utstasjonering som vil tre i kraft 1. mars 2023.

IUNO mener

Når utstasjoneringen er i Norge, vil deler av arbeidsforholdet være omfattet av norsk lov. Enhver tvist om forhold omfattet av norsk lov vil måtte avgjøres basert på norsk lov. En utstasjonering som overstiger 12 eller, hvis forlenget, 18 måneder, vil øke forholdene som omfattes av norsk lov. Etter 24 måneders utstasjonering antas det at norsk lov vil gjelde fullt ut i alle forhold.

Som følge av dette anbefaler IUNO at virksomheter som utstasjonerer medarbeidere til Norge gjør seg kjent med forhold som er omfattet av norsk lov. Ettersom de nylig implementerte endringene i stor grad påvirker arbeidsvilkårene, er virksomheter ytterligere anbefalt å oppdatere seg på nye rettigheter og forpliktelser.

[Endringer av Forskrift om utsendte arbeidstakere av 28. oktober 2022]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

24 november 2023

Call of duty

logo
HR-jus

12 november 2023

Medarbeideren ble ikke skuet på hårene

logo
HR-jus

29 oktober 2023

Bør han bli eller bør han gå

logo
HR-jus

29 oktober 2023

Mislighold

logo
HR-jus

8 oktober 2023

En oppdragstaker blues

logo
HR-jus

24 september 2023

Når virksomheten ikke var sjefen

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Emma

Sandner

Legal manager

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate

Rikke

Dige Bach

Junior juridisk assistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner