NO
HR-jus

Nye regler for konsern

logo
Jusnytt
calendar 10. april 2023
globus Norge

Stortinget har nylig vedtatt en lovendring som vil implementere en rekke nye forpliktelser for virksomheter. Blant annet vil de nye reglene inkludere økte rettigheter for medarbeidere i konsernvirksomheter. De nye reglene vil tre i kraft fra 1. januar 2024.

I Norge er de fleste av medarbeidernes og virksomhetenes rettigheter og forpliktelser regulert i arbeidsmiljøloven. For regjeringen er det derfor viktig at loven fornyes og styrkes i tråd med samfunnsutviklingen og endringer i norsk arbeidsliv. Basert på dette har stortinget nylig vedtatt betydelige nye regler til loven.

De nye reglene vil tre i kraft fra 1. januar 2024.

Ingen vil være utelatt fra konserngruppen

De nye reglene vil øke medarbeideres rettigheter og virksomheters forpliktelser betydelig når virksomheten er del av et konsern. Virksomhetenes forpliktelser i forbindelse med arbeidsmiljø og drøftelsesplikten vil økes betraktelig. De nye reglene inkluderer:

Som noe nytt vil konsernvirksomheter med 50 eller flere medarbeidere vil bli forpliktet til å etablere et rammeverk for informasjon, samarbeid og drøftelse mellom konsernets virksomheter.

Som noe nytt vil konsernvirksomheter med 50 eller flere medarbeidere vil bli forpliktet til å drøfte endringer som betydelig påvirker en eller flere av konsernets virksomheter med de tillitsvalgte

I dag må virksomheter tilby annet passende arbeid i virksomheten før en medarbeider kan sies opp i en nedbemanningsprosess. Fremover vil konsernvirksomheter være forpliktet til å tilby annet passende arbeid i alle enheter i konsernvirksomheten.

I dag har medarbeidere oppsagt i nedbemanningsprosesser en fortrinnsrett til eventuelle nye, passende stillinger i virksomheten. Fremover vil medarbeidere ha en fortrinnsrett til eventuelle nye, passende stillinger innenfor alle enheter i konsernvirksomheten.

Ansvaret til virksomhetens verneombud vil økes. Fremover vil verneombudet være ansvarlig for å sikre innleide medarbeideres og oppdragstakeres interesser, så vel som medarbeidernes.

Som noe nytt vil virksomheter måtte ha et verneombud når virksomheten jevnlig sysselsetter 5 eller flere medarbeidere. I dag er kravet på 10 eller flere medarbeidere.

Som noe nytt vil virksomheter måtte etablere et arbeidsmiljøutvalg når virksomheten jevnlig sysselsetter 30 eller flere medarbeidere. I dag er kravet på 50 eller flere medarbeidere.

Som noe nytt vil virksomheter være forpliktet til å drøfte behovet for oppdragstakere med de tillitsvalgte årlig, i tillegg til behovet for bruk av innleie, og behovet for deltids- og midlertidig ansettelse.

I dag har midlertidige medarbeidere krav på fast ansettelse etter 4 eller 3 år, avhengig av grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. Fremover, vil midlertidige medarbeidere ha krav på fast ansettelse etter tre år uavhengig av grunnlag.

I dag er den juridiske forskjellen mellom en medarbeider og en oppdragstaker er allerede fastslått av praksis. Sammen med en presumpsjonsregel om medarbeiderstatus vil medarbeiderkonseptet fastslås i lov fremadrettet.

IUNO mener

En rekke av de nye reglene vil påvirke konsernvirksomheter. De nye reglene gir imidlertid et viktig unntak. Kun virksomheter i Norge vil være omfattet av de nye forpliktelsene. Konsernvirksomheter vil derfor alene måtte tilby annet passende arbeid innenfor konsernvirksomhetens enheter i Norge og ikke eventuelle virksomheter i andre land.

De nye reglene vil påvirke virksomheter på flere måter. IUNO anbefaler at virksomheter vurderer å oppdatere sine rutiner for drøftelser med de tillitsvalgte og evaluerer hvorvidt oppdragstakere i realiteten er medarbeidere. Konsernvirksomheter kan også være nødt til å oppdatere standarddokumenter for å reflektere de nye medarbeiderrettighetene. For eksempel den nye fortrinnsretten i oppsigelsesbrevet.

[Endringer til arbeidsmiljøloven av 17. mars 2023]

I Norge er de fleste av medarbeidernes og virksomhetenes rettigheter og forpliktelser regulert i arbeidsmiljøloven. For regjeringen er det derfor viktig at loven fornyes og styrkes i tråd med samfunnsutviklingen og endringer i norsk arbeidsliv. Basert på dette har stortinget nylig vedtatt betydelige nye regler til loven.

De nye reglene vil tre i kraft fra 1. januar 2024.

Ingen vil være utelatt fra konserngruppen

De nye reglene vil øke medarbeideres rettigheter og virksomheters forpliktelser betydelig når virksomheten er del av et konsern. Virksomhetenes forpliktelser i forbindelse med arbeidsmiljø og drøftelsesplikten vil økes betraktelig. De nye reglene inkluderer:

Som noe nytt vil konsernvirksomheter med 50 eller flere medarbeidere vil bli forpliktet til å etablere et rammeverk for informasjon, samarbeid og drøftelse mellom konsernets virksomheter.

Som noe nytt vil konsernvirksomheter med 50 eller flere medarbeidere vil bli forpliktet til å drøfte endringer som betydelig påvirker en eller flere av konsernets virksomheter med de tillitsvalgte

I dag må virksomheter tilby annet passende arbeid i virksomheten før en medarbeider kan sies opp i en nedbemanningsprosess. Fremover vil konsernvirksomheter være forpliktet til å tilby annet passende arbeid i alle enheter i konsernvirksomheten.

I dag har medarbeidere oppsagt i nedbemanningsprosesser en fortrinnsrett til eventuelle nye, passende stillinger i virksomheten. Fremover vil medarbeidere ha en fortrinnsrett til eventuelle nye, passende stillinger innenfor alle enheter i konsernvirksomheten.

Ansvaret til virksomhetens verneombud vil økes. Fremover vil verneombudet være ansvarlig for å sikre innleide medarbeideres og oppdragstakeres interesser, så vel som medarbeidernes.

Som noe nytt vil virksomheter måtte ha et verneombud når virksomheten jevnlig sysselsetter 5 eller flere medarbeidere. I dag er kravet på 10 eller flere medarbeidere.

Som noe nytt vil virksomheter måtte etablere et arbeidsmiljøutvalg når virksomheten jevnlig sysselsetter 30 eller flere medarbeidere. I dag er kravet på 50 eller flere medarbeidere.

Som noe nytt vil virksomheter være forpliktet til å drøfte behovet for oppdragstakere med de tillitsvalgte årlig, i tillegg til behovet for bruk av innleie, og behovet for deltids- og midlertidig ansettelse.

I dag har midlertidige medarbeidere krav på fast ansettelse etter 4 eller 3 år, avhengig av grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. Fremover, vil midlertidige medarbeidere ha krav på fast ansettelse etter tre år uavhengig av grunnlag.

I dag er den juridiske forskjellen mellom en medarbeider og en oppdragstaker er allerede fastslått av praksis. Sammen med en presumpsjonsregel om medarbeiderstatus vil medarbeiderkonseptet fastslås i lov fremadrettet.

IUNO mener

En rekke av de nye reglene vil påvirke konsernvirksomheter. De nye reglene gir imidlertid et viktig unntak. Kun virksomheter i Norge vil være omfattet av de nye forpliktelsene. Konsernvirksomheter vil derfor alene måtte tilby annet passende arbeid innenfor konsernvirksomhetens enheter i Norge og ikke eventuelle virksomheter i andre land.

De nye reglene vil påvirke virksomheter på flere måter. IUNO anbefaler at virksomheter vurderer å oppdatere sine rutiner for drøftelser med de tillitsvalgte og evaluerer hvorvidt oppdragstakere i realiteten er medarbeidere. Konsernvirksomheter kan også være nødt til å oppdatere standarddokumenter for å reflektere de nye medarbeiderrettighetene. For eksempel den nye fortrinnsretten i oppsigelsesbrevet.

[Endringer til arbeidsmiljøloven av 17. mars 2023]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

24 november 2023

Call of duty

logo
HR-jus

12 november 2023

Medarbeideren ble ikke skuet på hårene

logo
HR-jus

29 oktober 2023

Bør han bli eller bør han gå

logo
HR-jus

29 oktober 2023

Mislighold

logo
HR-jus

8 oktober 2023

En oppdragstaker blues

logo
HR-jus

24 september 2023

Når virksomheten ikke var sjefen

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Emma

Sandner

Legal manager

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate

Rikke

Dige Bach

Junior juridisk assistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner