NO
HR-jus

Nye regler for hjemmekontor

logo
Jusnytt
calendar 24. april 2022
globus Norge

Som følger av koronaviruset og en økt bruk av fjernarbeid har regjeringen vedtatt endringer av reglene for hjemmekontoret. Endringene er de første som har blitt introdusert siden reglene om hjemmearbeid trådte i kraft tilbake i 2002. Endringene vil blant annet inkludere utnevnelsen av en ny tilsynsmyndighet og endringer av reglene om arbeidstid.

For første gang siden 2002 vil reglene i forskriften om arbeid utført i arbeidstakers hjem endres. Dette skyldes i høy grad koronaviruset som medførte en økning av bruk og fokus på fjernarbeid og arbeidsvilkårene på hjemmekontoret. Vi tar en nærmere kikk på endringene som vil tre i kraft den 1. juli 2022.

Klargjøring av hva som anses om hjemmearbeid

Reglene om hjemmearbeid er ikke gjeldende for «kortvarig» eller «tilfeldig» arbeide hjemmefra. Nå endres ordet «tilfeldig» til «sporadisk». Endringen av ordet medfører at reglene om hjemmearbeid ikke vil være gjeldende når arbeid hjemmefra kun skjer av og til. Dette kan for eksempel være når medarbeideren noen ganger jobber hjemmefra etter å ha forlatt kontoret eller et par timer i løpet av dagen. Reglenes virkeområde vil med andre ord avklares, men forbli nokså uendret.

Ny unntakelse til kravet om skriftlig avtale

Når reglene er gjeldende må bedrifter inngå en skriftlig avtale med hver enkelt medarbeider som jobber hjemmefra. Dette kravet vil ikke endres, men en ett nytt unntak vil bli implementert; hvor hjemmearbeid er anbefalt eller pålagt av norske myndigheter vil det være tilstrekkelig å gi skriftlig informasjon til medarbeiderne som jobber hjemmefra om relevante spørsmål (som omfanget av hjemmearbeid og arbeidstiden hjemmefra). Bedrifter er også forpliktet til å drøfte den skriftlige informasjonen med de(n) tillitsvalgte før informasjonen gis ut til medarbeiderne.

Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

De nåværende reglene dekker ikke det psykososiale arbeidsmiljøet og lister i stedet opp eksempler som alene knytter seg til det fysiske arbeidsmiljøet. Selv om de nye reglene nå også lister det psykososiale arbeidsmiljøet som et eksempel imidlertid ikke dette endre bedriftenes ansvar. Bedrifter har alltid vært ansvarlige for å forsikre et forsvarlig fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Denne nye formuleringen kan imidlertid føre til et økt fokus fra bedriftene på det psykososiale arbeidsmiljøet.

Strengere regler om arbeidstid

I dag er hjemmearbeid underlagt særlige regler i forbindelse med arbeidstid, og ikke arbeidsmiljølovens bestemmelser. Som følge av dette er det for eksempel ikke noen regler for maksimal daglig arbeidstid eller en mulighet for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. På bakgrunn av en vanskelig skillelinje mellom arbeid og fritid når arbeidet utføres i medarbeiderens eget hjem er arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid nå inkludert. Dette innebærer at reglene om daglig arbeidstid, gjennomsnittsberegning, overtid, nattarbeid og søndagsarbeid også vil være gjeldende ved hjemmearbeid, akkurat som ved kontoret.

Arbeidstilsynet får tilsynsmyndighet

Slik reglene er nå kan ikke Arbeidstilsynet føre tilsyn eller gi pålegg når bedrifter ikke overholder de gjeldende reglene. Selv om Arbeidstilsynet ikke vil få tilgang til medarbeidernes hjem, vil Arbeidstilsynet nå ha tilsynsmyndighet over bedriftenes overholdelse av reglene. For eksempel om hvorvidt den påkrevde, skriftlige avtalen foreligger, eller om bedriften overholder plikten til å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

IUNO mener

Nedlukkingen av samfunnet utløste både forvirring og usikkerhet knyttet til reglene for arbeid utført i medarbeiderens hjem, og tydeliggjorde at endringer var nødvendig. På tross av de nye endringene er det imidlertid mange praktiske spørsmål som forblir ubesvarte. Et av de viktigste spørsmålene her er om bedrifter må dekke kostnaden for utstyr til hjemmekontoret.

IUNO anbefaler at bedrifter gjennomgår de individuelle skriftlige avtalene i forbindelse med arbeidstid, for å sikre overholdelse av de nye reglene som trer i kraft i juli 2022. I forbindelse med utstyr så vil dette være tett knyttet opp mot både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Ettersom bedrifter har en plikt til å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø også på hjemmekontoret, bør kostnaden for utstyr også vurderes.

[Endring av Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem av 18 mars 2022]

For første gang siden 2002 vil reglene i forskriften om arbeid utført i arbeidstakers hjem endres. Dette skyldes i høy grad koronaviruset som medførte en økning av bruk og fokus på fjernarbeid og arbeidsvilkårene på hjemmekontoret. Vi tar en nærmere kikk på endringene som vil tre i kraft den 1. juli 2022.

Klargjøring av hva som anses om hjemmearbeid

Reglene om hjemmearbeid er ikke gjeldende for «kortvarig» eller «tilfeldig» arbeide hjemmefra. Nå endres ordet «tilfeldig» til «sporadisk». Endringen av ordet medfører at reglene om hjemmearbeid ikke vil være gjeldende når arbeid hjemmefra kun skjer av og til. Dette kan for eksempel være når medarbeideren noen ganger jobber hjemmefra etter å ha forlatt kontoret eller et par timer i løpet av dagen. Reglenes virkeområde vil med andre ord avklares, men forbli nokså uendret.

Ny unntakelse til kravet om skriftlig avtale

Når reglene er gjeldende må bedrifter inngå en skriftlig avtale med hver enkelt medarbeider som jobber hjemmefra. Dette kravet vil ikke endres, men en ett nytt unntak vil bli implementert; hvor hjemmearbeid er anbefalt eller pålagt av norske myndigheter vil det være tilstrekkelig å gi skriftlig informasjon til medarbeiderne som jobber hjemmefra om relevante spørsmål (som omfanget av hjemmearbeid og arbeidstiden hjemmefra). Bedrifter er også forpliktet til å drøfte den skriftlige informasjonen med de(n) tillitsvalgte før informasjonen gis ut til medarbeiderne.

Fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

De nåværende reglene dekker ikke det psykososiale arbeidsmiljøet og lister i stedet opp eksempler som alene knytter seg til det fysiske arbeidsmiljøet. Selv om de nye reglene nå også lister det psykososiale arbeidsmiljøet som et eksempel imidlertid ikke dette endre bedriftenes ansvar. Bedrifter har alltid vært ansvarlige for å forsikre et forsvarlig fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Denne nye formuleringen kan imidlertid føre til et økt fokus fra bedriftene på det psykososiale arbeidsmiljøet.

Strengere regler om arbeidstid

I dag er hjemmearbeid underlagt særlige regler i forbindelse med arbeidstid, og ikke arbeidsmiljølovens bestemmelser. Som følge av dette er det for eksempel ikke noen regler for maksimal daglig arbeidstid eller en mulighet for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. På bakgrunn av en vanskelig skillelinje mellom arbeid og fritid når arbeidet utføres i medarbeiderens eget hjem er arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid nå inkludert. Dette innebærer at reglene om daglig arbeidstid, gjennomsnittsberegning, overtid, nattarbeid og søndagsarbeid også vil være gjeldende ved hjemmearbeid, akkurat som ved kontoret.

Arbeidstilsynet får tilsynsmyndighet

Slik reglene er nå kan ikke Arbeidstilsynet føre tilsyn eller gi pålegg når bedrifter ikke overholder de gjeldende reglene. Selv om Arbeidstilsynet ikke vil få tilgang til medarbeidernes hjem, vil Arbeidstilsynet nå ha tilsynsmyndighet over bedriftenes overholdelse av reglene. For eksempel om hvorvidt den påkrevde, skriftlige avtalen foreligger, eller om bedriften overholder plikten til å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

IUNO mener

Nedlukkingen av samfunnet utløste både forvirring og usikkerhet knyttet til reglene for arbeid utført i medarbeiderens hjem, og tydeliggjorde at endringer var nødvendig. På tross av de nye endringene er det imidlertid mange praktiske spørsmål som forblir ubesvarte. Et av de viktigste spørsmålene her er om bedrifter må dekke kostnaden for utstyr til hjemmekontoret.

IUNO anbefaler at bedrifter gjennomgår de individuelle skriftlige avtalene i forbindelse med arbeidstid, for å sikre overholdelse av de nye reglene som trer i kraft i juli 2022. I forbindelse med utstyr så vil dette være tett knyttet opp mot både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Ettersom bedrifter har en plikt til å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø også på hjemmekontoret, bør kostnaden for utstyr også vurderes.

[Endring av Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem av 18 mars 2022]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

15 mai 2024

Hjelp, vi må på ferie!

logo
HR-jus

8 mai 2024

Sorry not sorry

logo
HR-jus

25 april 2024

Nye sanksjoner vil koste skjorta

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

logo
HR-jus

25 februar 2024

En lønnsfrys er ikke alltid en dans på roser i Norden

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner