NO
HR-jus

Ny kompensasjonsordning for utenlandske medarbeidere

logo
Jusnytt
calendar 30 mai 2021
globus Norge

Som følge av strenge innreiseregler har regjeringen innført en ny kompensasjonsordning. Kompensasjonsordningen vil gjelde for utenlandske medarbeidere som er forhindret fra å jobbe i Norge på grunn av de stengte grensene. Bedrifter vil kunne søke om refusjon fra 21 april 2021.

For å forhindre spredningen av mutasjonene av koronaviruset ble det den 29 januar 2021 innført strenge innreiseregler til Norge. Som utgangspunkt vil kun utenlandske medarbeidere som er bosatt i Norge komme inn i landet. Utenlandske medarbeidere som ikke er bosatt i Norge og som ikke var i Norge den 29 januar 2021 er nå forhindret fra å returnere til Norge for å utføre sitt arbeid, hvilket har konsekvenser for deres lønn.

Ettersom restriksjonene kan medføre oppsigelser og tap av arbeidskraft i Norge er kompensasjonsordningen innført for å forhindre et tap av innkomst for medarbeidere som jobber i Norge, men som bor i et annet EØS-land. Samtidig vil bedrifter for øyeblikket være forpliktet til å betale medarbeidere et minimumbeløp i kompensasjon, selv om de ikke har krav på sedvanlig lønn ettersom de ikke kan utføre sitt arbeid. Disse forpliktelsene gjør kompensasjonsordningen enda mer velkommen.

Hvilket refusjonsnivå har bedrifter krav på?

Kompensasjonsordningen vil gjelde for medarbeidere som pendler til Norge, men er bosatt i et annet EØS-land. Det er imidlertid en forutsetning at medarbeideren er forhindret fra å utføre sitt arbeid som konsekvens av de strenge innreisereglene til Norge.

For bedriftene vil det være obligatorisk å utbetale kompensasjonen, men bedriftene vil bli refundert av NAV.

I samsvar med ordningen skal bedrifter betale de utenlandske medarbeiderne en kompensasjon svarende til 70 % av sykepengegrunnlaget. Kompensasjonen er imidlertid begrenset til seks ganger grunnbeløpet. Medarbeidere med en høyere inntekt vil derfor som maksimum ha krav på omtrent NOK 35.000 i måneden. Beløpet vil derfor tilsvare det permitterte medarbeidere får i dagpenger.

Bedrifter kan søke om refusjon fra 29 januar 2021 og frem til de strenge innreisereglene oppheves. Bedrifter som har betalt lønn til medarbeiderne før kompensasjonsordningen ble innført kan derfor også bli refundert for 70 % av sykepengegrunnlaget.

For at ordningen skal gjelde må den utenlandske medarbeideren:

 • være medlem av Folketrygden
 • ikke være norsk statsborger
 • ha et norsk personnummer eller D-nummer
 • ha vært ansatt hos bedriften i Norge den 29 januar 2021
 • være bosatt i et annet EØS-land
 • være forhindret fra å utføre sitt arbeid i Norge på grunn av innreisereglene
 • ha arbeidet for en bedrift eller mottatt inntekt fra NAV minst fire uker før den datoen bedriften søker refusjon fra

IUNO mener

Kompensasjonsordningen er viktig både for bedriften og for medarbeideren. For medarbeideren vil ordningen sikre en inntekt frem til innreiserestriksjonene opphører og bedriften vil unngå vil medarbeidernes oppsigelse som følge av manglende inntekt.

IUNO anbefaler at bedrifter grundig leser og forstår vilkårene for å søke om refusjon for å unngå potensielle problemer eller sanksjoner. Bedrifter bør også holde seg oppdatert på de gjeldende innreisereglene i Norge.

[Lov om folketrygd av 16 april 2021]

For å forhindre spredningen av mutasjonene av koronaviruset ble det den 29 januar 2021 innført strenge innreiseregler til Norge. Som utgangspunkt vil kun utenlandske medarbeidere som er bosatt i Norge komme inn i landet. Utenlandske medarbeidere som ikke er bosatt i Norge og som ikke var i Norge den 29 januar 2021 er nå forhindret fra å returnere til Norge for å utføre sitt arbeid, hvilket har konsekvenser for deres lønn.

Ettersom restriksjonene kan medføre oppsigelser og tap av arbeidskraft i Norge er kompensasjonsordningen innført for å forhindre et tap av innkomst for medarbeidere som jobber i Norge, men som bor i et annet EØS-land. Samtidig vil bedrifter for øyeblikket være forpliktet til å betale medarbeidere et minimumbeløp i kompensasjon, selv om de ikke har krav på sedvanlig lønn ettersom de ikke kan utføre sitt arbeid. Disse forpliktelsene gjør kompensasjonsordningen enda mer velkommen.

Hvilket refusjonsnivå har bedrifter krav på?

Kompensasjonsordningen vil gjelde for medarbeidere som pendler til Norge, men er bosatt i et annet EØS-land. Det er imidlertid en forutsetning at medarbeideren er forhindret fra å utføre sitt arbeid som konsekvens av de strenge innreisereglene til Norge.

For bedriftene vil det være obligatorisk å utbetale kompensasjonen, men bedriftene vil bli refundert av NAV.

I samsvar med ordningen skal bedrifter betale de utenlandske medarbeiderne en kompensasjon svarende til 70 % av sykepengegrunnlaget. Kompensasjonen er imidlertid begrenset til seks ganger grunnbeløpet. Medarbeidere med en høyere inntekt vil derfor som maksimum ha krav på omtrent NOK 35.000 i måneden. Beløpet vil derfor tilsvare det permitterte medarbeidere får i dagpenger.

Bedrifter kan søke om refusjon fra 29 januar 2021 og frem til de strenge innreisereglene oppheves. Bedrifter som har betalt lønn til medarbeiderne før kompensasjonsordningen ble innført kan derfor også bli refundert for 70 % av sykepengegrunnlaget.

For at ordningen skal gjelde må den utenlandske medarbeideren:

 • være medlem av Folketrygden
 • ikke være norsk statsborger
 • ha et norsk personnummer eller D-nummer
 • ha vært ansatt hos bedriften i Norge den 29 januar 2021
 • være bosatt i et annet EØS-land
 • være forhindret fra å utføre sitt arbeid i Norge på grunn av innreisereglene
 • ha arbeidet for en bedrift eller mottatt inntekt fra NAV minst fire uker før den datoen bedriften søker refusjon fra

IUNO mener

Kompensasjonsordningen er viktig både for bedriften og for medarbeideren. For medarbeideren vil ordningen sikre en inntekt frem til innreiserestriksjonene opphører og bedriften vil unngå vil medarbeidernes oppsigelse som følge av manglende inntekt.

IUNO anbefaler at bedrifter grundig leser og forstår vilkårene for å søke om refusjon for å unngå potensielle problemer eller sanksjoner. Bedrifter bør også holde seg oppdatert på de gjeldende innreisereglene i Norge.

[Lov om folketrygd av 16 april 2021]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Lignende

logo
HR-jus

27. juni 2021

Kunne ikke bevises at daglig leder var enig i degradering

logo
HR-jus

22. juni 2021

Kan bedrifter be om å se medarbeideres koronasertifikat?

logo
HR-jus

9. juni 2021

Nytt initiativ vil gjøre det enklere for varslere å reagere på gjengjeldelse

logo
HR-jus

16. mai 2021

Nye regler til hjemmekontor er på vei

logo
HR-jus

25. april 2021

Må arbeidssøkere opplyse om fortiden sin?

logo
HR-jus

11. april 2021

Gjelder lojalitetsplikten under permittering?

Teamet

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Wochner

Kommunikasjon assistent

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfullmektig

Franziska

Brüggemann

Advokatfullmektig

Kirsten

Astrup

Advokatfullmektig

Nora

Tägtgård Coter

Juridisk assistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Søren

Hessellund Klausen

Partner