NO
HR-jus

Når virksomheten ikke var sjefen

logo
Jusnytt
calendar 24. september 2023
globus Norge

Etter flere interne varsler om nedlatende og aggressiv oppførsel besluttet en virksomhet å frata et hovedverneombud sine verv. Tingretten konkluderte at virksomheten ikke kunne frata verneombudet sine verv. Blant annet var dette fordi han var valgt av og representerte medarbeiderne.

En medarbeider i en stor møbelvirksomhet var både det lokale og sentrale hovedverneombudet. Han var derfor på permisjon fra sin stilling i kjøkkenavdelingen.

Etter å ha mottatt et varsel vedrørende medarbeideren fra en varsler, iverksatte virksomheten en ekstern varslingsundersøkelse. Undersøkelsen konkluderte at medarbeideren hadde skapt et usikkert arbeidsmiljø. Fordi han hadde oppført seg nedlatende, blitt sint og gjort samarbeid vanskelig hadde enkelte av hans kollegaer unngått å involvere vernetjenesten han var en del av.

Når virksomheten mottok seks nye varsler fra den lokale ledelsen ble medarbeideren invitert til et drøftelsesmøte. Selv om medarbeideren fremdeles var ansatt fratok virksomheten medarbeideren sitt verv som det sentrale hovedverneombudet.

Etter dette returnerte medarbeideren til sin normale stilling ved virksomhetens kjøkkenavdeling. Flere varsler ble imidlertid mottatt av virksomheten og flere drøftelsesmøter ble arrangert. Etter hvert ble medarbeideren også fratatt vervet som lokalt hovedverneombud. Beslutningen om å frata medarbeideren disse to vervene ble truffet ensidig av virksomheten.

Verneombud blir valgt, ikke utpekt

Retten var splittet, men konkluderte at virksomheten ikke kunne frata medarbeideren vervene hans. Dette var fordi det ikke var noe rettsgrunnlag for dette og på bakgrunn av verneombudenes formål i virksomheten.

Det ble lagt vekt på at selv om virksomheten ultimativt hadde det øverste ansvaret for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, opptrådde verneombud på medarbeidernes vegne. Som en følge av dette blir verneombudet valgt av medarbeiderne eller av fagforeningene. Noen ganger vil det sikreste valget for medarbeiderne stå i motstrid med virksomhetens interesser. I slike tilfeller vil verneombudet være en kritisk stemme innenfor virksomheten for å sikre medarbeidernes arbeidsmiljø. På grunn av denne rollen kan ikke virksomheter ensidig frata verneombudene sine verv.

IUNO mener

Det er ingen regler om hvorvidt virksomheter ensidig kan frata et verneombud sine verv. Denne saken er første gang spørsmålet har blitt adressert i retten, og konkluderer at virksomheter ikke har denne retten.

Selv om virksomheter ikke har rett til å frata et verneombud sine verv, kan det være at den aktuelle fagforeningen kan. En slik rett er imidlertid ikke fastsatt gjennom lov eller av domstolene. IUNO anbefaler derfor at virksomheter iverksetter tiltak for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. Ettersom verneombudene også er medarbeidere, har virksomheter i siste ende oppsigelse som et alternativt hvis den har tilstrekkelig saklig grunn.

[Oslo tingretts dom av 21. august 2023 i sak TOSL-2022-149053-2]

En medarbeider i en stor møbelvirksomhet var både det lokale og sentrale hovedverneombudet. Han var derfor på permisjon fra sin stilling i kjøkkenavdelingen.

Etter å ha mottatt et varsel vedrørende medarbeideren fra en varsler, iverksatte virksomheten en ekstern varslingsundersøkelse. Undersøkelsen konkluderte at medarbeideren hadde skapt et usikkert arbeidsmiljø. Fordi han hadde oppført seg nedlatende, blitt sint og gjort samarbeid vanskelig hadde enkelte av hans kollegaer unngått å involvere vernetjenesten han var en del av.

Når virksomheten mottok seks nye varsler fra den lokale ledelsen ble medarbeideren invitert til et drøftelsesmøte. Selv om medarbeideren fremdeles var ansatt fratok virksomheten medarbeideren sitt verv som det sentrale hovedverneombudet.

Etter dette returnerte medarbeideren til sin normale stilling ved virksomhetens kjøkkenavdeling. Flere varsler ble imidlertid mottatt av virksomheten og flere drøftelsesmøter ble arrangert. Etter hvert ble medarbeideren også fratatt vervet som lokalt hovedverneombud. Beslutningen om å frata medarbeideren disse to vervene ble truffet ensidig av virksomheten.

Verneombud blir valgt, ikke utpekt

Retten var splittet, men konkluderte at virksomheten ikke kunne frata medarbeideren vervene hans. Dette var fordi det ikke var noe rettsgrunnlag for dette og på bakgrunn av verneombudenes formål i virksomheten.

Det ble lagt vekt på at selv om virksomheten ultimativt hadde det øverste ansvaret for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, opptrådde verneombud på medarbeidernes vegne. Som en følge av dette blir verneombudet valgt av medarbeiderne eller av fagforeningene. Noen ganger vil det sikreste valget for medarbeiderne stå i motstrid med virksomhetens interesser. I slike tilfeller vil verneombudet være en kritisk stemme innenfor virksomheten for å sikre medarbeidernes arbeidsmiljø. På grunn av denne rollen kan ikke virksomheter ensidig frata verneombudene sine verv.

IUNO mener

Det er ingen regler om hvorvidt virksomheter ensidig kan frata et verneombud sine verv. Denne saken er første gang spørsmålet har blitt adressert i retten, og konkluderer at virksomheter ikke har denne retten.

Selv om virksomheter ikke har rett til å frata et verneombud sine verv, kan det være at den aktuelle fagforeningen kan. En slik rett er imidlertid ikke fastsatt gjennom lov eller av domstolene. IUNO anbefaler derfor at virksomheter iverksetter tiltak for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. Ettersom verneombudene også er medarbeidere, har virksomheter i siste ende oppsigelse som et alternativt hvis den har tilstrekkelig saklig grunn.

[Oslo tingretts dom av 21. august 2023 i sak TOSL-2022-149053-2]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

6 juni 2024

From Russia with love

logo
HR-jus

15 mai 2024

Hjelp, vi må på ferie!

logo
HR-jus

8 mai 2024

Sorry not sorry

logo
HR-jus

25 april 2024

Nye sanksjoner vil koste skjorta

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner