NO
HR-jus

Når sabotasje ble selv-sabotasje

logo
Jusnytt
calendar 30. april 2023
globus Norge

I en nylig sak hadde en medarbeider dumpet prisene på billetter og stjålet virksomhetens eiendom til fordel for en konkurrerende virksomhet. Lagmannsretten fant at medarbeideren hadde brutt lojalitetsplikten sin og var erstatningsansvarlig for NOK 2 millioner.

En driftsleder var gift med daglig leder og aksjonær i en turistvirksomhet. Som følge av en konflikt med virksomhetens nye eier sa daglig leder opp sin stilling og solgte sine eierandeler. Medarbeideren sa også opp sin stilling kort tid etter. Under oppsigelsestiden hans mottok virksomheten et anonymt tips om at han hadde opptrådt illojalt og sabotert virksomheten under arbeidsforholdet.

Under arbeidsforholdet hadde medarbeideren prisdumpet billettprisene uten autorisasjon, oppfordret kollegaer til «miste» virksomhetens dagsoppgjør og kjøpe unødvendig utstyr. Han hadde også kjøpt gjenstander på virksomhetens regning selv, som enten var unødvendige eller som aldri dukket opp.

Mens de begge var ansatt hadde medarbeideren og daglig leder kjøpt design for en nyetablert konkurrerende virksomhet. En venn og tidligere kollega av paret hadde etablert den konkurrerende virksomheten. En e-post adresse hadde blitt opprettet for medarbeideren hos den konkurrerende virksomheten, og medarbeideren hadde overført jobbnummeret sitt til den konkurrerende virksomheten. To busser eid av paret hadde også indirekte blitt leid ut til den konkurrerende virksomheten uten kompensasjon.

Motiv og mulighet

Retten konkluderte at medarbeideren hadde brutt sin lojalitetsplikt og var erstatningsansvarlig for skadene. Dette var fordi medarbeiderens illojale opptreden og sabotasje hadde forårsaket et innkomsttap. Medarbeideren var imidlertid kun erstatningsansvarlig for NOK 2 millioner, NOK 14 millioner mindre enn virksomhetens krav.

Basert på vitneforklaringer fant retten det tilstrekkelig dokumentert at medarbeideren hadde underslått og sabotert virksomheten under sitt arbeidsforhold. På bakgrunn av medarbeiderens interesser i den konkurrerende virksomheten, hans kones konflikt med den tidligere arbeidsgiveren og medarbeiderens ledende stilling, konkluderte retten at medarbeideren hadde hatt både motiv og mulighet til sabotasjen.

IUNO mener

Denne saken illustrerer at medarbeidere er omfattet av en lojalitetsplikt under arbeidsforholdet selv om det ikke er avtale om noen restriktive klausuler. Når et brudd forårsaker et økonomisk tap for virksomheten, kan virksomheten holde medarbeideren erstatningsansvarlig for skaden.

Medarbeidere kan også begrenses fra konkurrerende virksomhet etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Partene kan inngå avtale om konkurranse- og kundeklausuler som gjelder i ett år etter arbeidsforholdet. Det er også mulig å inngå avtale om reguleringen av erstatningsansvar i tilfeller av brudd. Konkurranseklausuler er imidlertid restriktive og kostbare, hvorfor IUNO anbefaler at virksomheter vurderer om og hvor det er behov for slike klausuler.

[Eidsivating lagmannsretts dom av 3. april 2023 i sak LE-2022-139540]

En driftsleder var gift med daglig leder og aksjonær i en turistvirksomhet. Som følge av en konflikt med virksomhetens nye eier sa daglig leder opp sin stilling og solgte sine eierandeler. Medarbeideren sa også opp sin stilling kort tid etter. Under oppsigelsestiden hans mottok virksomheten et anonymt tips om at han hadde opptrådt illojalt og sabotert virksomheten under arbeidsforholdet.

Under arbeidsforholdet hadde medarbeideren prisdumpet billettprisene uten autorisasjon, oppfordret kollegaer til «miste» virksomhetens dagsoppgjør og kjøpe unødvendig utstyr. Han hadde også kjøpt gjenstander på virksomhetens regning selv, som enten var unødvendige eller som aldri dukket opp.

Mens de begge var ansatt hadde medarbeideren og daglig leder kjøpt design for en nyetablert konkurrerende virksomhet. En venn og tidligere kollega av paret hadde etablert den konkurrerende virksomheten. En e-post adresse hadde blitt opprettet for medarbeideren hos den konkurrerende virksomheten, og medarbeideren hadde overført jobbnummeret sitt til den konkurrerende virksomheten. To busser eid av paret hadde også indirekte blitt leid ut til den konkurrerende virksomheten uten kompensasjon.

Motiv og mulighet

Retten konkluderte at medarbeideren hadde brutt sin lojalitetsplikt og var erstatningsansvarlig for skadene. Dette var fordi medarbeiderens illojale opptreden og sabotasje hadde forårsaket et innkomsttap. Medarbeideren var imidlertid kun erstatningsansvarlig for NOK 2 millioner, NOK 14 millioner mindre enn virksomhetens krav.

Basert på vitneforklaringer fant retten det tilstrekkelig dokumentert at medarbeideren hadde underslått og sabotert virksomheten under sitt arbeidsforhold. På bakgrunn av medarbeiderens interesser i den konkurrerende virksomheten, hans kones konflikt med den tidligere arbeidsgiveren og medarbeiderens ledende stilling, konkluderte retten at medarbeideren hadde hatt både motiv og mulighet til sabotasjen.

IUNO mener

Denne saken illustrerer at medarbeidere er omfattet av en lojalitetsplikt under arbeidsforholdet selv om det ikke er avtale om noen restriktive klausuler. Når et brudd forårsaker et økonomisk tap for virksomheten, kan virksomheten holde medarbeideren erstatningsansvarlig for skaden.

Medarbeidere kan også begrenses fra konkurrerende virksomhet etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Partene kan inngå avtale om konkurranse- og kundeklausuler som gjelder i ett år etter arbeidsforholdet. Det er også mulig å inngå avtale om reguleringen av erstatningsansvar i tilfeller av brudd. Konkurranseklausuler er imidlertid restriktive og kostbare, hvorfor IUNO anbefaler at virksomheter vurderer om og hvor det er behov for slike klausuler.

[Eidsivating lagmannsretts dom av 3. april 2023 i sak LE-2022-139540]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

6 juni 2024

From Russia with love

logo
HR-jus

15 mai 2024

Hjelp, vi må på ferie!

logo
HR-jus

8 mai 2024

Sorry not sorry

logo
HR-jus

25 april 2024

Nye sanksjoner vil koste skjorta

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner