NO
HR-jus

Medarbeideren ble ikke skuet på hårene

logo
Jusnytt
calendar 12. november 2023
globus Norge

En virksomhet ansatte ikke en medarbeider til to ledende stillinger. Medarbeideren hadde en funksjonsnedsettelse og var ansvarlig for et kronisk sykt barn. Etter å ha varslet internt om andre problemstillinger ble enkelte av arbeidsoppgavene hennes fjernet. Dette var ikke diskriminering eller gjengjeldelse mot varsler. Stillingene ble fylt på bakgrunn av erfaring, og det var saklig å fjerne arbeidsoppgavene.

En fagarbeider i en barnehage hadde fibromyalgi og var eneforsørger for hennes kronisk syke sønn. Hennes egen funksjonsnedsettelse og sønnens behov førte til høyt sykefravær.

Under ansettelsen hadde hun opptrådt som varsler og varslet internt om oppfølgningen av barna, mangelfullt tilsyn og kollegaer som ikke fulgte de interne rutinene.

To år senere søkte medarbeideren på en stilling som pedagogisk leder for barnehagens småbarn. Hun fikk ikke stillingen. Dette var delvis på grunn av hennes høye fravær og fordi hun tidligere hadde bedt om å ikke arbeide med småbarna, ettersom løfting og bæring av disse ville gi henne smerter.

Et år senere søkte hun på en annen stilling som pedagogisk leder. Igjen fikk hun ikke stillingen. Samtidig ble medarbeideren fjernet fra sine arbeidsoppgaver i forbindelse med et barn med særlige behov. Som en følge av dette følte hun seg gjengjeldt mot på bakgrunn av hennes varsling. Hun følte seg også diskriminert på bakgrunn av sin funksjonsnedsettelse og hennes omsorgsoppgaver overfor sønnen.

Virksomheten opptrådte korrekt

Likestillings- og diskrimineringsnemnda konkluderte at medarbeideren ikke var blitt diskriminert eller lidd noen gjengjeldelse på bakgrunn av varsling. Nemnda fant at stillingene ble fylt på bakgrunn av erfaring og det var en legitim årsak for å fjerne medarbeideren fra hennes arbeidsoppgaver.

I forhold til diskriminering kunne virksomheten dokumentere at søkerne som ble valgt for stillingene hadde lengre erfaring enn medarbeideren. På tross av at virksomheten hadde vurdert medarbeiderens syke- og omsorgsfravær for den første stillingen, var hennes manglende erfaring den avgjørende faktoren. Selv om medarbeideren hadde innehatt en lignende stilling i seks uker, hadde stillingene i begge tilfeller gått til søkere med flere års erfaring.

For hva angår problemstillingen om gjengjeldelse hadde det gått tre år mellom medarbeiderens varsel og fjerningen av hennes arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene hennes i forbindelse med barnet med særlige behov ble kun fjernet fordi hun hadde betydelig sykefravær på dette tidspunktet, og barnet var avhengig av å ha de se samme voksne rundt seg.

IUNO mener

Diskriminering er forbudt i alle aspekter av arbeidsforholdet, inkludert ved ansettelsen av medarbeidere. Medarbeidere kan ikke diskrimineres direkte eller indirekte basert på deres funksjonsnedsettelse eller deres omsorgsoppgaver. Virksomhetens beslutning vil imidlertid kun være diskriminerende hvis den aktuelle diskriminerende faktoren blir tillagt avgjørende vekt.

IUNO anbefaler at virksomheter ansetter den mest kvalifiserte søkeren for den aktuelle stillingen. Selv om klare og objektive kvalifikasjoner anbefales, kan slike kvalifikasjoner risikere å være indirekte diskriminerende. Diskriminering i forhold til jobboppslag og ansettelser er kun lovlig hvis diskrimineringen er proporsjonel, nødvendig og saklig.

[Likestillings og diskrimineringsnemndas avgjørelse av 16. oktober 2023 i sak 21/667]

En fagarbeider i en barnehage hadde fibromyalgi og var eneforsørger for hennes kronisk syke sønn. Hennes egen funksjonsnedsettelse og sønnens behov førte til høyt sykefravær.

Under ansettelsen hadde hun opptrådt som varsler og varslet internt om oppfølgningen av barna, mangelfullt tilsyn og kollegaer som ikke fulgte de interne rutinene.

To år senere søkte medarbeideren på en stilling som pedagogisk leder for barnehagens småbarn. Hun fikk ikke stillingen. Dette var delvis på grunn av hennes høye fravær og fordi hun tidligere hadde bedt om å ikke arbeide med småbarna, ettersom løfting og bæring av disse ville gi henne smerter.

Et år senere søkte hun på en annen stilling som pedagogisk leder. Igjen fikk hun ikke stillingen. Samtidig ble medarbeideren fjernet fra sine arbeidsoppgaver i forbindelse med et barn med særlige behov. Som en følge av dette følte hun seg gjengjeldt mot på bakgrunn av hennes varsling. Hun følte seg også diskriminert på bakgrunn av sin funksjonsnedsettelse og hennes omsorgsoppgaver overfor sønnen.

Virksomheten opptrådte korrekt

Likestillings- og diskrimineringsnemnda konkluderte at medarbeideren ikke var blitt diskriminert eller lidd noen gjengjeldelse på bakgrunn av varsling. Nemnda fant at stillingene ble fylt på bakgrunn av erfaring og det var en legitim årsak for å fjerne medarbeideren fra hennes arbeidsoppgaver.

I forhold til diskriminering kunne virksomheten dokumentere at søkerne som ble valgt for stillingene hadde lengre erfaring enn medarbeideren. På tross av at virksomheten hadde vurdert medarbeiderens syke- og omsorgsfravær for den første stillingen, var hennes manglende erfaring den avgjørende faktoren. Selv om medarbeideren hadde innehatt en lignende stilling i seks uker, hadde stillingene i begge tilfeller gått til søkere med flere års erfaring.

For hva angår problemstillingen om gjengjeldelse hadde det gått tre år mellom medarbeiderens varsel og fjerningen av hennes arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene hennes i forbindelse med barnet med særlige behov ble kun fjernet fordi hun hadde betydelig sykefravær på dette tidspunktet, og barnet var avhengig av å ha de se samme voksne rundt seg.

IUNO mener

Diskriminering er forbudt i alle aspekter av arbeidsforholdet, inkludert ved ansettelsen av medarbeidere. Medarbeidere kan ikke diskrimineres direkte eller indirekte basert på deres funksjonsnedsettelse eller deres omsorgsoppgaver. Virksomhetens beslutning vil imidlertid kun være diskriminerende hvis den aktuelle diskriminerende faktoren blir tillagt avgjørende vekt.

IUNO anbefaler at virksomheter ansetter den mest kvalifiserte søkeren for den aktuelle stillingen. Selv om klare og objektive kvalifikasjoner anbefales, kan slike kvalifikasjoner risikere å være indirekte diskriminerende. Diskriminering i forhold til jobboppslag og ansettelser er kun lovlig hvis diskrimineringen er proporsjonel, nødvendig og saklig.

[Likestillings og diskrimineringsnemndas avgjørelse av 16. oktober 2023 i sak 21/667]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Lignende

logo
HR-jus

6 juni 2024

From Russia with love

logo
HR-jus

15 mai 2024

Hjelp, vi må på ferie!

logo
HR-jus

8 mai 2024

Sorry not sorry

logo
HR-jus

25 april 2024

Nye sanksjoner vil koste skjorta

logo
HR-jus

10 mars 2024

Every beard you take

logo
HR-jus

25 februar 2024

Penger over ord

Laget

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Caroline

Thorsen

Junior juridisk assistent

Cecillie

Groth Henriksen

Advokat

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Senior juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Managing associate (permisjon)

Maria

Kjærsgaard Juhl

Juridisk rådgiver

Rikke

Grønlund Holm

Advokat

Sofie

Aurora Braut Bache

Managing associate

Søren

Hessellund Klausen

Partner